El Morya via Natalie Glasson, 12 januari 2018

El Morya via Natalie Glasson, 12 januari 2018

 

Expansionen av din kanal, av Master El Morya, 12 januari 2018

Kanaliserad genom Natalie Glasson – 12 januari 2018 – Originalkälla: Sacred School of OmNa

År 2018 går vi in i en spännande tid för dem på jorden som medvetet ansluter sig till Skaparens ljus och som vill väcka det heliga ljuset inom andra. De som erkänner ljuset i och kring deras varelse och existens på jorden, kan bli medvetna om en expansion som äger rum inom deras kanal. Medan detta skifte i uppstigning är vad alla ljusa medvetna själar har frågat efter och väntat på, kan det också kräva aktivering av ert mod, såväl som frigörandet av rädslor.

Varje människa och varelse på jorden har en kanal, det är en direkt länk till Skaparens Universum som existerar nästan som en energitratt som sträcker sig från ditt kronchakra och sammanfogas med din chakra-kolonn. Varje varelse har förmågan att uttrycka och leverera Skaparens energi genom sin kanal, och att jorda och förankra dessa heliga egenskaper i Jordens dimensioner. Varje själs kanal är redan närvarande och används dagligen. Ni kanaliserar hela dagen utan att förstå det. Energi kan uttryckas via er kanal på flera sätt och former, var och en är ett unikt uttryck för en energi som inte kan beskrivas, etiketteras och förklaras. Det är för alla att upptäcka, utforska, behärska och fördjupa sin kanal och röra sig framåt till utvecklade uttryck för Skaparens renhet och sanning. Många varelser kanaliserar aspekter av sitt ego, sinne, känslor, själ och andliga guider utan att förstå det. Att förkovra din kanal är att anpassa den till Skaparens ultimata sanning, så att den kan vara källan från vilken du uttrycker det gudomliga.

Din Grupp av Guider Samskapar med Dig

Du har en grupp av guider som är dedikerade till dig, deras syfte är att hjälpa dig genom din uppstigningsprocess på jorden. Ditt samhälle kan bestå av 12 guider eller vad som helst till eller bortom 144. Din grupp av av guider kan bestå av en myriad av heliga varelser som änglar, ärkeänglar, stjärnvarelser, uppstigna mästare, elementaler eller gudinnevarelser. Varje medlem i din guidegrupp stiger fram för att omge dig med ett kraftfullt och uppvaknande ljus vilket strömmar genom dem från Skaparen. De samlar sin energi i harmoni och styr sitt ljus till ditt kronchakra högst upp på huvudet. De börjar förstora ljusuppbyggnaden i ditt kronchakra och rikta in den i din kanal. ner genom din chakra-kolonn och upp till Skaparens Universum. De skapar ett kraftfullt strålkastar- och ljusflöde som expanderar, utvecklar och stärker din kanal. De kommer att fortsätta att arbeta med dig i många dagar, veckor eller till och med månader tills det önskade resultatet har uppenbarat sig.

När din kanal expanderar så ökar volymen av ljus som flyter genom ditt väsen, som om du antänder hela din varelse med nya ljusfrekvenser och Skaparens medvetande. Det är som en kosmisk andning som etablerar sig i ditt väsen, vilket ökar din känslighet för din grupp av guider och syftet med din hängivenhet. Var och en av dina guider har verktyg, förmågor, tekniker, visdom och talanger som de vill främja inom din varelse.

Du behöver ta dig tid att föreställa dig, känna eller erkänna närvaron av din grupp av guider som omger dig. Deras ljus, fokuserat på ditt kronchakra, skapar ett paraply av ljus över dig med ljus som sträcker sig ner genom din chakra-kolonn och upp i Skaparens universum. Låt dig själv se, känna eller bekräfta expansionen som sker inom ditt kronchakra, guidad av din grupp av guider.

