El Morya via Sharon Stewart,3 juli, 2020

El Morya

via Sharon Stewart

den 3 juli, 2020

El Morya är en intressant varelse. Han har haft flera tidigare liv här på Jorden, inte minst såsom Melchior, den vise mannen som vid Jesu födelse kom till Betlehem. Förresten så var Josef, Jesus far, St Germain. Så dessa uppstigna mästare har inkarnerat till detta jordiska plan om och om igen, för att ytterst bli de visaste mästarna för sina respektive strålar.

Några av El Moryas andra inkarnationer var såsom Abraham, mannen som ledde folket till Guds förlovade land och det är ungefär så mycket i detalj jag förstår gällande detta, för jag har aldrig varit religiös. Jag har också svårt att läsa Bibeln på grund av mitt implantat; det fungerar endast på modern engelska. Det är mycket svårt för mig att läsa kung Jakobs engelska. Så det finns begränsningar. Jag har pratat med Ivo om detta och han säger att när de skapar en uppdaterad version, så ska de implantera mig med det, men jag tror inte att han på något vis har bråttom.

I går kväll tittade jag på en video som nämnde Thomas More, rådgivare för kung Henrik den åttonde, och jag visste att de talade om El Morya, för det var en annan av hans inkarnationer. Han har om och om igen kommit tillbaka till mycket inflytelserika positioner och har två gånger blivit helgonförklarad, tror jag, på grund av sitt arbete. Åtminstone lika många gånger har han förklarats martyr.

I videon sades det att Thomas More, kansler och rådgivare för Henrik den åttonde, halshöggs för att han inte rättade sig efter kungens önskemål. När jag gjorde efterforskningar om Thomas Beckets tidigare liv, visade det sig att även han stod upp mot kungen på sin tid (Henrik den andre) och även han blev mördad.

Det som jag tror att sker är att dessa Henrikar är samma själsentitet och Thomasarna är samma själsentitet, samt bearbetar en hel del tung karma. Tomasarna var alltid pro-kyrkan och de här Henrik-kungarna handlade alltid om att flytta makten bort från kyrkan till staten, vilket ytterst är vad som verkar ha inträffat. Detta är varför det idag emellertid finns sekulära människor och fokus på vetenskap och intellektualitet. Jag tror fortfarande att Vatikanen är den yttersta makten på Jorden. Såsom Ashtar Sheran säger: ”Alla vägar leder till Rom”, och han säger att när de övriga korten faller, så lämnas påven kvar.

Det som Thomas Becket och Thomas More försökte uppnå inträffade i alla händelser aldrig.

Jag samtalade med El Morya om Thomas Mores liv och det här är vad han hade att säga om det:

Jag frågade El Morya hur det känns att vara en av de många med den dubiösa utmärkelsen att ha blivit halshuggen av Henrik VIII i egenskap av Thomas More och här är vad han sade:

”En retlig man. Snorkig. Barnslig, egensinnig, full av bitterhet.”

Jag: Så där var du i egenskap av hans personliga rådgivare och sekreterare och ändå föraktade du honom så.

El M: Om det inte var för mitt arbete, så skulle England ha störtat från sin storhet det hittills hade frodats i, till ett fullständigt vrak i händerna på den mannen. Henry Tudor skulle ha förstört allt innan honom för att få som han ville. Hans uppfattning om makt var i bästa laget självisk.

Jag: Det är rätt uppenbart.

El M: Han lät halshugga så många som stod i hans väg. Orättvisa rättegångar, hotbrev, påtryckningar från andra äldste, jag upplevde allt det som hans hantverk. Men jag stod på mig. Att skapa en kyrka som var åtskild från den som var Guds Kyrka, den Katolska Kyrkan, baserad på denne mans själviska ledarpolitik och så-kallade religiösa uppfattningar, skulle ha fått landet på knäna.

Jag: Men de gjorde det och denna kyrka fick inte landet på knäna.

El M: Samt det att jag bidragit till att ytterligare rådgiva i Thomas Audleys namn och fler, som var sundare i sinnet än den här kungen.

Det finns bara en Gud och Han talade till mig såsom en Katolik, ingen annan. Min lojalitet förblev hos de äldste i den församling som jag tillhörde som barn. Jag vacklade aldrig i min tro, inte ens under de 16 år som jag låg och väntade på mitt slutliga frånfälle.

Jag: Och din dotter, Meg (Margaret), som var så lojal gentemot dig och som under den tiden besökte dig vid Tower of London? Var fanns din resterande familj?

El M: De kommunicerade fortfarande brevledes men de fruktade att visa intresse för mig av rädsla för att även de skulle bli avslöjade som förrädare. Hela min familj led på grund av min ståndpunkt och jag förstod att de inte skulle vilja göra besök med risken för att också bli gripna som förrädare.

Jag: Men Meg kom och ingen sade något.

El M: Högst antagligen på grund av att hon inte var en blodssläkting – hon var ett adopterat barn. Så de såg henne inte som en familjemedlem lika mycket som mina blodsbarn.

Jag: Ja, jag antar att vi nu ser saker och ting på ett annorlunda sätt.

El M: Det var en annorlunda tid. Att inneha en position i rådet gjorde att man sågs som en högt uppsatt ämbetsman, men i själva verket var det en förrädisk tid för samtliga i tronens tjänst. Jag gjordes till ett exempel, trots min närhet till Henrik så gjordes jag till ett exempel. För att ingen av de övriga skulle ta beslutet att ta mitt parti, så kastades jag i fängelse och lämnades att tyna bort. Det gjorde jag inte. Jag hade min Fader med mig. Han gav mig styrka.

Jag dog såsom en man lojal gentemot mitt land och min tro, inte som en förrädare.

Efter hans halshuggning placerades Mores huvud på en påle och ställdes ut någonstans i London, tillika med andra människor som Henrik den åttonde kände att hade förrått honom. Meg, Mores dotter, förhandlade med mannen som hade placerat huvudet där, för att låta henne få det och hon tog hem det och konserverade det i kryddor. Något makabert, säkerligen, men denne man tilläts, för allt han hade gjort, aldrig respekten av en anständig begravning. Vad som hände med hans kropp är osäkert.

Det är också intressant att notera att Henrik den åttonde lät förstöra Thomas Beckets 400 år gamla ben. Det är vad som gav mig tipset till tanken på att det mellan dessa två själar finns karma som spelas ut.

Senare undersökte jag Thomas Beckets livstid, Ärkebiskop i Canterbury på 1100-talet och även han stod upp mot sin tids kung, Henrik den andre, till förmån för kyrkan. Våra historiska dokumenteringar är på denna punkt oklara, de säger att fyra män åtog sig att mörda Thomas Becket för hans förräderi mot kungen, men El Morya gjorde det igår mycket klart för mig att detta inte var fallet. I själva verket blev Thomas Becket mördad på begäran av Henrik den andre, som ville ha honom ur vägen.

Så varsågoda, gott folk, ytterligare en mörkläggning. Att få kungen att se skinande ren ut genom att ändra på sanningen. Hur många gånger har vi sett det förut?

De goda, de som strävar efter att tjäna Gud och mänskligheten, blir förklarade helgon och martyrer men de uppnår aldrig den makt som de förtjänar.

Våra styrande är kriminella. Det har de alltid varit och det är de nu. Detta är vad vi måste se upp till och låta oss bli ledda av. Kriminella. Och vårt system har inte förändrats ett jota på 900 år.

 

 

www.sharonandivo.weebly.com

Youtube: SharonandIvoofVega

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...