ECETI Tillståndet för Galaxen, Adresserat via James Gilliland, 5 februari 2019

 

ECETI Tillståndet för Galaxen, Adresserat via James Gilliland, 5 februari 2019

Det senaste från ECETI & James Gilliland

ECETI.ORG

ECETI-Tillståndet för Galaxadressen

Om du inte känt av de exponentiellt ökande förändringarna på varje nivå, Gud hjälpe dig.

Det finns exempellösa vågor av energi som passerar genom solsystemet. Dessa vågor av energi mäts, alla band inom det elektromagnetiska ljusspektret har ökat och detta skapar förändring på alla nivåer. Ett andligt uppvaknande, behandling av sår och trauma från tidigare erfarenheter, ”emotionella utbrott”, bistert väder och en ökning av jordbävningar och vulkanutbrott är biprodukterna av dessa vågor. Jorden växer när den absorberar dessa nya energier. Allt som inte kan justeras eller matcha de nya frekvenserna kommer så småningom att upphöra. Det finns inget energetiskt stöd för institutioner och imperier som inte anpassar sig till och justerar sig till Universell Lag. Allt som baseras på det gamla drakoniska nätverket kommer att misslyckas, men inte innan det kommer upp till ytan och reser sitt fula huvud för att alla ska se.

Om du vill ha ett perfekt exempel, se på ditt politiska system. Förutom ett fåtal är det en andligt och moraliskt konkursmässig värld av motsatser med sanna dagordningar som exponeras dagligen. Universell Lag pressar hårt på den här arenan. Den tankar ljusarbetarna, ”de vita hattarna”, för att göra vad som är nödvändigt för att avslöja och avlägsna dem som har valt att tjäna sig själva, att handla emot det högsta goda. Akta dig för att svamla. En mans/kvinnas karaktär är skapad av deras handlingar. Detta gäller alla raser, religioner eller kulturer.

Basen eller begränsade känslor och mentala begrepp kommer att ge plats åt det högre vibrationsmässiga medvetandet och – vägarna. Universell Lag blir landets lag. Universell lag är skrivet i hjärtat av hela mänsklighetens hjärtan. Det är kärnessensen begravd under lager av sår, trauman och falsk programmering. I sin enklaste form är det Universal Frid, Broderlig/Systerlig Kärlek, Individuell Frihet och Välstånd för alla. Ett Cherokee-ordstäv säger, ”Om det inte är bra för alla är det inte bra”.

Denna process är inte en rensning från en vred Gud, det är ett helande. Det är oändlig ihållande kärlek och flödet ökar allt mer. Det innebär legioner av högre utvecklade varelser hela vägen tillbaka till källan. Ja det här inkluderar de andligt och tekniskt avancerade utomjordingarna, varav några är våra forntida förfäder. De rensar de illvilliga varelser som plågat mänskligheten i tusentals år. Många av ljusarbetarna och de som är känsliga känner sig som om de är attackerade. Det är ni! Det är direkt proportionellt mot hur mycket ljus du har tillgång till. Osynliga negativa influenser, lägre dimensionella enheter, svart magi, mörk trolldom existerar verkligen. Fall inte in i ett andligt ego och tro att du är ovanför allt detta. Kryp inte ihop i rädsla eller bli ett offer heller. Ditt Gudsjag har detta. Om du inte attackeras gör du inte ditt arbete. Med andra ord missade du det röda pillret och är inte ett hot. I Indien finns ett ordstäv: ”Ju närmare du kommer nirvana desto mer reser demonerna sina fula huvuden”. Ju mer du går ut ur en ohållbar massmedvetenhet desto mer kommer massorna att undvika dig. Det är här kärlek till dig själv, kärleksfull avskildhet är i sin ordning. Den hållbara vägen är att anpassa sig till Universell Lag i tanke, känsla och handling.

Det finns en lösning. Förnekande är inte en lösning. Att kasta ut demoner är en tillfällig lösning. Att rätta in sig till status quo är inte heller en lösning, det är ohållbart på alla nivåer. Det finns verktyg och tekniker för att läka och rensa osynliga negativa influenser. Tänk om alla hade tillgång till dessa verktyg och använde dem? Människor har förmåga att ansluta till den ultimata kraften i Universum. Den kraften är kärlek, och du kan ansluta genom hjärtat till den kärleken och låta Guds/Skaparens/Guds Andes fulla kraft flöda genom dig i alla situationer. Din själ sitter precis bredvid hjärtat och din själ är kopplad till källan själv i varje ökande expansion av medvetenhet. Att känna till detta och få tillgång till att detta är en del av vardagen kommer att skapa enorma förändringar i ditt liv och de runt omkring dig. Här är metoden att läka osynliga negativa influenser och en världs-och personligt helande meditation. Den är icke-religionsbunden och kan användas oavsett vilken tro eller kultur som helst.

