ÅTERSTÄLLNINGEN AV JORDEN, 20 september, 2023

ÅTERSTÄLLNINGEN AV JORDEN
2023-09-20
Älskade ni!
Människans medvetande har ännu inte expanderat tillräckligt för att faktiskt förstå vad en planetarisk övergång är. Det är förståeligt, eftersom Jordens själar aldrig har bevittnat en händelse av denna storlek. Och de kanaliserade meddelandena, berättar att Jordens övergång är en händelse som involverar hela Galaxen, eftersom planeten Jorden är en av de viktigaste i denna kvadrant av Universum.
Vi har talat om det här så många gånger, bland annat i relation till uppstigningen av själar som nu slutför sitt lärande i en värld av prövning och gottgörelse. Men idag kommer vi att ge er lite mer nya fakta, eftersom informationen stegvis ses över och anpassas till den förmåga de mänskliga medvetandena har, för att kunna förstå sådana förändringar.
Vi bör inte missa datum eller deadlines för mycket, för tiden är inte linjär för att nå Universums nivå. Den förekommer bara i en värld av dualitet, där själen inkarnerar och lämnar då och då. Under dessa förhållanden anges tiden så som vi alla känner till den, eftersom vi upplever den i varje inkarnation på denna planet.
I de högre nivåerna, där de Galaktiska Brödernas medvetanden skyddar oss, finns tidsfönster, som anpassas efter vår kalender så att vi kan förstå, eller åtminstone kan göra en jämförelse, med de händelser vi upplever just nu.
Och detta tidsfönster, som motsvarar tre århundraden, är då den planetära övergången kommer att ske. Eftersom det började runt 1750 så bör det vara klart runt 2050. Fast datumen är inte exakta, bara ungefärliga. Därför går vi mot avslutningen.
Processen med en Planetarisk övergång följer vissa mönster. Eftersom allt är frekvens kan den också ändras eller justeras om. Och de som bestämmer denna frekvens är de levande medvetanden som finns på denna planet. Tänk på att det inte bara är människor som har ett levande medvetande.
Oavsett allt detta så finns det en Gudomlig Plan som styr varje himlakropps öde, inte bara vår planet, utan allt som finns i det oändliga Kosmos. Även om lokala medvetanden kan påverka tiden och hur en planetär övergång utvecklas, så är den Gudomliga Planen suverän med sitt slutliga resultat.
Enligt Galaxens spiralrörelser så har Jorden alltid varit fast besluten att göra sin övergång i denna tidiga tidsålder av Vattumannen. Ett sådant zodiakfönster började 2012, och därför är det cirka 4 decennier kvar till slutet av tre århundraden.
2016 skickades ett kanaliserat meddelande till oss, där det stod att vi hade 4 år på oss att vänja oss vid de nya Kristallenergierna som började bada Jorden, dvs perioden 2012 till 2016. Och 2017 skulle nedmonteringen påbörjas av den gamla Jorden, energirensningen och avlägsnandet av de onda entiteter som fortfarande fanns kvar inom Planetens eteriska område.
Denna sanering började runt 2018, och slutfördes för bara ett litet tag sedan. Den sista delen av denna borttagning skulle vara de inkarnerade entiteterna, men den uppgiften är inte för de Galaktiska Bröderna. Det finns en organisation som heter Jordalliansen som gör detta. Jag har pratat om denna Allians här.
Eftersom borttagandet av de inkarnerade entiteterna kan vara synligt för det fysiska ögat, så görs det på ett sätt som de flesta inte uppmärksammar. Det sker ett utbyte av spelpjäser vilka byts ut på ett sådant sätt att allt verkar vara som vanligt. Förresten verkar allt bli värre för varje dag, men det hör också till avslöjandena, allt kommer att visas.
Sådana avslöjanden skulle kunna jämföras med ett väntrum. Bara en dörr kvar tills vi går in i den stora salen, där festen verkligen är. Vi är inne i det andra decenniet av Vattumannens Ålder. När detta decennium är slut måste alla händelser i den stora förändringen redan ha ägt rum. Kom ihåg att tiden som anges är fönster och att det är uppskattningar.
Då har vi ytterligare två decennier på oss att få ordning i huset. Det kommer att bli den mest ärorika tiden för mänskligheten. Exakt den tid då känslan kommer av att allt är fullgjort. De själar som är redo för sin uppstigning, kommer äntligen att faktiskt kunna känna vad lycka är. Känslan av tacksamhet kommer att vara så stor, att vi ännu inte är medvetna om den. Vi måste känna det för att förstå dess dimension.
De senaste två decennierna, och allt som varit känt i alla tider, kommer bara att finnas kvar i minnet som livserfarenheter. Mänskligheten på Jorden kommer redan att vara en del av de Galaktiska Världarnas Familjer. Men innan dess har mycket redan gjorts, även om det inte upplevts på djupet.
ÅTERSTÄLLNINGEN AV JORDEN började FAKTISKT 2012. Gammaljus ändrade hela planetens energetiska konstitution. Djur, växter och mineraler, uppdaterade sig snabbt. Först med Gammaljuset, och de senaste åren, Diamantljuset. Deras medvetanden är inte lika resistenta som människornas, så under dessa 11 år har de gjort övergången.
Människor som förutom att ändra sitt medvetande, vilket fortfarande är rotat i gammal övertygelse och gamla begrepp, ett reptilhybridsinne, gör konkurrensen till en ständig kamp. Vi måste anpassa detta sinne till samarbete, eftersom den gamla Jorden inte längre existerar i termer av frekvens.
Återställningen av Jorden sker också på nivåerna av Gaias medvetande. Planetkroppen har ett medvetande; den lever. Denna kropp blev väldigt skadad genom människans existens här. Luft, mark, vatten och alla ekosystem har drabbats hårt av de föroreningar som släpps ut av mänsklig aktivitet. Dessa sår healas nu genom jordens teluriska rörelser.
Detta förklarar de ytterligheter vi ser i form av temperatur, regn, vind, jordbävningar etc. Det finns även element som agerar i Gaias tjänst. Allt enligt den Gudomliga Planen, för att främja planetens återställning. Detta måste också avslutas under detta andra decennium av Vattumannens Ålder.
Som du kanske ser är planetens övergång inte någon snabb händelse, utan en pågående process som pågått under mer eller mindre tre århundraden. Vi går nu mot slutet, och inget eller ingen kan stoppa det.
De som inte accepterar de nya frekvenserna kommer att lämna denna vackra blå planet. För övrigt en planet som kommer att bli ännu blåare; renare; mer kristallklar; Edens sanna Lustgård. Båten fortsätter att kränga, men om du är anpassad till frekvensen är det ingen risk att kastas överbord. Ha tillit! Bara gör din del! Gör förändringarna tillsammans med Gaia!
Jag är Vital Frosi och mitt uppdrag är att upplysa!
Namasté!
No photo description available.
All reactions:

Aslög Bergman, Birgit Boström and 41 others

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *