Mästare El Morya via Natalie Glasson,14 juli, 2017

Mästare El Morya

via Natalie Glasson

14 juli, 2017

Få tillgång till Kraften i Skaparens Universum

 

Hälsningar, visa varelser av ljus på Jorden, jag är Mästare El Morya, Chohan och övervakare av den Första Ljusstrålen. Idag kallar jag fram till er Skaparens Universums kärlek, välsignelser och stöd, för er att absorbera och förankra till er gestalt. Vänligen ta emot ljuset och låt det skapa magnifika transformationer inom er varelse.

Du är en reaktiv Varelse

I egenskap av en ljusvarelse i en mänsklig kropp är du reaktiv till din natur. Det är ofta förstått att det på Jorden finns ett behov av att lösa upp negativa reaktiva responser inom ens varelse. För att göra det är det viktigt att se att de negativa reaktiva responserna kan leda till kaos inom en, ifall de inte upptäcks och snabbt blir upplösta. Många människor tror att det finns ett behov för dem att reagera på situationer, energier och människor runtomkring dem, utifrån en neutral plats eller utifrån en källa av kärlek. Detta är idealiskt, för det låter er öppna upp era energikanaler för att ytterligare kunna ge uttryck för Skaparen. Men för att nå en plats där ni kan reagera naturligt, utifrån en plats av kärlek, utan att tänka på att fokusera er energi, så finns det ett behov av att inse att det ligger i er natur att reagera på ett kärleksfullt, kreativt och underbart sätt tillsammans med Skaparen och allting som är Skaparen. När ni uttrycker energi, så drar den till sig och möts också av energi, och då sker en reaktion eller transformation, som stödjer en syntes och sålunda förstoras Skaparens energi.

Det ligger i din natur att visa känslighet för Skaparen inom dig och runtomkring dig.

Som en människa upprätthåller du energimönster och beteenden som påverkar det sätt på vilket du svarar på Skaparen inom din verklighet och inom dig. När dessa energimönster renas och kommer i linje med din själ och dina önskningar, så blir du en naturligt kärleksfull, reaktiv varelse i ständig kommunikation och respons med Skaparen. Du blir en spegel för allting som är Skaparen och en varelse som ständigt transformerar, såväl som lovsjunger Skaparen.

Universum reagerar på Dig

Skaparens Universum befinner sig i ett ständigt kommunikationsflöde, i ständig feedback och reaktion. Universum transformeras ständigt och blir expansivt. Du och Skaparens Universum är desamma; du är ett med en ständig kommunikationsström. Du reagerar inom din varelse på Skaparens Universum, utan att ens inse det. Skaparens Universum reagerar på de skiften och det uppvaknande som ständigt sker inom dig. När du upptäcker din ständiga förbindelse och interaktion med Skaparens Universum, upptäcker du din roll i Skaparens gudomliga plan. Du upptäcker att du är en uppskattad aspekt av Skaparen och att hela din verklighet har ett syfte, vilket är att sam-skapa tillsammans med Skaparens Universum för att ytterligare ge uttryck för Skaparen. Din existens på Jorden handlar inte längre endast om dig och att du ska leva ett fysiskt liv, fastän dessa är mycket viktiga och väsentliga för din uppstigning. En mer utbredd förståelse manifesteras, där du upptäcker att du genom dina tankar, känslor och gärningar befinner dig i kommunikation och korrespondens med en stor ljuskropp som är känd som Skaparens Universum. Genom din verklighet ger du ut energi, kärlek och visdom till Skaparens Universum och får ta emot detsamma från Skaparens Universum. Detta skapar magi, eftersom Skaparen tar sig flera kreativa former, färger och vibrationer, vilka ytterligare inspirerar samtliga av Skaparens aspekter och förlängningar.

Skaparens universum är …

Varje aspekt, form, förlängning och uttryck som Skaparen har, finns inom manifesteringar såsom energikroppen, nivåer av energi och Skaparens dimensioner, vilka existerar i harmoni. Jorden och andra planeter eller stjärnsystem är inbegripna i Skaparens Universum. Det är endast inom mänsklighetens uppfattningar som det förekommer en separation mellan Jorden och Skaparens Universum. Vi kan se Skaparens Universum som hemvisten för alla ljusvarelser och uttryck för Skaparen.

Omfamna Skaparens Universum

Många själar kan ofta frukta energimässiga sfärer, ljusvarelser och till och med Skaparens närvaro. Ett omfamnande av Skaparens Universum kan framkalla ett motstånd, på grund av att Skaparens Universum är okänt för en och en osäkerhet om negativa energier eventuellt finns närvarande. När du omfamnar Skaparens Universum utifrån en plats av kärlek, frid och tillit inom dig, så kommer Skaparens Universum att omfamna dig med samma avsikter. Om du väljer att omfamna eller till Skaparens Universum sända ut rädsla, negativitet och lidande, så omfamnar Skaparens Universum dig på samma sätt. Varje del i livet, om det så är det jordiska livet eller det inre livet, är helt enkelt en spegling på allting som finns inom oss. Vi skulle kunna säga att det Universum som finns utanför inte existerar, det är bara en representation av vår inre energi. Skaparens universum finns inom dig.

Ta dig tid att bilda en djupare relation med Skaparens Universum, och tillåt dig själv omfamna Skaparen och att bli omfamnad av Skaparen.

  • Låt dig själv gå in i ett tillstånd av frid och avslappning genom att andas djupt.
  • Fokusera på och energisera känslor och sensationer av frid, kärlek och tillit inom hjärtchakrat, tills du känner att energierna svämmar över och strömmar in i din hela gestalt.
  • Föreställ dig, förnim eller lägg märke till att du och energierna av frid, kärlek och tillit är oerhört kraftfulla och expansiva. Din energi expanderar så lätt att det känns som om du omfamnade och kramade hela Skaparens Universum. Du skulle kunna föreställa dig att du omfamnar Skaparen och allting som är Skaparen. Ditt ljus och din kärlek sipprar in i Skaparens Universum. Det är som om Skaparens Universum existerade inom dig.
  • Njut av denna upplevelse och observera hur din egen varelse svarar på att få omfamna Skaparens Universum. Du befinner dig i en konversation med Skaparens Universum och det skapar underbara och storslagna transformationer inom din egen gestalt och inom Skaparens Universum. Ta dig tid för att bara vara och observera.
  • Med egna ord, bjud in Skaparens Universum till att omfamna dig. Energi och ljus kommer att överflöda din varelse inifrån och runtomkring dig. Du kan känna det som om du fortfarande omfamnade Skaparens Universum, men du kanske nu också kan känna det 100%-iga stöd som Skaparens Universum har för dig. Det är viktigt att tillåta och överlämna sig till det stöd som Skaparens Universum önskar dela med dig, på vilket sätt det än manifesterar sig.
  • Njut av denna upplevelse och observera hur din egen varelse reagerar på att bli omfamnad av Skaparens Universum. Du befinner dig i en konversation med Skaparens Universum nu och det skapar underbara och magnifika transformationer inom ditt eget väsen samt inom Skaparens Universum. Ta dig tid för att bara var och observera.
  • För att avsluta processen, andas in i ditt Jord-Stjärn-Chakra under fötterna och fokusera på den energi och de transformationer som du har fått ta emot när Skaparens Universum jordades.

 

Den nya varseblivning som jag, Master El Morya har delat med dig och upplevelsen av att vara i förening med Skaparens Universum, kommer att uppmuntra ett djupt uppvaknande inom din varelse, så väl som att dina energikanaler öppnas upp för att medge större upplevelser av Skaparens ljus. Du kanske lägger märke till att din tillit till dig själv och världen runtomkring dig förstärks, såväl som att du får lägga märke till att energin inom Skaparens Universum kommer dig till mötes inom din verklighet och delar med sig av underbara och magnifika gåvor till dig. Detta sker för att du delar underbara och magnifika gåvor med Skaparens Universum, i och med att du fokuserar på att omfamna Skaparens Universum.

Låt Skaparens Universum stötta, vägleda och hjälpa dig med att möta Skaparen mer fullständigt inom din varelse, medan Skaparen även sam-skapar tillsammans med dig inom din verklighet. När du omfamnar Skaparens Universum och låter Skaparens Universum omfamna dig, så får du tillgång till Skaparens kraft och samlar kärleksfullt in den i din verklighet. Det är dags att få tillgång till din kraft och att kärleksfullt använda den på Jorden, för att hjälpa alla att komma ihåg det stöd och den gudomliga förening med Skaparens Universum, som är allas naturliga existens. Genom denna process kommer många illusioner, gränser, begränsningar och motstånd att lösas upp och utraderas från mänsklighetens medvetande.

Med Skaparens kärlek och kraft,

 

Mästare El Morya.

 

 
El Morya via Natalie Glasson, July 14th, 2017 – Sananda

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...