Moder Jord via Pamela Kribbe, 16 augusti 2023

 

Moder Jord via Pamela Kribbe

16 augusti 2023

Jorden Talar: Vet att ni är Annorlunda

Kära män och kvinnor. Jag hälsar er alla; jag välkomnar er som finns i denna lilla cirkel av människor. Känn er kropp slappna av, ni bärs av mig. Jag är Jordens själ, det medvetande som genomsyrar naturen, således också er, eftersom ni, som mänskliga varelser, är en del av naturen.

Alla celler i er kropp, alla muskler, organ, blodet, andas min själs rytm. Ni är förbundna med mig, även om de flesta knappast är medvetna om det. Känn den förbindelsen nu, känn min rytm, mitt andetag. Och om ni är kvinna, är ni djupt anslutna till mitt hjärta, Jordens hjärta. Jag är ett kvinnligt medvetande; jag förbinder allting. Genom stenarna, växterna, djuren, människorna, flödar strömmen av mitt medvetande. Jag länkar och jag bär, jag ger näring och jag omhuldar.

Men underskatta mig inte; Jag har stor styrka inom mig. Jag kan orsaka jordbävningar och tidvattenvågor och få vulkaner att bryta ut. Detta är mina elementala styrkor, aldrig aggressiva eller fokuserade på förstörelse, utan på att meningsfullt återställa balans. Vad som orsakar er att leva i största obalans i den här världen, är att mänskligheten genererar så mycket mental energi, och den energin påverkar hela Jorden. Huvudets energi kan vara hård och är ofta fientlig mot själva livets fundamentala rörelser.

Ni har alla internaliserat denna mentala energi. Men var snälla och missförstå mig inte: att tänka är en god och värdefull förmåga, och tillsammans med hjärtat och själen ger tänkande många möjligheter och kreativa krafter. Men om tänkandet är separat från livet självt och inte längre erkänner och värderar medvetandet hos alla levande varelser, då leder det er av vägen. Tänkandet blir då separerat från helheten och blir våldsamt, oavsett om det är medvetet om detta våld eller inte.

När ni är kvinna har ni kvinnlig energi i er, men ni har också manlig energi i er, precis som män har kvinnlig energi i sig. Som själ är ni universell, vilket betyder att ni har båda energierna i er. Men, som kvinna har ni speciell tillgång till den kvinnliga energin som inte ges män. Likt mig har ni makten inom er att gå samman med allt som manifesterar sig på Jorden och att nära förening.

På samma sätt som jag gör det, har ni kraften inom er att skapa enhet, och det är kraften i ert hjärta. Ni som jag talar med, har ett öppet hjärta och vill lindra lidandet i världen. Ni är samman i alltings enhet och känner i er själ en önskan om att bidra till återställandet av balans på Jorden och i mänskligheten. Detta är er kallelse.

Men samtidigt är ni också en mänsklig varelse som är inkarnerad här och har varit indränkt i denna jordliga verklighet. Ni har gått vilse och är ur spår här, och den länkande kraften ni bär inom er kan ha en mycket smärtsam sida. Det finns en intensiv längtan i er efter kontakt, en önskan om att vara en helande närvaro i varje relation. Ni är som en ängel här på Jorden, som är kallad att sprida ljus, men ni är också människa, ett människobarn. Ni är känslomässigt skadade, och jag ser att den länkande, anslutande kraften i er har orsakat den största smärtan. Ni har blivit sorgligt besvikna över det.

Alla kan inte ta emot det ni har att erbjuda. Alla kan inte följa ert djup, er genomträngande syn och ert ljus, och det sårar er. Detta tema spelas ut både i era personliga relationer och ert arbete och kreativa strävan. Ni vill manifestera från er själ, och det är en djup drift som kommer inifrån. Men samtidigt måste ni hantera motstånd hos människor och i världen omkring er, vilket kastar er tillbaka på er själva. Och då undrar ni: ”Varför fungerar det inte? Är jag på rätt plats här? Vad gör jag här?”

Detta är ett sorgligt och svårt dilemma för er, eftersom ni då ofta förnekar ert eget ljus, och tvivlar på er sanna natur. Jag vill räcka ut min hand till er, för det är extremt viktigt att ni fortsätter att tro på ert ljus och dess öde. Ert ljus bidrar till helheten; det handlar inte bara om er som individ.

