Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 3 maj 2022

Det Arkturiska Rådet
Via Daniel Scranton, 3 maj 2022
Håller Ni Jämna Steg Med De Nya Energierna?
Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.
Vi höjer nivån på vårt medvetande, precis som ni gör, och därför kan ni upptäcka förändringar i kvaliteten på de energiöverföringar ni får från oss. När ni ägnar mer uppmärksamhet åt hur energierna känns som kommer från någon annan, någon sak eller något kollektiv av icke-fysiska varelser, blir ni en bättre skapare av verkligheten. Ni måste veta vad ni vibrerar för att skapa på vilken precisionsnivå som helst, och ni behöver veta hur andra vibrerar för att få hjälp från dem som det är lämpligt att få hjälp av, och för att hjälpa dem som kan ha nytta av något ni har att erbjuda. Genom att vara noggrann med vilken vibration ni sänder ut, kan ni se ett mer direkt resultat av den vibrationen i världen, och ni kan också se det snabbare.
Vi är här för att tjäna er, och det bästa sättet att stå till tjänst som vi vet, är att komma från så hög nivå av medvetande vi möjligtvis kan, och det är så vi gör. Det är så vi kommer att fortsätta att göra, och de av er som har blivit mer känsliga för energier med tiden, kommer att kunna lära sig av förändringarna i det vi erbjuder. När vår medvetandenivå höjs, höjs er nivå också. Det måste den för att ta emot oss och de energiöverföringar som vi ger er. Ni hänger med i energierna, även när det känns som om ni kastas runt av mycket snabba strömmar.
Ni har förmågan att göra det här på grund av det inre arbete ni har gjort med er själva, och eftersom ni fortsätter att ställa in er på de tillgängliga energierna, kan ni inte låta bli att hänga med. Ni har så stor nytta av allt som vi och andra erbjuder er, eftersom ni är öppna, ni är känsliga och ni inser att ni är energetiska varelser först och främst. Ni tar sedan de här högfrekventa energierna och sprider dem över allt ni gör.
Även när ni bara gör era sysslor, era ärenden eller arbetar med ett jobb som inte har någon identifierbar servicekvalitet, kan ni fortfarande vara till nytta inom det. Ni kan vara till tjänst medan ni sitter i trafiken omgiven av andra människor i sina bilar. Fortsätt bara att öppna upp för att ta emot, och vet att allt annat kommer att tas omhand eftersom ni valde denna resa, det är meningen att ni ska vara på denna resa, och resan tar er med till högre och högre medvetandenivåer. Och lita på oss när vi säger att uppåt är den enda vägen att gå, för vi har varit på alla de nivåer som ni ska gå igenom.
Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av vår kontakt med er.
Översättning Ulla Krogh

You may also like...