James Gilliland: Konsten att splittra – 24 juli 2021

 

James Gilliland: Konsten att splittra – 24 juli 2021

 

Division of Art

James Gilliland, Era of Light, 23 juli 2021

(https://eraoflight.com/2021/07/23/the-art-of-division/)

 

Så, vad är motmedlet? Enhet, Personligt Ansvar för ens attityder och känslor. Älska avskildhet och undvika behovet av att ha rätt. Behov att ha rätt drar dig direkt in i striden och samlar andra runt ditt behov av att ha rätt för bekräftelse skapar bara splittring i större skala.

Självrättfärdighet som härrör från andligt ego eller narcissism är vanligtvis en egenskap för gruppledarna. De vill samla så många människor omkring sig för att bekräfta sin position [som möjligt] men allt går tillbaka till splittring, sår, trauma, andligt ego eller narcissism.

Andebesvärjare har många ansikten, men sättet att undvika det är att laga sprickorna i din rustning, såren, traumerna och felaktiga slutsatser från tidigare erfarenheter, triggning och dörröppningarna som används av osynliga negativa influenser för att skapa splittring. Detta kräver brutal ärlighet med sig själv och andra.

Vi delas upp efter färg, ras, kultur, religion, regeringar; låt oss inte glömma den globala eliten och alla andra som önskar dominans och kontroll individuellt och globalt. Ju mer önskan om dominans och kontroll, desto mörkare och osynliga krafter.

Detta uttrycks nu med extrem kontroll, intrång i individens rättigheter, social iscensättning till den punkt där människor kommer att delta i sin egen förslavning och frånfälle. Många tror att de är speciella, är säkra genom att följa diktatorernas påbud, företagsägda nyheter och sociala medier helt inbäddade i socialt medvetande.

Georgia Guidestones, Georgias granitmonument, och målen och dagordningarna för den globala eliten säger tydligt att de vill ha 13 av 14 döda, borta från planeten. Att tro att det inte inkluderar dig är extrem förnekelse.

Nästan alla folkmords tyranner var socialistiska diktatorer. Känn din historia, känn planerna för den globala eliten, vet hur de splittrar och erövrar. Lär dig hur du kan läka osynliga negativa influenser och behålla din egen makt. De är 1% och det är dags för 99% att vakna, stiga upp och förena sig.

Om ni vill förena er kring något Förenas runt Universell Lag. Det är skrivet i hjärtat av hela mänskligheten. Universell Fred, Broder / Systerlig Kärlek, Individuell Frihet och Välstånd för alla. Låt oss sätta stopp för tyranni, krigs- och sjukdomsprofitörer. Detta är ett flerdimensionellt krig mellan Gott och Ont. Att blunda för att förneka dessa polariteter är inte upplysning. Upplysning är att vara medveten om båda sidor av myntet, ljus, mörker, gott, ont och grå nyanser däremellan.

Låt oss fokusera våra energier på fred, läkning och återställande av Jorden. Laga de trasiga pilarna, den heliga bågen och uppför dig som om Skaparen i all Skapelse betyder något.

”Om det inte är bra för alla är det inte bra.” Gammal Cherokee visdom.

 

James Gilliland

http://www.eceti.org

http://www.bbsradio.com

 

 

Översättning: Bodil

 

Du gillar kanske också...