Ni blev kallade att vara här på Jorden, och ni svarade på den kallelsen på själsnivå. Emellertid är det svårt att minnas, efter att ni blivit en mänsklig varelse, varför ni är här. Ni måste påminna er om att ert ljus är rent och sant; att det kommer från en källa av kärlek och en önskan om sanning och öppenhet.

Om ni är någon som känner denna trängtan efter enhet, efter kärlek och sanning, så är det framför allt viktigt att inse att ni är annorlunda och att ni har med er något nytt. Medan ett barn gör allt för att anpassa sig och passa in och tillhöra och få skydd, så finns det något i er själ som går emot denna önskan, som inte vill anpassa sig till gamla strukturer, till energier som förtrycker och döljer. Ni vill kasta av er slöjan av det gamla och bryta genom den. Detta är en strömning i er som ligger mycket djupt, och ni kommer aldrig att kunna förneka den.

Ni kan se hur detta sker. Barnet inom er letar beskydd och trygghet, men kan inte hitta det i en miljö som baseras på gamla energier, så barnet känner sig alltid ensamt och extremt sårbart. Men det är precis i dessa ögonblick som ni kallas -som själ, Ängeln inom er – att skydda detta barn och nära det, medan ni också låter ert inre ljus lysa fram likt en förelöpare: någon som har med sig något nytt.

Det krävs ett kraftfullt inre uppvaknande för att ni ska kunna omfamna ert inre barn, så att det kan befrias från behovet av erkännande och uppskattning från den yttre världen. Erkännande och uppskattning från andra kan vara bemyndigande, men bara om ni först ser ert eget värde. Då kombineras ert inre värde med det ni tar emot från andra. Dock, om ni inte värderar er själva, och letar för mycket efter extern bekräftelse, då sätter ni tryck på det inre barnet att anpassa sig till den gamla rollen av någon som fogar sig, som egentligen inte visar sig.

Det måste komma en tidpunkt när ni släpper behovet av andras godkännande och står ensamma och står upp för er själva. Detta måste ske så småningom, för det är det enda sättet ni verkligen kan vara er själva i denna verklighet och manifestera er själs kallelse. När ni gör detta genom att dra tillbaka er energi från den yttre världen och fokuserar helt på att skydda och nära ert inre barn, då växer ni. När ni gör detta blir er själs energi mer påtaglig och manifesterar i denna värld.

Det är också viktigt att veta att inte alla är redo för ert ljus. Ni måste vara intonade, genom er förbindelse med ert inre barn, för att kunna veta var det känns bra att låta ert ljus flöda och var det kan tas emot.

Som avslutning ber jag er tänka på denna bild en stund. Föreställ er att ett ljus brinner i ert hjärta – en inre sol – och stig ner i det ljuset med er medvetenhet. Föreställ er att ett barn lever i er buk, som vet och känns välsignad och skyddad av ert solljus. Den djupaste längtan hos ert inre barn är att ni ska vara medvetna om att ni är stora och dyrbara. Känn förbindelsen mellan ert hjärta och er buk.

Ta nu en vardaglig situation i ert liv som ni har frågor om, något som gör er förvirrad. Föreställ er att ni står mitt i denna situation med er medvetenhet centrerad i ert hjärta. Ert hjärta är öppet och redo för kontakt utåt, men ni känner också att ert inre barn är i en situation där det inte kan ta emot det till fullo. Se noga på situationen och känn om ert ljus kan flöda in i den, om det kan bli bra mottaget där, och om ert inre barn är bekvämt och tryggt där. Om ni känner att ert ljus inte kan bli tillräckligt väl mottaget i en speciell situation eller av vissa människor, vet då att det inte ligger för er att göra det. Det är fråga om att vara intonad på situationen, och ni kan dra er ur den om det inte är rätt för er.

Skänk ert ljus till människor, till situationer, som kan uppskatta och ta åt sig det. Då flödar ert ljus lätt och ni får tillbaka på många sätt. Och det är avsikten: balans är avsikten. Det är inte som om ni bara är givare; det handlar om närande som går varvet runt. Det ni ger får ni tillbaka, om ni ger med respekt för er själva och era egna begränsningar.

Det här är en mycket viktig lektion för känsliga människor som lätt tonar in på andra och som tenderar att ge för mycket. Var medvetna om vem ni är, om er storhet, och att inte alla kan ta emot er; att ni inom er bär ett inre barn som blivit sårat och som behöver närande och beskydd. När ni väl inser detta förändras allt; ni står stadigare i er själva och ni utstrålar ljus.

Tack för er uppmärksamhet.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *