Meddelande från James Gilliland, 26 maj, 2023

 

James Gilliland

26 maj 2023

Kontakt Sker Nu

De är här, de har alltid varit här, men nu är de redo för kontakt. För dem med öppet sinne, kärleksfullt hjärta och rena avsikter är de bara en tanke borta.

De har synts runt militärbaser i exponentiellt ökande takt. Det är en del i en multidimensionell plan för att befria Jorden.

Det finns styrkor inblandade, synliga och osynliga, som är bortom vår förmåga att avlägsna, och som varit i krig med mänskligheten i tusentals år. De har legat bakom alla krig, varenda farsot, varje ekonomisk kollaps, de frodas på mänsklighetens smärta och lidande. De är inblandade i allt från droger, barn- och sextrafficking till mänskliga offer. De försöker nu få igång det Tredje Världskriget.

Det är dags att växa upp. Ni har inte längre lyxen att förneka. Visselblåsare kommer fram i varje regeringsorgan, inklusive SSP Secret Space Fleet, som talar om att skörda människor och föra bort dem som slavar. Detta pågår också i de översta nivåerna på många av våra institutioner. De flesta människor kan inte hantera djupet av korruption och depravation. Sataniska/Luceferianska styrkor inom den globala eliten har tagit kontroll över nästan alla institutioner.

Detta rättas nu till med hjälp från ovan.

Orsaken till att allt ser ut som teater är att det är teater. Många av dessa ledare har redan tagits om hand. Det ni ser är mestadels skådespelare, masker och CGI i ett försök att väcka upp de socialt betingade hjärntvättade massorna.

Många av de socialt betingade saknar kritiskt tänkande, basal logik och är utforskningsmässigt svaga. De lider av kognitiv dissonans, medan andra är moraliskt försvagade till den punkt att de inte längre går att rädda. De kommer att få några mycket svåra lektioner.

Universell Lag är på väg, GESARA som en gång var NESARA håller på att köras igenom. Detta har hela tiden varit med i spelet sedan Clintons dagar och kommer nu att implementeras. Det blir en del kaos under denna process, förbered er för det.

Solen styr Jordens utveckling, alla Solar är sammankopplade. Medvetandet och energin hos Gud/Skaparen/Store Anden flödar genom Solarna och lyfter vibrationellt hela galaxen, inklusive Jorden och alla dess invånare. Det är en del av den uppvaknande- och healingprocess som vissa kallar planetär befrielse från mörkare styrkor, vilka gjort Jorden till sitt hem sedan tidernas begynnelse.

Det är inte bara Satan/Lucifer, demoner och nyckfulla andar, det är också reptilska varelser, Långa Grå och ett antal andra. Den Grå Alliansen från Orion är en grupp som innehåller många negativa utomjordingar, och som är på väg att avlägsnas.

De ska inte förväxlas med Orions Råd av Ljus. Precis som det finns mörka allianser finns det ljusallianser. De vackra Många Helgon, Gamla Visa, Uppstigna Mästare, Ärkeänglar och ett antal Andligt och Teknologiskt Avancerade civilisationer kommer till mänsklighetens hjälp. Markstyrkorna är kända som de Vita Hattarna, det är ledare och generaler runtom i världen som samlats för att avsluta tyranniet en gång för alla.

Se på vilka de vanliga medierna demoniserar om ni vill veta vilka de goda människorna är. Inget är som det verkar vara.

Arkturus Söner, Plejadernas söta energier som omnämns i er bibel och andra heliga texter är en del av denna strävan. Där finns Orions Råd av Ljus, det Andromedanska Rådet, det Sirianska Rådet, det Plejadiska Rådet och ett antal andra som går in för att hjälpa dem på Jorden som vill få slut på tyranniet och den planetära förslavningen.

Detta inkluderar också dem i den Inre Jorden, Atlanterna, Lemurianerna och några andra raser som lever på er insida. Många flydde undan översvämningarna och katastroferna genom att gå in i jorden. De behövde inte börja på nytt som primitiva, vilket invånarna på ytan många gånger fått göra.

Legenderna om Älvor och Feer är sanna. Några är 6:e dimensionella och de kontrollerar dörrarna till insidan. Er Bermudatriangel är en av de större dörrarna, det finns många andra.

Förslavningen genom beroende kommer till sitt slut. De flesta av era farsoter och sjukdomar kommer också att upphöra.

Livslängden kommer att öka och Jorden kommer att blomstra. Tyranniet och alla dess nätverk kommer att upphöra. Universell Lag blir förhärskande.

Vi befinner oss i födelseprocessen av en helt ny värld. Inget kan stoppa det som kommer. Inget kommer att döljas, den sanna naturen och karaktären hos alla kommer att göras känd.

Handling/Reaktion kommer att accelereras ihop med vad många kallar Karma. De som tjänar sig själva på bekostnad av mänskligheten och Jorden kommer det inte att gå bra för i kommande dagar. De som tjänar nätverket av tyranni kommer det heller inte att gå bra för. Det är dags att resa sig, ta tillbaka er makt, stå till mänsklighetens och Jordens tjänst.

Kärlek, Universums största kraft är vad som är på väg. De som inte kan resa sig till detta tillfälle kommer inte att vara frekvensspecifika till det skifte som kommer över oss. Vårt högsta förslag är att ni överlämnar er till Guden inom er, se Skaparen inom all Skapelse, släpp det förflutna och följ inte något som inte är i linje med Universell Lag. Universell Frid, Broderlig/Systerlig Kärlek, Individuell Frihet och Välstånd till Alla är Universell Lag.

Det sas mig att kontakt med ledare och massorna sker nu, Plejadierna, grundare av Atlantis och Lemurien tack vare sitt långtgående Terra-formande på Jorden, tillsammans med det faktum att de har mer genetiskt material än någon annan ras, har befälet över den planetära befrielsen.

De Uråldriga Lyranerna (Annunaki) har efter sitt fall också en karmisk skyldighet att ställa saker till rätta. De välvilliga återvänder och ni kommer att se dem i skyarna globalt.

Om ni frågar hur Jesus passar in i allt detta: Det är del två och han är inte ensam. Hans bön var att den älskade Fadern lät dem bli ett, såsom vi är ett.

Det finns ingen exklusivitet vad gäller Gud. Det finns många visten, många dimensioner. Mästare sändes till alla kulturer. Nu kommer deras sanna budskap att höras. Saker kommer att röra sig mycket snabbt från och med nu.

Fokusera på att skapa Himlen på Jorden och, återigen, delta inte i något utanför Universell lag.

Ha det bra

James Gilliland

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *