Draken Brian, 18 oktober 2015

 

th-2

Det ni hittills sett är inget mot vad som kommer

 

Draken Brian, 18 oktober 2015

Detta är draken. Om ni tycker att takten på social och teknisk utveckling varit snabb i ert förra århundrade, som ni kallar dem, så är det ni sett hittills inget mot vad som kommer. Vi bad vår partner att vidarebefordra detta på ett roligt sätt för det kommer att bli roligt. Det kommer att vara oroligt i början när den snabba takten på förändringarna sätter in, men det blir också roligt. I efterhand kommer ni nära på att vilja gå tillbaka och göra om det igen, likt att vilja åka berg- och dalbanan en gång till. Men å andra sidan, kommer ni att ha alldeles för roligt i ert nya paradigm för att vilja gå tillbaka.

Paradigmer skiftar snabbt, inte gradvist. När ni anpassar er till ett paradigmskifte, gror fröna till nästa. Mycket av era tidigare framsteg har ledsagats av girighet, kan man säga. Det kommer att förändras. Istället växer det fram en insikt om att man både kan gagna samhället och få det bra själv, likt tillverkaren (Elon Musk) av en ny elbil som har rubbat era föreställningar om vad elbilar kan åstadkomma. Den forna typen av entreprenör var girig, sedan osjälvisk men ofta bortkopplad från sina osjälviska ansträngningar. Framtiden för kapitalismen kommer inte att vara så kapitalistisk och er Elon Musk visar upp en övergångsfas som inte ska underskattas, men det som väntar er kommer att visa att även Elon Musk är en betydligt äldre energi, vilket är logiskt eftersom Elon Musk har försökt göra vad han kunnat i ett gammal-energi paradigm. De kommande generationerna, till och med i världens nuvarande finansiella huvudstad, kommer att växa upp i en värld som uppmuntrar ett annat sätt att tänka än era hårda kapitalistiska ideal. De kommer att fördjupa sig i ett annorlunda sätt att lösa problem. Era gamla strukturer eroderar bort.

Ert senaste omvälvande teknologiska genombrott var det sammankopplade datanätet(internet). Nej, vi ska inte undervärdera elbilen eftersom den är bra för er överlevnad som art, men inte omvälvande, vi talar om mer sociala och andliga omvälvningar än teknologiska dylika. Internet låter er kommunicera nya idéer globalt, dela information som länge hållits hemlig, och att se på saker från andra perspektiv. Om det är något ni kan peka på som så långt avvärjt ytterligare en stor global konfrontation, så är det datorn. Det har fått människor i samhällen att tro på att de kan åstadkomma mer, vara mer, än deras regeringar har sagt att de kan. Det har låtit dem sträva efter ett bättre liv för sig själva genom att förändra sina regeringar. Det har inte gått så smidigt, men frön har såtts för ett grundläggande driv att eliminera sociala orättvisor. Så småningom kommer de fram till det.

Hur är det med era mer utvecklade länder? Är ni toppen av social utveckling eller bara en språngbräda? Kan ni föreställa er att era socialistiska länder kan bli bättre? Kan ni tänka er att era demokratier och republiker kan bli bättre? Varför är det så lätt för nästan varje mänsklig varelse att peka på något och säga: ”Det där kan bli bättre”? Är det kanske en naturlig, intuitiv känsla ni har? Ni kanske har varit där, gjort det, och kan känna vad orättvisa och rättvisa är? Om ni skulle sätta upp era nuvarande länder mot ett Utopia, hur skulle de te sig? Kan ett Utopia existera? Kan ni känna hur ett Utopia skulle kännas? Ni kanske har levt i ett tidigare?

Som vi sa, när ni går genom en räcka av snabba förändringar, sås frön till nya förändringar. Livet handlar om in-andningen, och ut-andningen. Cykeln av assimilering och sedan cykeln av expansion. Även de till synes mest ouppväckta personer kan identifiera detta mönster, och några har. Det finns överallt omkring er. Det finns i kosmologin. Det finns i naturen. Ni upplever det också när ni tränar eller mediterar. Det genomsyrar universum. Det är livet. På in-andningen är det en viloperiod. Åh, det händer en massa saker, men det märks inte så mycket. På ut-andningen frisläpps allt som byggts upp och det sker en drastisk tillväxt.

