Draken via Brian, den 24 mars

th-2

Draken, den 24 mars 2016
via Brian

Detta är Draken!

Om många av er räknade på fingrarna de gånger ni har uppstigit, skulle ni behöva fler händer. Som vi har sagt tidigare, är det lätt för en själ att planera en uppstigningsupplevelse. Den behöver bara inkarnera in i rätt begynnelsevillkor. Ja, kropps-delning tenderar att hända i dessa fall, eftersom det inte finns något monopol på att upptäcka de rätta förutsättningarna för uppstigning, men varje själ får uppleva uppstigningen.

Vad sägs om miljardtals olika kroppar som gör det samtidigt? Det är lite unikt (inte ovanligt, men unikt) att få så många kroppar att gå igenom en uppstigning på samma gång. Sa vi kroppar? Ja, det gjorde vi…

Eftersom ni är så partiska mot era själar att ni inte ens tänker på det faktum, att ni tänker på detta som en lärande upplevelse för er själ. Det är naturligt eftersom ni är energi förkroppsligad. Ni har en blandning av kropp och själ. Men ”hej”, säger er kropp, ”jag då? Är inte detta om mig också? ”

Åh, det är mer än ”om er kropp också”. Det handlar nästan bara om era kroppar. Era själar får en annan stor erfarenhet, men låt oss klargöra vad som verkligen händer här …

Det finns en art. Ni kallar denna art människa. Den finns på en ung planet, som blir äldre, som ni kallar Gaia. Gaia har många fasetter, många olika verkligheter. Men vi kommer att fokusera på den där ni befinner er. Tja, ni finns i många också, men vi pratar om den eller de som läser detta, eftersom det är anpassat till specifika energier. Den unga planeten når, låt oss säga, medelåldern i er tid och är mer klok och når mer, mer, mer än vad den har gjort tidigare. Gaia vill utvecklas, och det inkluderar de varelser som lever på den. Ni ser detta avspeglas i vad som verkar vara en progression från mycket otäcka djur till en uppsättning av mer intelligenta, blida och sociala djur vid ungefär samma tid som människor dök upp. Inte av en slump, eftersom människor var en del av att få till stånd denna förändring hos djur också, eftersom de mest skrämmande och otäcka av dem inte varar särskilt länge med människor i närheten. När man tänker på hur saker och ting är En och beroende, även i densiteten som ni finns i, är det ganska förvånande. Enheten är dold men när ni lyfter på stenarna, finns den där framför er!

Era kroppar är en del av Jorden, en del av Gaia. Era högre jag – den aspekt av er själ som fortfarande upplever Enhet – är så så otroligt klok och medveten att ni omöjligen kan tränga in i den utan känna den visdomen. Ert högre jag är perfekt. Det är ert Guds-jag. Det behöver inte växa, utvecklas. Ni kan dock bara få plats med lagom mycket av det i kroppen. Eftersom kroppen är begränsad. Er kropp är det som MÅSTE växa. Och med det, Gaia. Ni vill påskynda det, men saker och ting går långsamt. Det är frustrerande, är det inte?

Och det är DET som håller på att förändras. Dessa kroppar, som ni lånade från Gaia, expanderar för att kunna ta in mer energi. Men det är knepigt. Det kräver en övergångsperiod, eftersom era kroppar fortfarande är inom linjär tid. Därför behövs också modiga, erfarna själar för att göra denna övergång, eftersom saker händer långsamt inom energin som kropparna för närvarande finns inom. Dessa själar måste vara kloka, ha tålamod och ha energi till att hålla på, för att få denna övergång att inträffa.

Tänk på varje aspekt av er evolution. Det handlar om era kroppar:

Sociala förbättringar, det handlar om era kroppar. Kropparnas begränsning är vad som begränsar sociala framsteg.

Andlig tillväxt. Era kroppar, igen, bestämmer vilken mängd av er andliga visdom som kan vara närvarande.

Och så vidare, och så vidare.

Så, vad ni är här för att göra är att hjälpa till med att utveckla era kroppar, de som ni lånar från Gaia, och allt som hör till. Belöningen för detta är att ni får uppleva en övergång och den blir en del av er, ert högre jag. Så er kropp förblir med er, på sätt och vis.

Och det visar på en annan sak som är rolig, och det kommer att vara det sista vi talar om i dag:

Vi nämnde er partiskhet om era icke-kroppsliga aspekter kontra er kropp, eftersom ni är en icke-fysisk varelse inkarnerad. Som sådan har ni så bråttom att försöka lämna era kroppar. Men som vi har nämnt, är utvecklingen av era ”lånade” kroppar faktiskt vad ni är här för, i första hand. Så, att helt enkelt vilja spola era kroppar och inte avsluta denna uppgif, är verkligen ironiskt roligt ur ett externt perspektiv. Tänk på det.

Med Kärlek,

Draken

Channelled by : Brian, the dragon

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...