El Morya via Genoveva Coyle, 20 september, 2018

EL MORYA FÖRKLARAR, “KÄRLEKEN HAR VUNNIT!”

20 SEPTEMBER 2018

 Nova Earth och det nya Himlens Kungarike har definitivt och permanent förankrats på Planeten Jorden … kanaliserad av Genoveva Coyle.

God morgon, kära hjärtan! JAG ÄR El Morya, jag är er bror som hälsar er på denna härliga dag! Ja, jag är Chohan av den första blå Strålen av den Gudomliga Viljan. Jag är här för att frambringa Faderns Vilja att återställa ljuset och suveräniteten på den här Jorden. Men jag tjänar också Modern genom att genomföra hennes plan, genom att vara här med er idag och när helst ni behöver styrka, en fast hållning och en försäkran om att kärlekens seger redan är här.

Ni verkar inte kunna se det än på utsidan, i er fysiska värld, men sanningen är att Nova Earth och det nya Himlens Kungarike har definitivt och permanent förankrats på Planeten Jorden. Ni behöver bara tro på det för att se det och sedan börja fira i varje ögonblick av er resa, även om det bara betyder att ni ler med en glans av glädje i era ögon, går medvetet med fjädrande steg och sprider kärlek och glädje till alla som ni möter på era vägar.

Men ni behöver leta efter bevisen för att allt har förändrats. Och oavsett hur små dessa tecken på förändringar kan vara, var säkra och känn med hela ert väsen att kärleken har vunnit!

Ni har denna mänskliga tendens att leta efter vad som är fel, eller vad som behöver lösas, och det är därför ni brukar se mindre av det som ni önskar så intensivt att manifestera. Det kan ta lite tid innan skräpet rensas och elimineras, men ni behöver inte sitta i den låga vibrationen tills allt är renat, även om ni fortfarande har delar av er som kräver lite uppmärksamhet och öm kärlek.

Det här är vad ni gör … ni älskar alla, och jag menar allt som kommer till er, och det återställer friden inombords. Som ni har sett många gånger kommer harmoni utanför er att följa som magi.

Så många gånger ser vi att ni kämpar och står emot, argumenterar och blir arga och upprörda när negativa energier letar sig till er från ”utsidan”. Och även om det är helt bra och faktiskt starkt rekommenderat att sätta gränser och be om att ert heliga utrymme respekteras, betyder det inte att ni inte kan centrera er och sedan lyssna noga, ja, hjärtlyssna, till vad andra har att säga till er.

Jag har kommit hit många gånger för att föreslå till denna kanal och till er alla att ni skall kämpa mindre, även när du är en krigare, och jag vet att min bror Mikael håller med mig. Jag har sagt att du behöver prata mindre och försöka lyssna mer på vad andra kanske måste berätta för dig. De flesta gångerna har de meddelanden och information som de försöker ge dig, medvetet eller omedvetet, verbalt eller inte, det sätt på vilket det erbjuds är inte viktigt.

Vi vet att du känner att du behöver hjälpa och lära andra, att skydda dem eller att lindra deras obehag. Men om du inte uppmärksammar deras energifält, interaktionerna, de utväxlade känslorna och deras kroppsspråk, hur kan du egentligen hjälpa någon? Kommunikation händer på många sätt, och det är upp till dig att samla in de bitar av information som ges och sedan placera ihop dem, så att du bara kan säga och göra det som är nödvändigt.

Mångordiga och invecklade konversationer gör det inte lättare att förstå eller visar att du är mer lärd. Det är kärnan i din hjärtöverföring och sanning som den andra hör från dig som räknas mest. Alla i en interaktion har en gåva och en undervisning att ta med till bordet, det måste vara en balans, och ni som mästare av Nova Earth, måste tona in er till hela historien.

Att prata och göra mindre samtidigt som du lyssnar och uppmärksammar varje enskild detalj, varje enskild atom och nanopartikel som kommer till dig, medan du överväger och kontemplerar varje fasett och mening i meddelandena är mycket viktigt. Det är vad jag kallar energieffektivt beteende, en Ny Du, en mästarlik varelse i form.

Kan du sedan fokusera på andra pågående frågor som du har ställt åt sidan för att arbeta med, förhalade tills du kände dig redo att ta itu med dem … och det bara verkar som om du aldrig blir klar? Kan du se att det här är dina personliga uppgifter som inte kommer att försvinna förrän du möter och jobbar med dem?

Kan ni spara lite av er uppmärksamhet till att lyssna på era fysiska fordon och till era hems viskningar, till era husdjur eller era trädgårdar som kallar på er? Alla dessa är delar av vem du är, annars skulle de inte attraheras till din verklighet … och de måste alla sättas i balans och anpassning till resten av det högvibrationella du.

Kära ni, ni gör ett fenomenalt och troget jobb! Fortsätt framåt och uppåt! Det finns ingen gräns för er klarhet och skönhet!

Jag är med er i kärlek och styrka! Farväl!

Med tillstånd.

©2018 Council of Love, Inc.

http://counciloflove.com/

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...