Att fokusera på Expansionen Av Din Kanal

Expansionen av ditt kronchakra välkomnar expansionen av hela din varelse, och tillåter dig att känna ett större uttryck och ett förkroppsligande av Skaparens ljus. När det inte finns något fokus på din kanal kan du ta emot fördelarna med den, till exempel förbättrat ljus, flödande vitalitet och gudomlig inspiration. För att främja din kanal och utforska kanalens syfte och förmåga finns det ett behov av att utveckla ditt fokus.

Vad önskar du att din kanal ska vara?

Vad vill du att din kanal ska ta in i ditt förkroppsligande och liv?

Vilka förmågor önskar du att din kanal aktiverar, stödjer eller utvecklar inom ditt varande och ditt liv?

Nu är det dags att skapa fokus för det som du längtat efter, upplevt eller aktiverat inom din egen varelse. Kanske du längtar efter att uttrycka healing genom din kanal och vet inte hur. Kanske vill du kanalisera musik men har inte någon erfarenhet av musik. Nu är det dags att ange de förmågor du vill manifestera, acceptera och förkroppsliga inom din varelse. Intentionerna du skapar blir vävda av dina guider och din själ i din kanals ljus och medvetandet om ditt varande. Kom ihåg att din kanal inte expanderar så att du skall bli berömd och erkänd av andra för din andliga förmåga. Den expanderar för att få större uppfyllelse av din existens på jorden, för att öka ditt självförtroende och lita på dig själv som ett uttryck för Skaparen och att låta dig utforska essensen av din varelse med större djup. När du litar på ditt uttryck för Skaparen kan du finna att du är i tjänst och skapar uppvaknande hos andra, detta kommer att vara ett resultat av att du förstår din samklang med alla.

Om du vill uppleva överflöd, fred, glädje, fysisk hälsa, sanning, visdom, romantisk kärlek, vänskap, manifestation eller något som strömmar in i ditt sinne i detta ögonblick, kan du fokusera på att låta din kanal vara ett uttryck för detta. Till exempel kan du tillsammans med din grupp av guider bilda en överflödskanal som tillåter att Skaparens energi i överflöd kan strömma genom dig, aktivera förmågor som manifesterar överflöd, insikter om hur man stödjer andra i att uppleva överflöd och så mycket mer.

Att ha mod

Du kanske upptäcker att det finns ett behov att bli bekant med modets energi inom ditt väsen. Vad mod känns som, hur det kan uttryckas från din varelse och när mod är gudomligt guidat. Med din fördjupande vänskap med ditt inre mod så utvecklar du en större förtrogenhet med din inre kraft. Utvidgningen av din kanal kommer att främja vidare uppvaknande och uttryck av din inre kraft. Ofta verkar dina största andliga drömmar och önskningar för dig själv och din verklighet omöjliga eller ouppnåeliga, det är då mod behövs och krävs. Modet främjar ditt inre förtroende, din tro och ditt hopp. Mod låter dig anpassas till det du önskar, vilket är vad du redan är. Denna anpassning gör det möjligt för dig att förkroppsliga och bli energin av det du önskar, och att väcka upp denna aspekt av dig själv till förverkligande. Mod, tillit, hopp och tro är nödvändiga som en ständig energi att vara närvarande inom din varelse och dina skapelser.

Den enda blockeringen

Det finns en energi som kan blockera och begränsa din erfarenhet av expansionen av din kanal och de vackra förmågor, talanger och gåvor det kommer att väcka. Denna energi är rädsla, i sanning, din rädsla att ta emot och uppleva det du önskar. Bjud in dig själv till att erkänna hur expansionen av din kanal kommer att förändra och skifta ditt liv? Hur kommer manifestationen av det du fokuserar på att förändra ditt liv? Vad fruktar du mest? Erkännande av rädsla möjliggör skapandet av befrielse och frihet, särskilt inom din kanal och de förmågor som den väcker inom ditt varande.

Ta tid att samskapa med din grupp av guider, att fokusera och inse allt som du är,

Många välsignelser och ständig kärlek,

Mästaren El Morya

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling

Du gillar kanske också...