Sjukdomar, olyckor, humörsvängningar, negativa tankar, till och med tankar om självmord är ofta indikatorer på inflytande av osynliga negativa influenser. Jag skulle också titta på uppstigningssymptom. Huvudvärk, yrsel, att gå snett, kroppsmärtor och värk är också biverkningar till uppstigningsprocessen. Glöm inte att jorda dig, omkalibrera dig till den nya Jordens energier, ta av skorna, gå på gräset eller på stranden, gå på alla fyra i din trädgård. Det bästa rådet är att göra dig kvitt rädslan.

RENSNINGSTEKNIK

Helande är ett måste för alla som vill arbeta i andra medvetenhetsområden. Du måste ha självauktoritet och behålla kontrollen. Om du upplever negativa vibrationer, är de antingen tankeformer, begränsande mentala begrepp, psykiska bindningar eller diskarnerade entiteter (förlorade själar) som behöver läkning. De är bundna till jordvibrationen på grund av lägre vibrationsattityder och känslor. Vissa är tvångsmässiga och önskar manipulera och kontrollera. Kärlek läker. Att kasta ut dem skickar dem bara till en annan plats, en annan person. I allt helande, kom ihåg att Gud är kärlek. Det är kärlekens kraft som läker och lyfter.

STEG FÖR ATT RENSA ENERGIN

  1. Stäng din aura genom att visualisera ett vitt eller gyllene ljus runt dig.

 

  1. Kalla på din utvalda kulturella representant för Gud, antingen det är Jesus, Buddha, Babaji, Maria, White Eagle eller en annan av de många Vackra Kristna.

 

  1. Berätta för entiteterna att de är helade och förlåtna, upplyfta och upplysta.

 

  1. Berätta för dem att de är helade och omgivna av Kristus ljus och Kristus kärlek.

 

  1. Be din valda representant att ta dem till deras perfekta plats.

 

  1. Be att alla negativa tankeformer och begränsande mentala begrepp ska lösas upp och lyftas in i sanningens ljus.

 

  1. Be att alla psykiska bindningar ska kapas och stäng deras auror för allt utom den högsta vibrationens ande.

Upprepa denna process tills du känner dig klar. Det kan finnas mer än ett helande att göra. Kom ihåg att dina ord är mycket kraftfulla, och det som talas på deras nivå manifesteras direkt. Många upplysta använder denna process innan de öppnas.

Det skapar en tydlig och säker miljö, och det lyfter också den som gör healingen. Avsikten är nio tiondelar av lagen. Om du avser att tjäna och läka, kommer du att dra till dig enheter med samma sinnelag. Om du tänker tvinga eller manipulera, kommer du igen att dra till dig entiteterer av samma sinnelag. Det är attraktionslagen.

Ibland kommer diskarnerade andar till ditt ljus som en mal till en låga. Döm inte dig själv, helt enkelt hela dem. De är de med problem, inte du. De söker din hjälp.

KORT FORM AV RENSANDE BÖN

EFTER ATT HA GJORT OVANSTÅENDE I BÖRJAN (KALLA FÖRST IN DIN HUVUDLÄRARE ELLER GUIDE OCH ANDRA GUDOMLIGA VARELSER SOM ÄR KRISTNADE, ELLER ENLIGT OVAN) OCH SÄG

”VI VÄLKOMNAR ALLA ENTITETER, I KÄRLEK OCH LJUS TALAR VI TILL ER FRÅN HERREN GUD I VÅRT VÄSEN FÖR ATT MEDDELA ER ALLA ATT NI ÄR HELADE OCH FÖRLÅTNA, UPPLYFTA OCH UPPLYSTA, HELADE OCH FÖRLÅTNA, UPPLYFTA OCH UPPLYSTA, FYLLDA OCH OMGIVNA AV KRISTUS LJUS OCH KRISTUS KÄRLEK OCH VI BER DE MÅNGA VACKRA ATT FÖLJA ER TILL ER PERFEKTA PLATS. GÅ I FRID ”

Länk till World and Personal Healing Meditation.

http://www.eceti.org/world–personal-healing-meditation.html

Dessa två metoder kan förändra världen. Tillstånd beviljat för kopiering och delning, låt det gå viralt.

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...