El Morya via Sharon Stewart, 1 maj 2020

El Morya via Sharon Stewart, 1 maj 2020

Jag är El Morya med ett budskap till dem som är här för att förändra denna värld.

Beklaga inte era gåvor. Förvänta er inget i gengäld. Era gåvor är er gåva till er själva. Ändå finns den del av ert sinne som frågar, ”Vad får jag i gengäld för denna gåva som jag ger denna jord?” Ni har era gåvor. Det är vad ni får i gengäld för att kunna använda era krafter, det är en gåva i sig självt och för att använda den på rätt sätt, måste den skänkas till andra – ges bort. Det är så era gåvor arbetar
.
Ego beklagar sig. Den önskar något i utbyte för vad era hjärtan utbjuder. Det är det sätt som ni har fått lära er och detta måste avskaffas. Era gåvor av er kraft är i sig er välsignelse. Ändå finns den själviska delen av ert sinne som förväntar sig utbyte. Detta är en design som passar det fysiska sinnet, men det är inte av himlen.

Föreställ er dem som fortfarande fångas i tankar av hjälplöshet, och nu kommer ni att uppskatta er förmåga att ändra himlen ovanför er till blått. Föreställ er dem som lever i rädsla och svält, och ni kommer att uppskatta den gåva som ni måste åkalla in för gudomliga krafter att förbättra era nuvarande omständigheter. Föreställ er dem som har levt och dött förgäves, och ni kommer att respektera er gåva att tala till dem som har bemästrat denna värld, som jag har.

Det är därför det kallas en gåva, annars en välsignelse – det har skänkts till er som ni har förtjänat denna ynnest och förmån.

Jag är El Morya och jag välsignar er med detta budskap idag.

www.sharonandivo.weebly.com

Översättning: Mats

Du gillar kanske också...