ATT VAKNA UPP FRÅN MARDRÖMMEN, 29 november, 2023

ATT VAKNA UPP FRÅN MARDRÖMMEN

2023-11-29
Älskade Ni!
Många undrar varför vissa saker fortfarande händer än idag. Vissa säger till och med att Gud inte är rättvis, eftersom han tillåter så mycket ondska bland människorna. Det är förståeligt att upprördheten tar över ibland, men det är också viktigt att förstå att detta är de sista prövningarna i denna planetära övergång.
Det har så många gånger sagts att Jorden är en skola för själarna. Och alla själar som var villiga att komma hit för att uppleva separationen, visste att regeln byggde på prövning och gottgörelse, för att inte tala om att glömskans slöja skulle ge känslan av separationen från Källan. Mycket har dock sagts på sistone om att allt var en scen, som en sann livets teater. Och varje själ som är inkarnerad på Jorden levde magnifikt in i sin karaktär, i varje inkarnation, som om det verkligen vore sant.
Liksom alla skolor vi känner till, så är det ingen skillnad på denna livsskola. När lärandet är klart så flyttar eleverna till en annan skola, och alltid till en högre nivå. Denna nivåförändring kallas också för planetär övergång. Jorden kommer att upphöra att vara en värld av prövning och gottgörelse, och kommer att övergå till frekvensen i en värld av regenerering, där illusionen kommer att upphöra att existera. Inget kommer att vara sig likt här under eoner.
Vi är inne på det sista läsåret i denna skola. Den nuvarande inkarnationen, kommer att definiera vem som är lämplig att ta sig upp till nästa nivå, och vem som fortfarande behöver få mer hjälp med inlärningen. Kom ihåg att det som kommer att stödja ett godkännande, är varje elevs medvetenhet. Ingen idé att kunna läxorna om de inte omsätts i praktiken. Kommer ni ihåg era skoldagar när det på kursavslutningen var praktiska prov, som självklart var anpassade till det yrke som man förberedde sig för.
De slutliga testerna kommer att avgöra hur lämplig varje inkarnerad själ är, och de kommer också att avgöra till vilken planetär skola de kommer att vägledas. Så vi kommer att ha två tidslinjer definierade nu: den ena leder till den Nya Jorden och den andra går åt motsatt håll, det vill säga bort från den.
Den Nya Jorden kommer att finnas här på denna planet, dock inte längre på samma energetiska frekvens som den Gamla Jorden. Den kommer också att ha en funktion med att kunna justera frekvensen för varje inkarnerad själ enligt individuella vibrationer. Alla människor som just nu är inkarnerade är kapabla att stiga upp, men många kommer inte att göra sig det besväret.
Skaparen har en speciell support för varje inkarnerad själ på Jorden. Han kommer att göra allt för att ingen av dem ska gå förlorad under den sista sträckan. I motsats till vad vi kan föreställa oss så är händelserna vi ser överallt, faktiskt möjligheter för de själar som fortfarande behöver gå igenom sådana situationer. Förutom möjligheten att lösa tidigare problem så erbjuder de förutsättningar för många att fortfarande utvecklas inom sig själva för medkänsla, solidaritet, ovillkorlig kärlek, respekt, samarbete och många andra saker.
Mardrömmen som man verkar leva i just nu är en del av Apokalypsen, som inte är något annat än avslöjandet av sådant som inte kunde ses eller märkas tidigare. Det är sanningen som kommer att befria de medvetanden som fortfarande är fångade i illusionen. Vi har en biblisk fras som säger: “När allt verkar vara slut så kommer det inte att vara världens undergång, utan början på en Ny Tid.”
Vi är precis vid den punkten nu! Det finns tillfällen då även de mest expanderade medvetanden skakar av det som sker, speciellt sanningen om människor. Den grupp som fortfarande tror att de styr mänsklighetens öde på Jorden, finns bortom förmågan för mänsklig förståelse.
Vi har de senaste åren sett hur mycket det barbariska ökar och även antalet människor som visar sina sanna jag. De visar vilken HERRE DE TJÄNAR. Och de har inga skrupler med att visa det heller. De visar att de tjänar de mörka varelser som beslagtog planeten för länge sedan. De tror också att de kommer att fortsätta sitt herravälde för evigt, vilket vi vet är omöjligt, för Skaparen har redan sagt NOG!
Inget eller ingen kan motsätta sig Guds planer. Det som har tillåtits beror på att det fanns ett syfte från den Högste. De inkarnerade själarnas begränsade medvetanden, tillät oss inte förstå den sanna upplevelsen, men nu ska vi gå in i en annan nivå av perception, där allt avslöjas och kan förstås. Varje medvetande kommer att få uppdaterad information enligt dess förmåga att kunna förstå. Det går inte att förvänta sig någon uppenbarelse för sådana som inte kan förstå budskapet.
Många av er som redan förbereds för kommande dagar, kommer också att ha uppdraget att vägleda och upplysa de som söker hjälp, eftersom de kommer att bli chockade. Det blir ett sätt att utöva solidaritet, medkänsla, kärlek och respekt för andra. Men du måste ha denna verklighetsuppfattning, för utan denna bredare medvetenhet kommer du istället för att hjälpa, också att behöva hjälp.
Kom ihåg att allt som händer nu och som används för att väcka medvetanden, är tillverkat av själva skaparen. Vi måste vakna upp från mardrömmen som plågat mänskligheten i all tid, och speciellt de senaste åren. Det är så den nuvarande tidslinjen är för att undvika den i Harmageddon. Hur väcker man mänskligheten på något annat sätt?
Många länder går igenom svåra situationer, inte på grund av regionens eller folks naturliga begränsningar, utan på grund av sina hybrida härskare, som engagerar sig i en Dantesisk mekanism som slutar med att en hel nation skadas. En del själar som anslutit sig till sådana frekvenser, oavsett om det är genom mental alienation, sympati eller intressen, kan nu utvärderas bättre genom att de ansluter sig till ondskan.
Inget blir sig likt från och med nu. Mardrömmen tar slut och när vi vaknar kan vi inse att allt bara var en illusion. Varje själ som är inkarnerad på denna planet har en unik, individuell och personlig historia, för det var summan av dess karaktärer under varje inkarnation som byggde upp deras medvetande. Detta kommer också att vara ditt livs bok, skriven med ord om alla dina upplevelser.
Vi vaknar ur mardrömmen nu. Känslan av att allt verkade verkligt stämmer, men snart kommer vi att förstå att det var en så perfekt illusion, och att intrycket i själva verket inte var annat än en illusion, det vill säga en perfekt teaterföreställning. Du har spelat din roll så bra, att känslorna du upplevt finns inpräntade i ditt själsdokument, och kommer därför att förevigas som en verklig upplevelse. Din historia kommer att vara unik, och kommer att berättas i evig tid genom det oändliga Kosmos. Vi vaknar nu ur denna mardröm, men vi måste inse att det faktiskt bara var en mardröm.
Vakna! Dagen är redan långt gången!
Jag är Vital Frosi och mitt uppdrag är att upplysa!
Namasté!
May be an image of 1 person

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *