DU ÄR DET DU SKA VARA, 2023-08-23

DU ÄR DET DU SKA VARA
2023-08-23
Älskade ni!
Det är vanligt att höra klagomål här och där från människor som är missnöjda med sitt nuvarande liv. Fast det är naturligt för alla förväntar sig alltid det bästa, åtminstone för dem själva. Ingen ska beskyllas för att de ogillar det liv de lever, men det mest lämpliga i dessa fall är dock att förstå livet fortsätter, inkarnation efter inkarnation.
Du är inte den fysiska kroppen som tar dig hit eller dit. Du är själen som intar kroppen och förkroppsligar den. Du är själva medvetandet som styr de dagliga handlingarna, genom hela denna nuvarande existens.
Men glömskans slöjor döljer minnena från tidigare liv, för du har levt under tusentals år här på planeten Jorden. För att inte tala om att redan innan du accepterade en mänsklig upplevelse, så var du redan en gammal själ, som bebodde planeter och stjärnor som var mycket mer utvecklade.
Genom att acceptera upplevelsen av dualitet i en värld av prövning och gottgörelse, så har din själ fragmenterats till bara en liten del av ditt medvetande, så till den grad att du känner dig bortkopplad från din Monad och Gudomliga Källa. Men du visste om hela denna skolas läroplan för själarna.
Du visste också att genom att slutföra denna upplevelse i medvetandets mörka natt, skulle du återvända till de högre dimensionerna, och få status som en Uppstigen Mästare. Ja, uppstigen, för du kommer att stiga upp. Fastän många säger att de ångrar att de accepterade en sådan upplevelse i en värld av prövning och gottgörelse, så fick du den unika möjligheten att vara en av de utvalda.
Du kommer inte ihåg det, men var säker på att du är en väldigt utvecklad själ. Det är bara ett nuvarande tillstånd på grund av slöjorna. Detta är den sista inkarnationen av dualitet på Jorden, vilken kommer att leda till uppstigning och en återgång till högre dimensioner.
Den uppstigna själen kommer att komma ut ur prövning och gottgörelse, och gå in i en värld av återskapande, möjligheter som den Nya Jorden kommer att ge dig på nolltid. De förutsagda händelserna i denna övergång närmar sig snabbt. Och du är där du ska vara. Du kommer att vara på tidslinjen som tar dig till den Nya Jorden, eller på den som tar dig därifrån.
Du är produkten av dina egna erfarenheter, inte bara genom denna nuvarande inkarnation, utan från alla, ända sedan det första livet här på Jorden. Även om du inte minns, så tog alla de tidigare dig hit. Varje beslut och varje val under tidigare inkarnationer, har tagit dig till den pinne på stegen du finns på just nu.
Det har sagts här tidigare, att i alla upplevelser av dualitet, så har Jordens själar fått möjlighet att leva i framgångsrika inkarnationer, både på den Ljusa sidan och på Skuggsidan. Den nuvarande inkarnationen, tjänar till att stänga skrivbordslådor och städa upp de utrymmen som funnits under inlärningen. Det är också tiden för att göra individuella val. vilka kommer att avgöra ödet för varje själ.
Vi skulle kunna säga att den nuvarande inkarnationen är den första där själen faktiskt har fått möjlighet att omsätta allt lärande i praktiken, sammantaget från alla tidigare liv. Inte en enda person kan säga att han inte visste hur man tjänade Ljuset eller var emot det.
Många inkarnerade är fortfarande motvilliga till att tysta sitt stora ego. Det här är kanske det största hindret. Trots allt är den nuvarande inkarnationen inte den tuffaste vilket många tror. Även om den definierar varje själs öde, så finns det en möjlighet att justera det man varit med om tidigare.
DU ÄR DET DU SKA VARA! Det som förde dig hit, och i det skick du är, är på grund av dina ageranden, ageranden och val från alla tidigare existenser. Alla upplevelser som placerats i Själens plan för varje inkarnation, även att glömma allt, skedde i enlighet med planen. Det som dock definierar den individuella vandringen, är utan tvekan de val själen gör, vid varje tillfälle de uppstår ur den planen.
Dina val har gjort dig till den du är idag. Som vi har sagt så många gånger, var och en är sin egen Arkitekt. Inget utanför dig kan ändra vad som kommer från dina egna val. Det är den goda delen av huvudplanen, för om vi var beroende av andra skulle livet bli ett lotteri. Eller tur, som vissa säger.
Din upplevelse är unik, bland alla själar som kom till Jorden. Det finns ingen möjlighet att det finns två med samma känslor och samma frekvens, eftersom det är känslor och känslan avgör den sanna individuella historien, som sedan kommer att berättas för alla i Universums oändlighet.
Du är det du var menad att vara, för det var dina val, dina upplevelser och dina beslut, under varje minut, varje dag, varje timme och varje inkarnation, som fått dig att känna hur det är att leva och skapa, i en värld där Ljuset är otillräckligt. Du har alltid varit, och kommer alltid att vara, en del av den Gudomliga Gnistan som bildar din Monad, och det är rent Ljus vilket fick dig att ta med lite Ljus till denna mörka värld.
Jorden börjar nu lysa upp. Delvis för att du har aktiverat ditt Ljus, Uppstigningens Ljus. Ditt bidrag var väldigt viktigt för planeten. Även de som inte kommer att klara uppstigningen nu, så bidrog deras passage på planeten Jorden också på något sätt. Ingenting är någonsin förlorat inom det som skapats av Gudomliga Lagar.
Och nu när slöjorna lyfts kommer ditt medvetande att börja minnas vem du är. Du kommer att minnas vem du var i alla tidigare liv. Du visste vart du skulle innan du kom hit. Du kommer självklart vid uppstigningen att kunna välja, om du vill fortsätta på den Nya Jorden eller kanske återvända dit. Självklart hjälpte du till att bygga den Nya Jorden, och du vill kanske inte lämna den utan att först ha fått smaka på det nya.
Du är det du var menad att vara, för inget och ingen kunde ändra dina val. Inte ens det mörker de tog hit kunde göra det, de erbjöd bara större svårigheter, vilket gjorde dig ännu mer segerrik. Och du når det sista steget på stegen med klättringen. Fira! DU ÄR DET DU SKA VARA!
Jag är Vital Frosi och mitt uppdrag är att upplysa!
Namasté!

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *