Elthor, Alisheryia och de Uppstigna Drakarnas Kollektiv via Galaxygirl. 7 april, 2019

Elthor, Alisheryia och de Uppstigna Drakarnas Kollektiv

via Galaxygirl

7 april, 2019

 

Hälsningar Människor, vi är de Uppstigna Drakarnas Kollektiv. Jag är Elthor, i kväll på mina vänners och min familjs vägnar. Jag är vad jag är, precis som ni är vad ni är. Vi är ett. Vi är densamma Källan men utav olika aspekter. Vi alla kan lära många saker av varandra. Man utvecklas och lär sig ständigt, ifall man väljer vägen för ljus och visdom. Det är inte alla som har valt detta. Så må det vara. De har valt sitt livsöde. Deras öde kommer att bli varmt och skönt. Ni, mina mänskliga vänner, står vända med fötterna rakt framåt och er väg är rak och smal, ni följer er tro, era knuffar från ert högre själv. Människor, dessa är goda tecken. Era öron, ögon och hjärtan måste hållas öppna för dessa knuffar av de djupare eviga sanningar som under alltför lång tid har hållits övertäckta – skylda – för er inre syn och kännedom. Känn att ert utrymme i pannan öppnas, snurrar och slappnar av när det släpper in alltmer av de högre-dimensionella energierna. Detsamma gäller det som sker när ni mediterar, när ni öppnar upp er själva för de högre energier som genomsyrar alla levande ting på Gaia inom detta nu och bombarderar hennes kropp med ljus, med ytterligare kraft för att knäcka matrisens kedjor.

Spruta med er violetta flamma och spräng sönder kedjorna tillsammans med oss, Drakarnas Uppstigna Kollektiv. Vi gillar att spruta med vår eldiga andedräkt, vår kraft, för den är ett uttryck för vårt högre syfte att vara spårfinnarna för ljuset, vi renar och rensar och återställer allt som inte blivit vad det var menat att vara. Många människor som ni ser är inte vad de förefaller vara, kära människor. De är bedragare. Deras öde är säkrat, deras liv kommer att förkortas. Stora förändringar är på väg. Det är ni som är dessa förändringar. Var ljuset, människa. Det finns ingen anledning till fruktan. Tiden för stöveltramp är alltsedan länge förbi. För ni är krigarna från det förflutna, ni har återvänt till nuets värdefulla, sköra tid och rum för att ge av er styrka, ert svärd, ert ljus, för att besegra mörkret och för att påbörja en ny tid, en av ljus, av kärlek och av Kosmos Kristnade andetag, som äntligen har nått denna kvadrant för att det på nytt ska bli förankrat här för gott.

Sananda påbörjade denna process i och med att han planterade frön av ljus. Ni är här för att skörda och få bevittna skördandet samt låna ut ert ljus och kurage, för att skapa något nytt med er goda andedräkt, era skapande krafter och er vision, i och med att ni bygger högre-dimensionella vägar från det som ni redan har upplevt till det som ni står i färd med att få uppleva. För ni är visionärerna, fackelbärarna, ljusfyrarna.

Jag Elthor och jag Alisheryia, ser med de visa gyllene ögonen i Källans ljus. Vi ser er. Vi ser alla som försöker vilseleda. De har ingenstans att gömma sig. Vi kan se sanningen inom alla. Vi ser kärlek och ljus inom gruppen av upplysta krigare som har valt att stå förenade med det Kristnade Ljuset. Jag Elthor och jag Alisheryia, andas på er människor. Vi andas nu med våra Kristnade ljuskoder på er. Denna (kanaliseraren) upplever spontan gråt och börjar hosta. Släpp in energin. Låt den rusa genom er. Låt den bli ni. Låt den omge er. Ni är de Kristnade ljusbärarna för den violetta flamman. Öppna upp era hjärtan på vid gavel och blicka med visdomen i hjärtats inneboende visdom, i den sanna intelligens som är av kärlek, av nåd, av medkänsla, av visdom, av inre visshet. Vi uppstigna drakar stöttar er helt och hållet, åh ni som håller på att uppstiga. Kalla ofta på oss. Vi gläds åt att på nytt få teama ihop oss med våra mänskliga vänner av ljuset. Vi är ett. Ja, vi ser annorlunda ut med om du blickar inombords, människa, så får du till dig att även du kan bli lurad. För att försöka lura en drake är ren dårskap, precis som att betrakta något utan hjärtats visdom. Så är det. Jag Elthor och jag Alisheryia, bjuder i kväll in dig till vår värld, till grottorna med healing-kristaller i vårt rike, där levande fluorescerande färger dominerar landskapet, där kristallerna sjunger lugnande harmonier och du på nytt får sträcka ut dina vingar. Var i frid.

Jag Aisheryia talar nu, jag lånar ut mina feminina energier till detta förtjusande meddelande från min gemål Elthor. Människa, snabba förändringar strömmar nu in i din verklighet, snabbt och i rasande takt. Jag vet att du kan känna energierna, för de finns överallt runtomkring dig. Många av er har hållit på transmutera i snabb takt, ni är utmattade, ni bearbetar en mängd av andras smärtor, känslor och bråte. När ni känner av detta, kalla på oss, de Uppstigna Drakarna, till att hjälpa till med att bränna bort allt som inte tjänar och för att hjälpa er i er transmutationsprocess. Detta är vi speciellt bra på, vilket även ni är, ni mänskliga ljusarbetare. Men till och med de starkaste bland oss kan behöva en hjälpande hand, vilket är vad vi erbjuder till detta sällskap av ljus.

Jag Alisheryia ser allting tydligt. Jag har inom mig det femininas gudomliga kodningar. Det är dags för detta återbalanserande att få äga rum över hela er ytvärld, med stort syfte och stor uthållighet. Jämlikhet måste bli normen för denna sfär. Alldeles för länge har den maskulina energin missvisats, den är smädlig och står inte i linje med det syfte den var avsedd för. De mörka hanterade denna mäktiga kraft ut ur balans, till disharmoni, de snodde om männens hjärtan och skapade fruktan i kvinnorna. Kvinnorna behöver inte upprepa detta misstag. Nej. Nu är det dags för balans, för kärlek, för att kreativt dela idéer och styrkor bland könen, ett balanserande av makten, en längtan efter större ljus och sanning. Detta är den typ av samhälle som ni nu håller på bygger upp. Det gudomliga feminina ska hyllas, skyddas. Graviditet och barnavårdande ska lovprisas, vördas för den heliga handlingen av att införa nytt liv till världen. Barnen ska uppskattas, inte offras. Stora, stora förändringar kommer att ske här i detta nu. Många som har befunnit sig i sömn kommer att få uppleva stor sorg, medan de bearbetar de grymheter som i eoner av er tid har skett i skuggorna, medan man har utövat det mänskliga kollektivets makt mot sig själv, samt utav styrka har skapat svaghet. Detta måste omedelbart rättas till.

Ni som är vakna och medvetna håller ljuset för många andra av er art och för självaste Gaia, ni skapar ett utrymme och möjliggör att en era av healing ska kunna ta vid. Upplevelsen av barnafödande måste fullständigt förändras. Tillika med de högre energierna kommer barnafödande att bli en glädje och till ett införande av ett nytt liv utan smärta, utan läkemedel, utan rädsla för förlust och tragedi. Den Nya Jorden kommer att vara en närande miljö där barnen uppmuntras till att bli födda, där mänskligheten frodas i glädje, i trygghet, i frihet. Ni håller på skapar detta just nu. Ni kommer att vara mycket behövda under tiden för den stora övergång som delvis sker just nu, kära vänner. Men var medvetna om att ni är gudomligt utplacerade där ni behöver finnas, eller så kommer ni tydligt att instrueras om att göra en förändring ifall det behövs. Hursomhelst så är Gaia en massiv schackbräda och ni är kungarna och drottningarna på denna schackbräda. Ni är markbesättningen. Kom ihåg att detta är en synnerligen komplex multi-dimensionell sfär som ständigt utvecklas och ni kan se en del av spelbrädan, men inte i sin helhet. Ha tillit. Ha tro. Dessa är de egenskaper som ni nu slipar på. Frid. Jag andas frid in i er. Jag Alisheryia ber att ni ska vila. Tills nästa gång. Fortsätt bära ljuset, ni gör ett fantastiskt jobb!

~ galaxygirl

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...