Er illusion om långsamma, gradvisa, metodiska framsteg är just det: en illusion. Saker förändras genom paradigmskiften. Har alltid och kommer alltid att göra så. Det är så universum fungerar.

Ert datanärverk utvecklades och nu verkar saker och ting ha stagnerat. Är ni i in-andningen? Ja! Låt oss ge er en bild av detta. När saker verkar ha stagnerat händer det mycket bakom kulisserna. Och dessa händelser är mycket mer genomgripande genom hela samhällets spektrum än någonsin tidigare. Ni har två saker på gång just nu som ni världsligt sett inte haft tidigare. Ni har en kritisk massa av människor som för fram mer av detta Allt-som-Är än någonsin. Allihop bärande sin egen bit av det gudomliga som läggs till menageriet. Specialister kanske ni kallar dem. Frön kallar vi dem, ni frön. Förstår ni att en nyckel till utvecklingen av ert samhälle, med de begränsningar ni lagt på mängden energiintegration per inkarnation, helt enkelt är att ha tillräckligt med kroppar på marken för att föra in tillräckligt med energi? Det i sig skulle vara nog, men era datamaskiner gav er en annan gåva som inget annat kan… en massa sysslolösa kroppar. Era siffror angående sysselsatta i hela världen är falska och det vet ni. Ett betydande antal människor är arbetslösa eller har inte tillräckligt med arbete eller den typ av arbete som de bäst behärskar att hjälpa samhället med. Ändå har ert samhälles produktivitet nått taket under samma tid. Det betyder att många människor, bakom kulisserna, knåpar med både vetenskapliga och metafysiska saker – ibland intuitivt. Dessa är frön. Det behövs bara en på miljonen för att lyckas och det kan betyda drastiska förändringar för världen. Vi kan inte veta vilka dessa människor kommer att vara, speciellt inte då de energetiskt arbetar tillsammans. Vad vi kan säga är att ut-andningen är på väg…

I ut-andningen kommer det att mest bli positiva störningar i nästan alla skeenden av livet, som kommer att skaka om er i er självbelåtenhet och säga: ”Aha, Jag visste detta. Jag vill vara med på det här!” Plötsligt kommer så många sysslolösa människor att ha ett nytt mål, och er värld kommer att gå genom en aldrig tidigare skådad renässans.

”Varför är draken så fokuserad på teknologi? Ja, vi hör det. Sa vi bara teknologi? Vi sa att det skulle gälla alla sidor av livet. Låt oss måla upp denna bild för er. Ja, teknologi kommer att vara en del av det. Men låt oss bryta ner den teknologin i två områden: Konventionell teknologi som ni kanske kallar den, och psykisk teknologi. Ni kommer att börja känna på det första utbredda erkännandet av psykiska fenomen. Ja, ni kommer inte att komma mycket längre i denna cykel än det erkännandet och kanske en del mätningar, men det är på sitt sätt ett mycket stort steg som kommer att öppna många dörrar i framtida cykler, och många av er kommer att vara vid liv då. Teologi. Om ni bara kunde se de förändringar som kommer att skaka om den teologiska världen. Många modiga själar har inkarnerat som teologer för att återge lite andlig renhet och ansvarstagande till den. Detta har redan börjat. Titta bara på den katolska kyrkan, till exempel. Islam börjar gå genom samma omvälvning och mycket av det ni ser i termer av gräsligheter därute är krafter som slåss för bevarande av det ”gamla sättet” mot krafterna för förändring inom deras egna teologiska cirklar. Även de österländska religionerna genomgår en liten våg av reformer som på ytan inte är så tydlig då dessa religioner inte varit så nedsjunkna i dogmer. Religionerna kommer inte att försvinna. De förändras. Förändras till något som är mycket friare i hur man tillåter uttryck för Allt-som-Är. Det kommer att öppna dörren för andlig utforskning på ett sätt som mänskligheten inte upplevt på mycket länge, för den gör sig av med indoktrinering i ett trossystem. Det är mycket, mycket stort.

Så, vetenskap, teknologi och teologi… vad är det vi glömt? Åh ja, social utveckling. Vi skojar bara, vi har inte glömt det. Social utveckling är det största, det största. Det definierar vad utveckling är för mänskligheten från och med nu. Ni har utvecklats så snabbt socialt att era kroppar inte haft en chans att hänga med. Det har hållit er tillbaka, t.ex. är ni fortfarandetill stor del i överlevnadsfas. Låt oss göra en jämförelse. Vid denna tid i er utveckling var många andra uppstigna varelser redan utvecklade till energikroppar eller kvasi-energikroppar. Deras överlevnadsbehov hade minskat. Rädsla var fortfarande en pågående utmaning men det var mycket mindre rädsla för överlevnad än vad ni fortfarande dras med och det gjorde social utveckling enklare. Ni kommer att få era energikroppar, men ni ska gå genom social utveckling först. Detta kommer att definiera er utveckling framöver och när ni väl får era energikroppar kommer största delen av arbetet redan att vara gjort. Det är lite bakvänt jämfört med hur det brukar vara, men ett intressant experiment som vi tycker är väl värt att överväga.

Tänk på de definierande ögonblicken i social utveckling de senaste hundra åren. Ni kom in med hat och misstro mellan civilisationer, mellan raser. Ni använde nästan vilken ursäkt som helst för att hålla er åtskilda från andra. Det underblåstes mycket mindre i vissa delar av världen, och frön av förändring såddes i resten. Ni kom in med institutionell diskriminering. Det förekom mycket mindre i vissa delar av världen, och frön av förändring såddes i resten. Ni har gjort det riktigt bra på så kort tid. Emellertid är ni inte särskilt annorlunda mot hur ni var för hundra åt sedan. Gå tillbaka i tiden till vilken som helst av de stora västerländska städerna för hundra år sedan och ni blir bestörta av hur lite som förändrats. Dessutom, någon från den tiden skulle bli förfärad över att komma till er tid och se så många människor svälta. Det är ett socialt problem, inte ett teknologiskt, för ni kastar bort mat som skulle räcka till att föda alla på jorden. De skulle också förfäras över att så många av de gamla strukturerna fortfarande är på plats.

Den stora vind av förändringar som är på väg kommer att genomtränga allt socialt. Den kommer att blåsa ner alla de gamla strukturerna. Den nuvarande in-andningen är tvåfaldig vad gäller social utveckling: Del ett är integrationen av intuitiva idéer som arbetar med att skapa en friare, ljusare värld som löser en mängd problem. Samtidigt arbetar den med att bryta upp de gamla strukturerna, speciellt i vissa delar av världen, för att tillåta penetration av ljuset. Faktiskt är brytandet av de gamla strukturerna del av den penetration av ljus som redan sker. Oroligheterna är en olycklig bieffekt. Det skulle kunna ske på ett mer balanserat sätt, men det mänskliga medvetandet har inte kommit så långt ännu. Det slåss mot det okända, och något som förändrar det sätt att leva som följts i tusentals år är ett stort okänt. Vi talar inte bara om teologi: Vi talar också om de sociala skikten, och de sociala strukturerna. Vi talar om stammar som levt på samma sätt i tusentals år och som integrerat teknologi som inte på något fundamentalt sätt förändrat deras levnadssätt, bara komplicerat den. Det kommer en brytpunkt när sättet att leva måste förändras för framtida framsteg och den brytpunkten görs det motstånd mot. Ibland våldsamt. Det är så människor fungerar i er nuvarande tid. Det kommer att förändras. Det håller på att förändras även om ni inte kan se det så tydligt.

Frukta aldrig. Det finns fördomar mot ljuset i det fysiska universumet för det är andligt. Ni har en intuitiv minnesbild av hur det känns på ”andra sidan” och vill skapa den där ni är. Det sätt som ni uttrycker denna intuitiva känsla på varierar från person till person, från grupp till grupp, varierar som blommorna. Dock är det en stark känsla, och den är mycket verklig. Den vägleder er. Den känslan enkom vägleder ert samhälle mer än allt ni kan föreställa er.  Därför behöver ni inte inblandning utifrån för att göra rätt saker. Gud finns inom er, och det vet ni. Det spelar ingen roll vad ni gör eller hur ni försöker förneka det, ni vet.

Ni ser gryningen av en ny sorts människa, och den nya sortens människa är egentligen ett nytt sorts samhälle. Den fysiska utvecklingen kommer senare. Förändringens frön ligger på plats. De nästkommande hundra åren börjar med ett gnyende men slutar som ett lejon. Det är rytandet när mänskligheten säger: ”Jag kan och Jag SKA”. Till slut, efter lång väntan, förvandlas ni till de varelser ni alltid haft potential att vara.

Med Kärlek

Draken

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...