El Morya via Angel Skog, 27 april, 2020

KANALISERING -EL MORYA -ERA FRAMGÅNGAR MÄTS I ER VILJA

Var hälsade käre adepter och uppstigningselever

Jag har ett par korta men väsentliga budskap åt er gällande er uppstigning.

Som Cohan för den första strålen av guds ljus, så överser jag den röda strålen och med det attribut såsom vilja, mod, styrka, passion och bestämdhet.

Dessa guds-aspekter är helt väsentliga ty er uppstigning är ej en resa för de otåliga och svag-hjärtade, utan för de som satt sitt fulla fokus på sin egen befrielse.

Mitt budskap till er idag är att förstå att detta ej innebär att ni var dag måste se stora framgångar, oh nej nej nej!

Det betyder att ni var dag FORTSÄTTER framåt med full bestämdhet att ta de stegen som behövs.

Era framgångar mäts ej i hur välmående ni är i kontrast hur o-välmående ni är.

Utan era framgångar mäts i er vilja till att kontinuerligt försöka i alla väder, genom alla måenden, under alla dagar och ÖVER alla perioder av ”tid”.

KONTINUERLIGT, ENVIST OCH BESTÄMT!

Och tro mig, vi ser er och vi ser hur ni idogt kämpar på med era tankar, med era känslor, med era aktioner och reaktioner, med en genuin vilja till att transformeras och utvecklas.

Så behåll modet, viljan och bestämdheten och kalla på mig och den röda strålen av ljus när ni behöver hjälp att integrera denna aspekt av vår käre skapare ännu djupare.

Eller om ni helt tappat fokuset och behöver hjälp att ta er tillbaka upp.

Jag finns här för er de dagar ni är som starkast och de dagar då ni känner er som svagast.

Be om min hjälp innan ni lägger er för att sova så kommer jag och tar er till mitt Ashram under er sömn.

Eller kalla in den röda strålen av ljus under meditation så ser jag till att ni får er en dusch av vilja, styrka, mod, bestämdhet och passion för att ta er igenom det som står i er väg just nu.

Må ni minnas att vi som er gått på denna jord och att vi nu finns här för att serva er på samma sätt som vi en gång blivit servade av mästare som uppstigit före oss.

Gå i frid med fortsatt vilja, mod och bestämdhet// El Morya

www.sanangel.nu

Facebook @kanaliserad medvetenhet

You may also like...