Sananda via John Smallman, 25 mars, 2016

Jesus Sananda

Sananda

via John Smallman

25 mars, 2016

Mardrömmen om världens fattigdom, konflikter och lidande kommer att upphöra

Vi går alla igenom en andlig utveckling, för Skapelsen, Verkligheten är ständigt pågående, det finns inget slutligt mål, bara en fortgående tillväxt i glädje och lycka som ständigt lyfter upp och inspirerar.

Gud, vår Fader, Källan, Allt som Är önskar vår lycka och glädje och så kommer det att fullbordas. Livet inom Gud, där allt liv sker, är en resa i glädje som ständigt utvidgar sig. I kontrast står den mänskliga livsupplevelsen som en där ni strävar efter att åstadkomma något och när ni uppnått vad ni hade planerat, så finner ni det strax otillfredsställande och så letar ni efter något nytt att ersätta eller överträffa det.

Tillfredsställelse är en omöjlighet inom illusionen, för inget där är Verkligt. Tillfälligt välbehag eller en tillfredsställelse inträffar naturligtvis, men välbehaget eller tillfredsställelsen kan inte och kommer inte att hålla. Livet är evigt, men det mänskliga livet är en mycket begränsad upplevelse, i vilken det finns en stor rädslodriven strävan att förhindra, undvika eller förneka det oundvikliga – döden. Men döden är endast ett frisläppande av begränsningen och en öppning till Verkligheten – en fullständig medvetenhet om den eviga existensen med Enheten som är Allt Som Är. Verkligheten är vad alla söker, men inte kan finna, för de letar utanför sig själva i stället för inombords.

Bestående glädje och lycka, när du känner och upplever dig själv som Ett med Källan, och därför med hela Skapelsen, kan endast bli funnen inombords. Det är varför alla era guider och mentorer från de andliga rikena fortsätter att betona den absoluta nödvändigheten av att dagligen ta en paus, samt att också under dagen, gå inombords och där vara stilla med det outsläckliga gudomliga Ljuset som bor därinne – den Verkliga Du. Du kommer inte att finna det någon annanstans, som många böcker i själv-hjälp kanske föreslår, för det finns inget ”annanstans”. Verkligheten finns inuti, utanför finns illusionen eller drömmen.

Men ni är så upptagna med illusionen och de distraktioner som den ständigt frestar er med – och det inkluderar bekymmer, oro, olyckor, sjukdomar, så väl som de efterlängtade men också kortlivade glädjeämnena, vilka ni ständigt letar efter – att ni har stora svårigheter att spendera ”stilla tid”, vilket är en lugn stund för er själva och ostörda av det dagliga livets oväsen. Ni söker aktivt efter distraktion – på era datorer, telefoner, med sms, radio-lyssnande, TV-tittande, med upprörda dispyter – och det ni söker finner ni!

Till och med när ni beslutar er för att spendera tid i meditation, i eftertanke, med att ljuda ert mantra, i bön osv., så är ni fortfarande i hög grad öppna för de distraktioner som kan inträffa, för ni förväntar er att inget särskilt eller viktigt ska hända när ni är ensamma, stilla och känner er uttråkade eller rädda. För det mesta förväntar ni er faktiskt att bli besvikna, för på egen hand föreställer ni er att ’ni är ingenting’, en liten och obetydlig varelse, till och med utan värde och ni känner att ni behöver andras ständiga närvaro för att överhuvudtaget kunna känna er levande! Men ingenting kunde vara längre från sanningen.

När ni tillåter er själva att vara stilla och att tillåta era tankar obehindrat, oupptaget flöda, så uppstår frid. Till en början kan det vara rätt svårt att uppnå detta tillstånd på grund av er ego-hjärna; hjärnan, som ni ständigt använder i det dagliga livet, fortsätter att kräva er uppmärksamhet eller så verkar det vara. Det är bara så att ni är så vana vid att svara, eller omedelbart reagera på de distraktioner vilka den presenterar för er, att det har blivit till en inrotad vana, som ni behöver träna er bort ifrån.

Förmågan att varsebli all input och att omedelbart reagera, är tidvis mycket värdefull – när man kör bil, övervakar ett litet barn i en badpool – det är instinkten att ”fly eller fäkta” som har tjänat er väl i eoner. Men nu, när ni utvecklas andligt, är det nödvändigt att kunna distansera er själva från att omedelbart reagera och bedöma.

Att befinna sig i ett meditativt tillstånd är att helt och fullt vara alert, ni missar ingenting, ni engagerar er bara inte. Det är skillnaden mellan att fiska i en stilla flod, fullständigt avslappnad och fridfull medan ni ser hur vattnet flyter förbi, eller att ta del i eller se på en tävlingssport där ni är helt engagerade i varje ögonblick och endast medveten om matchen. Bägge tillstånden är bra, men ni måste kunna välja vilketdera ni önskar ta del i och sedan vara där.

Från barndomen, när ni blir alltmer medvetna om vad som pågår runtomkring er, upp till vuxen ålder, blir detta reaktiva tillstånd ännu mer effektivt, så mycket att ni måste anstränga er mycket positivt och ständigt öva, för att uppnå det meditativa tillståndet av stilla uppmärksamhet, vilket erbjuder ofantliga fördelar både gällande minskad stress och ångest, som att kunna se saker med större klarhet när era känslor upphör att kontrollera er. Känslor är mycket nyttiga för de ger er en mycket individuell uppfattning om vem ni är och vad ni som människa tycker om eller ogillar.

I Verkligheten finns bara Kärlek, som är allomfattande och som ger er outsäglig glädje. Känslor är begränsande, men känns ofta som otroligt kraftfulla drivkrafter, vilka kan verka vara fullständigt utom er kontroll. Många kontrolleras av sina känslor; ni kan se bevis på detta överallt runtomkring er, från trotsåldersutbrott hos barn till självmordsbombare. När ni tillåter känslorna vara er enda motiverande avsikt, blir ert fokus trängre, ofta med en laser-liknande intensitet, så att ni endast kan se en mycket liten del av den situation i vilken ni är involverade i stället för den större bilden, och så reagerar ni och ofta på ett oklokt sätt, vilket leder till lidande och ånger.

Att dagligen ta en stund för att bli stilla och för er själva, då ni är åtskilda från mänskliga kontakter och andra världsliga distraktioner, är en väsentlig del i er andliga tillväxt. Hela mänskligheten utvecklas andligt, till och med när detta inte syns eller talas om, för det är den mänskliga existensens syfte. Ni valde att få uppleva separationen från er Källa, men ni har även valt att återvända till Enhet och som människor förblir de flesta av er ovetande om dessa båda val.

Men ett stort uppvaknande är på gång. Guds Kärlek, den oändliga kraftens energifält, i vilket allt som för evigt existerar är inneslutet, har översvämmat planeten och alla har fått våta fötter! Våta fötter får inte ignoreras, ni måste göra något åt dem och att byta strumpor är inte tillräckligt. Ni måste ta tag i Källan till Vätan och det gör ni genom att bli medvetna om att ni inte har våta fötter, ni har inga fötter överhuvudtaget, för ni är Ett med Vätan. Ni och Vätan är Ett, den Gudomliga Källan från vilken Skapelsen för evigt flödar och från vilken ni aldrig har varit separerade.

Separationen från Gud, från Källan till allt som existerar, är en omöjlighet, den kan endast inbillas. Att vara separerad skulle vara att upphöra att existera och det vet ni, så att ens inbilla sig det, vilket ni som människor gör, är verkligen skrämmande. Men den terrorn är också overklig, ett inbillat tillstånd som verkar vara mycket verkligt för er, speciellt när ni ser er omkring och ser den intensiva smärta som många runtom i världen lider av. Människor som av rädsla attackerar varandra; förebyggande attacker med hopp om att man ska kunna rädda sig själv genom att attackera en annan. Men djupt inne vet ni sannerligen alla, att en attack på en annan innebär en attack på sig själv.

Det är den växande medvetenheten om detta som leder er framåt mot att vakna upp från drömmen. I ert ökande medvetande kan ni alltmer tydligt se världens galenskap och det våld och hat som den verkar uppmuntra. Konfliktsituationen mellan det hat ni får se demonstrerat och den kärlek som ni önskar dela och uppleva, är mycket förvirrande och oroande för er. Det verkar vara som att det inte finns något som ni som individer kan göra för att förändra världen. Och om ni ser på det på det sättet – ett behov att förändra världen – finns det inget svar. Alla har en annorlunda uppfattning om vem och vad som behöver göras och hur det ska ske och följaktligen blir ett harmoniskt samarbete för att uppnå fred på Jorden en omöjlighet. Ni kan inte ändra på någon annan!

Den enda vägen framåt, och många inser det nu, är att förändra er själva genom att återta er sanna inre natur och leva i enlighet med den. Ja, i världen kan ni se de oskyldiga och obeväpnade bli misshandlade, torterade och dödade och det har alltid varit på det sättet. Men där man har prövat med kärlek och försoning så har det fungerat. Tillåt inte er själva att bli övertalade att Kärlek inte fungerar. Det är det enda som fungerar. Vägra engagera er i attack eller försvar, det är mot och står ytterst i strid med er gudomliga natur och det vet ni och ni känner er intensivt obekväma när ni gör det. Ni kan försöka rättfärdiga er själva genom att tala om för er själva att det inte fanns något annat val, att våld måste hävas med våld, annars inträffar starkt lidande, men djupt inom er vet ni att detta inte är sant och att våld oundvikligen leder till mer våld.

Det finns inget som kunde kallas ett rättvist krig! Ni alla vet det! Att förneka det gör det inte rättvist.

Oräkneliga antal har insett detta och fastän våld och lidande fortgår, så håller Kärlekstsunamin på att öppna hjärtan överallt runtom på planeten för att få ett slut på mardrömmen som ni så länge skenbart har omslutits i.

Öppna era hjärtan om ni ännu inte har gjort det och ha med hela ert hjärta för avsikt att utvidga och förstärka Kärlekstsunamin som omger er i varje stund och se i glädje på när konflikter ebbar ut och avslutas. Ni får det att ske genom er egen avsikt att enbart vara kärleksfulla, oberoende av situation och ni får i Verkligheten oändlig hjälp från dem i de andliga rikena. Mardrömmen om världens fattigdom, konflikter och lidande kommer att upphöra.

Undvik alla frestelser att uttrycka ilska med våld. När ni känslomässigt känner er obekväma, är arga, ilskna, förbittrade eller hatiska, så reagerar ni från ert ego som gillar kaos och förvirring och det obehag detta förorsakar. Så när ni känner så, i stället för att handla utifrån det, släpp bara taget om det eller låt det skölja över er och försvinna, det kommer att göra det. Inom er intensiva uppmärksamhet på ilskan, var stark och i stället för att engagera er i den, ha för avsikt att utvidga era energifält av Kärlek för att förenas med Kärlekstsunamin så att ni ska kunna älska det som förargade er och förlåt det.

Att göra detta ger er frid, fastän ert ego mycket väl kan försöka övertala er att inte vara fridfulla utan i stället få uttrycka er rättmätiga ilska, för ni har förorättats. Men när ni handlar utifrån ert verkliga Jag, från ert stilla inre tempel, kommer frid och kärlek att flöda genom er och lugna stormarna som stiger upp inombords och stilla ner de oroliga vattnen i era känslor. Detta är varför jag fortsätter betona vikten av att dagligen gå inombords för att vara tillsammans med ert verkliga eller högre Jag och med Gud.

Detta är er uppgift på Jorden vid denna kritiska tidpunkt i mänsklighetens evolution, för det är det som tar mänskligheten till ett vaket tillstånd. Ni kan inte misslyckas, för det är Guds Vilja och er, att mänskligheten ska vakna, men ert kärleksfulla bidrag från ert inre tempel är nödvändigt för att lösa upp de resterande grundvalarna som illusionen är beroende av.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

http://sananda.website/sananda-via-john-smallman-march-26/

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...