Draken via Brian, den 23 mars

th-2

Draken, den 23 mars 2016
via Brian

Hej Allihopa!

Detta är draken. Denna kanalisering är både mycket enkel och innehåller även nyanser inuti nyanser. Om ni förstår den vid den första läsning är det bra. Om ni behöver läsa om delar av den några gånger kanske ni fångar upp de subtila nyanserna.

Många av er började känna av att förändringens vind är över oss. Ni kan känna i era hjärtan att det sker en snabb förändring. Men när ni tittar omkring er, ser ni inte vad ni förväntar er.

Det är lätt att bli besviken över detta.

Tänk på att känslan i ert hjärta kommer från era högre jag: Den del av er alla som inte bara är intimt medveten om förändringen som sker, men som kan se vad det blir. För ert högre jag är tiden inte en angelägenhet. Erfarenheterna förnimms som energi, inte en sekvens av händelser. Så de mer öppna av er, särskilt vissa av kanaliserarna, ansluter sig till denna del av er, och känner den snabba förändringen. Ni kanske översätter det till fysisk upplevelse, och i sprudlande glädje glömmer att dämpa det med förståelsen för, att saker och ting uppfattas att röra sig mycket långsamt i de täta energierna av er Jord-upplevelse.

Men det det ni känner är inte fel… I själva verket, era högre jag har förmågan att dämpa era förväntningar, för att begränsa er sprudlande glädje, och valde ofta att inte göra det. Varför? Eftersom upphetsningen som kommer, har faktiskt tryckt mot gränserna för den Jordiska erfarenheten, och har blivit en integrerad del av förändringen. En sorts självuppfyllande profetia om man så vill.

Så besvikelse sker, men det är bara tillfälligt och era högre jag har beräknat (ehuru en energi-fokuserad beräkning) risken, till att ni är stark nog att inte låta besvikelsen över den långsamma förändringen få förstöra er gnista, i syfte att påskynda energierna lite. Och det är inte mycket av en risk med tanke på hur intimt era högre jag känner er.

Med erfarenhet och visdom kommer förståelsen, att förändringen är ”snabb” men bara saktades ner i ”dyngan” av den täta Jordiska erfarenheten.

Allt kommer att passera och i efterhand när ert kollektiva medvetande stiger till en högre vibration, kommer all denna långsamma förändring att verka som en suddighet av snabba förändringar.

Nu vet ni, och ni är redo.

Så, fortsätt föra fram begeistringen av energiomställningen, och dämpa förväntningarna med er visdom! Mest av allt, fortsätt föra fram energin. Det behövs.

Med kärlek,

Draken

Channelled by : Brian, the dragon

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...