Sananda – Rätt och Fel, 23 januari, 2024

Rätt och fel VI
Jahn J Kassl 2024-01-23
Hur kan ni koppla bort systemet?
Älskade människor,
lita på din styrka! Kom ihåg vem du är! Låt dig inte styras längre! Lev självsäker och självbestämmande. Det här är sättet. Mörkrets krafter har bara fortfarande makt för att alltför många människor ännu inte är medvetna om sin egen makt. Även om fler och fler människor vaknar upp och ser saker i sanningens ljus, så saknar många fortfarande det avgörande steget mot suveränitet. Om förändring ska ske är steget nödvändigt att helt frikoppla dig internt från systemet!
Hur fungerar det att koppla bort sig själv internt?
Genom att fatta egna beslut och alltid lyssna på din intuition, dina egna känslor.
Vem litar du mest på? Institutioner, vetenskapsmän, gurus, ledare på olika nivåer eller dig själv?
Att koppla från systemet sker på ett enda ögonblick, när du helt enkelt säger NEJ till det som erbjuds dig.
JJK: “Alla folk har de ledare de förtjänar,” är det vi brukar säga? Är det så?
Vilka VI?
SANANDA: Det gäller alla som känner igen sig i det. Den som säger sig inte ha med något av detta att göra, att inte ha valt någon av dem eller litar på dem, är i grunden annorlunda.
Om du inte vill absorberas av detta suggestiva VI som gör alla människor lika, förstår du, särskiljer dig, relaterar till det och fattar beslut på en sund grund.
Idag manipuleras valen, politiker som inte har valts av någon får ansvaret – och det tycker du att du förtjänar?
Nej, älskade människa, du kan lugnt avskaffa denna begränsning, för det första steget till att vakna upp är att frigöra dig från denna kollektiva begränsning!
Ta ställning
Vad vill du? Du bestämmer! Hur vill du leva? Valet är ditt! Är du en del av VI där bara lämlar känner sig bekväma och känner igen sig? Eller är du en del av det nya VI, som fokuserar på den enskilda människans utveckling?
När människor talar om frihet: vad menas med frihet?
När det talas om fred: hur uppnås den?
När enheten åberopas och det vi har gemensamt lyfts fram: Ser du dig själv i det?
Känner du igen dig i det VI som erbjuds dig?
Poängen är: du måste ta egen ställning i alla frågor, och till den här tidens manipulativa fenomen.
Fråga dig själv: hör jag hemma här? Menar de detsamma som jag menar?
Blir jag involverad i detta VI?
Erkänn din kraft
Att ta sig ur systemet är en enkel sak. Vad det kräver är vaksamhet, kärlek till sanningen och modet att granska en situation i detalj, att undersöka saker och ord, att hitta och inta sin egen synvinkel.
Ditt NEJ, talat internt, kopplar bort dig från systemet. Detta gäller även om du fortfarande måste arbeta i detta system.
Förändring börjar i ditt medvetande, varje manifestation kommer från ditt medvetande. Ditt medvetande är det mest kraftfulla verktyget. Så snart dina handlingar bär signaturen av ditt medvetande, rusar du mot din befrielse.
Om du känner igen ditt eget jag i VI, håll då med och säg JA!
Detta är praxis vid den här tiden. För innan en Ny Jord kan skapas så måste människor bryta sig loss från det gamla begränsningen, och kunna skilja mellan rätt och fel VI.
Jag är med er i oändlig kärlek.
SANANDA
May be an image of 1 person
All reactions:

9

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *