Matthew Ward via Suzy Ward, 19 oktober

matthew

 Matthew Ward – 19 oktober 2015

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Jorden ligger i omloppsbana på astralplanen där vibrationerna påverkar ert samhälle i en allt högre hastighet. När den ”linjära tiden” krymper ihop går allting i er värld snabbare för att avhjälpa, hitta en lösning eller en sluttid, och den tredje dimensionens karmiska erfarenheter rör sig snabbart mot fullbordan.

Denna acceleration orsakar att Illuminaterna utför desperata åtgärder för att hålla sig fast vid resterna av kontrollen i New York och Washington D.C. Ofta har man pekat finger åt USA för egoistisk inblandning i andra länders angelägenheter, och med rätta, – alla viktiga federala åtgärder från Dag 1 har varit ett arbete av individer inom Illuminaternas Rockefeller-fraktion med den nationens regering samt militära styrkor, allt utan att medborgarna visste detta och gjorde misstaget att tro att deras röst, och röster vid valen, räknades.

Låt oss berätta för er vad utvecklade civilisationer länge har observerat när det gäller er värld. Folk som styrs av andra korrupta regeringar visste att de var fångar i politiska system – endast nyligen och endast några av USAs medborgare inser att de har duperats till att tro att de levde i ”det fria landet” och vad de har fått veta under generation efter generation är: Vi måste kämpa mot våra fiender som vill förstöra våra friheter och det demokratiska sättet att leva. 

Således, när er värld vacklar från flyganfall på Läkare utan Gränsers sjukhus i Kunduz i Afganistan – en tragedi som härrör från Illuminaternas galenskap – faller skulden på USA via det felaktiga påståendet att landets Överbefälhavare (Obama) bemyndigade detta samvetslösa angrepp. Faktum är att, bakom scenen, president Obama och andra inflytelserika ledare – främst då personer i USA och i Kina, israeler som känner Netanyahus mörka avsikter att underblåsa ett tredje världskrig, den ryske presidenten Vladimir Putin, Prins William, Hertig av Cambridge samt Påven Franciskus – har samarbetat för att utrota alla de långt gående tentaklerna från Illuminaternas fraktioner inom Rockefellers och Rothschilds familjer.

Attacken på sjukhuset, explosionerna vid en fredsdemonstration i Ankara, Turkiet, sammandrabbningar mellan Israeler och Palestinier, situationen i Syrien samt skottlossningar i USA har orsakat en del att visa på dödligt våld och andra förhärskande tillstånd globalt sett såsom ”olösliga problem”.

Kära ni, inget av allt det som bekymrar er är olösligt. Detta inkluderar effekterna av klimatförändring, brist på rent vatten, skogsskövling, nära utrotning av vissa djur, minskning av bibestånden, utbredd övervakning, orättvisa lagar och rättssystem, påtvingade vaccinationer, massiv utarmning och skenande föroreningar såväl som krigsmentalitet, bigotteri, girighet och okunnighet som sanningar.

Allting som händer i er värld beror på Jordens Uppstigning till allt ljusare energiplan vari aktiviteter som är grundade på negativitet snabbare och mer eftertryckligt kör sin energetiska kurs. Dock är det så att inom vissa kretsar detta bedöms vara bevis på att ”den sista tiden” har kommit. Vi vet att detta inte är vad ni tror på, men vi tror att ni kommer att glädjas över att veta vad Gud sa till min mor om det konceptet för flera år sedan:

”De själar som är inriktade på ett Armageddon skall få det. Men for dig som inte är inriktad på att få den sortens ”framtid” skall INTE få den! Du kan stanna inom Ljuset och stiga till högre och högre dimensioner av närhet, förståelse och medvetenhet. Där finns inga strikta regler som är så komplexa eller rigorösa att du, och alla andra, inte är kapabla att ansluta er till dem. Allt som krävs är att leva inom Ljuset! Eller i sin enklaste term: VAR SNÄLL!”

Och, med tack vare Ljuset – samma energi som kärlek och den mäktigaste kraften i Kosmos – är er värld nu överfylld med vänlighet och kärleksfullt arbete så fler och fler människor börjar ”se ljuset”. Hälsa med glädje denna utbredning av medvetenhet kopplad till själsnivåns kunskap – detta, inte kroppar som höjer sig till skyarna, är personlig uppstigning – släppandet av allt som är av den tredje dimensionens negativa egenskaper och skadliga beteende mot sig själv och andra.

Liksom för andra förut nämnda frågor av intresse vill vi först säga: Var inte rädda för någonting! Vi kan inte säga för ofta att energin som utgår från rädsla och oro ökar påfyllningen hos dem med mörka tendenser och den universella Lagen om Attraktion är i ständig drift!

Nu kan vi ta itu med dessa frågor. Tuffa effekter av klimatförändringen kommer att bli lättare när Jorden kommer närmare att uppnå hennes en gång så moderata, milda klimat över hela världen. Om det blir nödvändigt kommer invånarna på öar med havsnivå att flyttas i god tid för att undvika fara.

Hjälp pågår från era universella familjer som inkluderar neutralisering eller lindring av skadliga effekter av giftiga ämnen i vacciner och alla föroreningskällor. Tilläggas kan era egna teknologier som växer fram ur Illuminatis förtryck, och er familj kommer att introducera avancerad teknik som kan avhjälpa miljöskador så snabbt att ni kommer att bli förbluffade.

Bina kommer att återvända och så småningom kommer vilda djur att komma tillbaka i lämpligt antal, förutom de få arterna i arktiskt klimat som inte kan anpassa sig till dessa områden med stigande temperaturer. Fredligt och trovärdigt uppträdande i ert samhälle kommer att avsluta behovet av övervakningskameror. Alla orättvisa eller skadliga nationella lagar, rättsväsenden, förordningar och kulturella traditioner kommer att avslutas stegvis, och allteftersom er världs resurser fördelas rättvist så kommer fattigdomen att elimineras.

Det är Gaias önskan och avsikt att hennes planetkropp blir återställd till sin ursprungliga hälsa och skönhet och att Jordens mänsklighet blomstrar i överflöd och lever i harmoni med varandra och hela naturen. Och så skall det bli! Planetarisk uppstigning – världens omvandlingsprocess som ni kom till Jorden för att hjälpa till med – är garanterad! Personlig uppstigning är ett val som varje person gör, och en del av att uppnå andlig och medveten upplysning är attlära känna den själ du är. För det mesta har vi hjärtligt välkomnat alla era relevanta frågor, och nu skall vi besvara dessa som det inte fanns plats för i tidigare meddelanden.

”Hur gör jag för att ”gå inom mig” för att ställa en fråga och hur vet jag om svaret är från själens nivå eller från mina medvetna tankar?”

I ensamhet och komfort: visualisera dig själv mitt i ett gyllene ljus. Tänk eller säg högt vad du vill veta, tysta sedan ditt sinne och helt enkelt VAR. Du kanske vill se om meditativ musik är avslappnande eller en distraktion, och det kan vara till hjälp att först ställa en fråga som kan besvaras med Ja eller Nej. Svaret kan komma omedelbart eller efter en stund, och när det kommer kan det vara ett ord, en fras eller en mening som kan höras eller synas som ett tryckt tecken som på en remsa. Eller också får du en eller flera mentala bilder, eller en känsla som tydligt visar Ja eller Nej.

Om det du ser, hör eller starkt känner är liknande det du har tänkt eller hoppats på innan du började ”gå inom dig” så betyder det inte att svaret är dina egna tankar, det kan vara en bekräftelse på att dina medvetna tankar och din själs kunskap uttryckt som intuition har ett nära samband. Och snälla ni, bli inte modfällda om ingenting händer på första försöket, eller till och med efter några få gånger – som varje annan sak som är värt att sträva efter så leder övning till färdighet.

”Var det personen Jesus eller hans själ som visste hur man går på vatten och gör några få fiskar och brödlimpor till tillräckligt med mat för folket, eller var dessa historier påhittade för att bekräfta kravet på att han är Guds Ende son?” 

Jesus och has själ var en och samma varelse, precis som alla andra själsjag är. Han visste att alla har den medfödda förmågan att manifestera vad man önskar och kan visualisera. Det är därför hans läror inkluderar att vad han kunde göra kan alla andra också göra. Han gick strax ovanför vatten vid ett tillfälle när det fanns ett behov av att göra detta. Och vid ett annat tillfälle fanns det ett behov av att omvandla en liten mängd mat till tillräckligt mycket för en hungrig mängd människor. Jag skrev ner båda dessa tillfällen i min dagbok. (Matthew var vid den tiden god vän med Jesus och det är han som var Matteus i Bibeln. Övers anm.)

Ett samtal med min mamma strax efter att vi började kommunicera 1994, när jag fortfarande levde i Nirvana, besvarar ett antal frågor om själens ursprung och dess förhållande till den kumulativa själen, och jag har bett henne att kopiera dessa delar.

Själen är själva kärnan i livet såsom det först sprang ut från Skaparen. Den är en oförstörbart, levande väsen av ljusenergi som kan ha en fysisk kropp, eterisk kropp eller en astral kropp, eller den kan existera som en fri ande också. Våra själar, manifesterade av Gud genom Hans medskapande krafter med Skaparen, är uttryck av Guds kärlek och ljus och innehåller i mikrokosmos varje essens av Gud. I alla dess former är själen en helig, okränkbar och oberoende varelse, samtidigt som den existerar oskiljaktigt med Gud och Skaparen och alla andra själar.

Själen är kraften bakom allt som finns på Jorden. Den är livskraften i alla dess delar som den skapar för ännu större och fler erfarenheter. På varje nivå av utveckling är varje själs del ett oberoende jag med intelligens, egenskaper, val, mål och alla de andra livselement som gör varje person till en unik varelse.

Varje individuell livstid för en själ är dess personlighet. Summan av en själs personligheter är den kumulativa, dvs. den växande, själen, och all kunskap som vunnits av varje personlighet är tillgänglig för alla. Således, eftersom var och en smälter in i den kumulativa själen, för den in visdomen från den livstidens erfarenheter och varje individuell personlighet utvecklas precis som den kumulativa själen gör. Jag tror att den enklaste förklaringen av den kumulativa själen är: den är sammansättningen av alla dess delar med början hos den allra första delen av sig själv till en oberoende livstid för mångfalden i erfarenheter.

Var finns den kumulativa själen?

Det finns ingen specifik plats för den på grund av att en kumulativ själ inte är en individuell varelse utan snarare den odelbara summan av alla dess personligheter, var de än lever, och den växer när var och en lägger till dess livstids upplevelser till den ständigt föränderliga sammansättningen. Faktiskt en bättre beskrivning av en kumulativ själ än den jag först gav er är att den är ett kraftfält vars hela väsen härrör från alla dess aspekter, var de än befinner sig i hela Universum.

Känner du personligen alla de andra personligheterna i din kumulativa själ, eller har du bara tillgång till deras kunskap?

Jag känner de som befinner sig i detta rike, och några av oss har blivit vänner. En del spenderar en livstid på Jorden och jag vet mycket väl vilka de är! Några har flyttat så långt mot ljuset att våra energiers täthet är oförenliga, så ett möte med dem är inte möjligt. Och andra har regredierat långt från ljuset till lägre tätheter och jag är absolut inte intresserad av att gå in där. Några har valt livstider utanför galaxen, dit jag inte färdas så ofta, så jag är knappast bekant med dem.

Alla har sin egen själs tillväxt att ta hand om, Mor. Varhelst de andra personligheterna upplever något för sin individuella tillväxt så är vi alltid inom den familjära bindningen av vår samlade själ. Men det är inte nödvändigt att vi träffas eller delar livstidens intressen eller vet alla detaljer i varandras liv. Vad vi delar är den väsentliga kunskapen i vårt kollektiva medvetande, annars skulle alla individuella själars kunskaper gå till spillo.

Den kumulativa själen kan avancera från sin station mot ljuset endast genom avancemang av dess personligheter. Därför har var och en inte bara fördelar av den kumulativa själens sammanlagda kunskap utan den får ständigt uppmuntran på själsnivå att bemästra sina valda lektioner så att den kumulativa själen kan utvecklas. Det är dock inte något själviskt med den utvecklingen av själen, alla dess personligheter har också möjligheten att utvecklas. Men, beroende på den fria viljans val hos var och en, kan personligheten antingen växa mot ljuset eller gå tillbaka så långt som till grundenergin.

Om en personlighet blir fångad eller har fastnat, hur påverkar det den kumulativa själens energi?

Livstidsenergins registrering som innehåller en personlighet till basenergins placering påverkar inte dess kumulativa själ därför att personlighetens unika energiström gjorde sin egen väg helt och hållet av dess fria viljas val. Den kumulativa själen kan uppmuntra sina personligheter, men den kan inte någonsin blanda sig i dess fria vilja. Av kärlek till alla sina personligheter kan dock den kumulativa själen kanske begära gudomlig nåd för att hjälpa någon som fastnat i grundenergin.

Är de individuella själarna alltid medvetna om allting som deras kumulativa själ vet?

Låt mig jämföra detta med ditt minne, mamma. Ingenting du har lärt dig eller erfarit är någonsin förlorat i ditt minnessystem, men du kan inte minnas allting på samma gång – det skulle vara överväldigande. Dessutom var många av dina erfarenheter så triviala att de var irrelevanta för efterföljande händelser och återvände aldrig till ditt medvetande, men alla finns i din minnesbank. Det är samma sak med personligheterna hos den kumulativa själen när de upplever sina respektive livstider.

Det låter logiskt Matthew, med alla dessa delar av din ackumulerade själ. Jag vill bara vara absolut säker på att du är BARA min Matthew och ingen annan!

Oh, Mamma, absolut! Jag är Matthew och ingen annan. Varje personlighet är sin egen själ och ingen annan. Den kumulativa själen är syntesen av alla dess själsjag som fungerar oberoende av varandra.

Men det låter som om varje själ som delar sig själv blir en kumulativ, växande själ, så du skulle kunna göra samma sak och bli en också.

Mamma, jag inser att min iver att besvara dina frågor ibland leder till förvirring snarare än klargörande. De termer jag gett dig för de olika aspekterna för själens uttryck – kumulativ själ, personligheter, själsfragment eller gnistor och sådant – är menat att bara visa på själens långa resas strävande genom mängder av livstider för att återvända till sin början i Skaparens perfekta kärlek och ljus.

I det här riket behöver vi inte åtskillnad av termer då själens energiregistrering i Universum är ett bevis på dess evolutionära station. Eftersom varje själ är sitt eget okränkbara jag/själv, oavsett dess station eller antalet hos deras avkomma, tänker vi på var och en helt enkelt som ”själ”. Och det är så vi talar om var och en till er, såvida vi inte försöker att förklara själens tillväxts status genom dess oberoende fungerande aspekter, eller den ofrånkomliga och eviga kopplingen av varje själ till Gud och alla andra själar i Universum.

Tack Mamma, och ja, jag ser att jag återigen måste lämna återstående frågor angående själen till nästa meddelande. Vi hoppas att våra svar hittills har varit övertygande. Ni är obegränsat kraftfulla, villkorslöst älskade gudomliga varelser i den eviga Enheten av Allt.

______________________________________
KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Svensk översättning: Gertie Dahlberg

You may also like...