Galaktiska Ljusfederationen via Blossom Goodchild 12 januari, 2018

Galaktiska Ljusfederationen

via Blossom Goodchild

12 januari, 2018

God morgon på er. Energierna KÄNNS SÅ HÄRLIGA i och med att de lägger sig på den här Planeten … när vi väljer att ge oss tid att uppmärksamma dem. En dam skrev in och berättade att när hon hade lyssnat till videon GAME CHANGER … så insåg/kände hon helt plötsligt … vilken personlig/universell … kraftstation ryggraden är! Likt en ”Ljuskälla för en Strålningsteknologi”. Hon frågade ifall ni vänligen skulle kunna berätta om detta?

Hälsningar till DEN ENDA och ALLA. Vi uppmärksammar FÖRÄNDRINGARNA på er Planet i och med att alltfler själar ’pluggar in sig’ till de nya Högre Energierna. Vi lägger märke till att självaste Ljuset på er Planet klarnar upp och vi kan synbarligen se att upplyftandet äger rum. Vi förmår KÄNNA FÖRÄNDRINGARNA och detta fyller oss med stor upprymdhet. Vi är så mycket längre fram än vad vi en gång var och det är bra för era själar att också uppmärksamma detta. För när ni gör det … så skapar även det ett Högre Skifte.

GENOM ATT UPPMÄRKSAMMA KRAFTEN INOM ER … GENOM ATT BARA GÖRA DET … SÅ HÖJER NI ER VIBRATION. FÖR ATT VETA VILKA NI ÄR OCH ATT VARA MEDVETNA OM DET … GÖR HELA SKILLNADEN. Javisst, damen som talar om ryggraden har verkligen rätt. Den är en fyr … en Energi-pelare som strålar ut, inte bara till er hela och komplexa Varelse, utan den är även en antenn som ’registrerar’ allt som den behöver.

Den är självaste ’ryggraden’ för den som ni är. Och när damen konstaterade att den är en Universell Kraftstation … så hade hon återigen rätt. I att den är en förbindelsepunkt.

I era visualiseringar kan ni föreställa er att olika chakran lyser upp med olika färger och att de öppnar sig och blir aktiverade osv. Det skulle vara väldigt ’gynnsamt’ för er ifall ni gjorde detsamma med er ryggrad. Vi ber att ni ska visualisera den som en aktiverad antenn och att den utstrålar Ljus och färger. Det är gynnsamt att visualisera den som en Ljuspelare som är ’levande’ och som sänder ut information, såväl som att den tar emot den. Vi skulle också uttrycka den som en ’Målsökande anordning’.

Kan ni vidareutveckla det?

Vi skulle kunna säga att den är ett ankare … för ert system. Du Blossom kan förnimma det visuella som vi ger dig, men vi tycker att det är ’krångligt’ att sätta ord på det.

Det visuella är en röd elektrisk pelare som når högt upp i skyn.

Och den kan snappa upp alla Energier runtomkring sig. Den kan även dra till sig Energier ’hemifrån’ … från ert Sanna Hem och ta in dem i er Varelse och som vi säger, förankra dem inombords.

Jag är lite förbryllad, för jag trodde att det var genom vårt eget Kronchakra som sådana saker kom in?

Det stämmer. Ja, vi skulle kunna säga att ryggraden hjälper att dirigera och ’dra in’ … ’införa’ … dessa Energier till det individuella systemet. Det är en integrerad del av det ’system’ inom vilket DEN ENDA har sin boning och det räcker för att beskriva dess delikata egenskaper.

Att visualisera den som ’rak’, utan kurvor eller veck kommer att visa sig vara bemäktigande. Det är så viktigt för dess utformning gällande att tjäna … inte bara kroppen, utan även det Ljus som ni är.

Du Blossom förstår det faktum att vi får kämpa lite för att beskriva exakt vad det är. Men får vi föreslå att ni ’tonar in er’ på ryggraden och låter den tala om för er vilket förhållande den har tillsammans med er … och varför?

Den är en drivkraft … och att hedra den visar sig var gynnsamt … för då förenar man sig med den och förstår den på en mycket djupare nivå. Smält samman med den … Tacka den och den kommer att visa er sina hemligheter som ligger inuti … som väntar på att få bli upptäckta.

Hemligheter?

Ja, verkligen! Käraste själar, i dessa Nya Tider … när var och en av er erbjuder mer ’tid och service’ till ert själv … upptäcker ni det ’chatter’ man kan gå igenom, med så mycket som sker inuti kroppen. Varenda levande varelse har ett utlopp som gör det möjligt för en att kommunicera. Det är helt enkelt frågan om att förstå dess språk och från vilken ’vinkel’ det härstammar.

Det är frågan om att ’tona in sig’ … ’göra en målsökning’ till Vibrationen av ’allt’ för att kunna befinna sig i Frid med den och ’vara på dess nivå’. Detta kan uppnås genom att man ber om det och genom andningen …

Samt tålamod?

Vi vill uppmärksamma påståendet att ’Det inte handlar om målet … utan det handlar om resan!’ Njut av att få upptäcka nya höjder … nu när ni har uppnått dem.

KOM NU IHÅG att er Vibration har höjts till en Högre, alltmer BEMÄKTIGAD Tillvaro. Därför är det Roligt … det är Bra … att få uppleva på alla möjliga olika sätt, för att upptäcka denna NYA HÖGRE NI.

Någon ställde frågan: Ifall vi andas in och ut från ett Högre Kärleksfullt Vibrationsläge (såsom ni har nämnt i konversationen den 8 november förra året) … skulle det lägga vår frekvens till 7,8 Hz … och när Jordens signatur-puls/frekvens ”Schuman Resonansen”, också är vid 7,8 Hz, så skulle vi då ha den bästa möjligheten att omskapa Fred i Världen? (Utifrån min förståelse som ni vet!!)

Vi skulle säga att Jordens Frekvens och i själva verket ens egen frekvens, ständigt förändras … från ögonblick till ögonblick. Ifall den genljöd vid låt oss säga 7,8 Hz, så finns det flera lager av denna uppnådda Frekvens inom vilka Vibrationen dansar.

En katastrof som låt oss säga en bomb … eller en påverkan av ett vulkanutbrott, kan förändra ’balansen’ i denna Frekvens och ta den till sin lägsta nivå i den frekvens inom vilken den ligger.

På samma sätt har en omvälvande omständighet för en Människa samma effekt. Det är bara genom att man med avsikt sänder Kärlek/Ljus från/enligt/i egenskapen av Det Högsta Vetandet, som man kan framkalla … som balansen kan återställas till sin mest komfortabla position.

Jag förstår mig inte på siffror och därför accepterar jag att det är svårt att framkalla sådant ’prat’ igenom mig, gällande siffror och Hz … (Vi har färdats längs denna väg tidigare). Men gällande detta års avslöjande och resultat i och med de SANNINGAR som håller på att veckla ut sig … kommer det att påverka den ’rådande frekvensen’?

Naturligtvis. För i det som ska avtäckas så kommer det att finnas något vidhäftat som gäller djup skam … sådant som är vidhäftat sådana saker som bär en Energi som härstammar från de mörkare molnen. Sanningarna blir avslöjade, det kommer att leda många i djup depression och därför skapa den obalans som vi har berättat om.

Detta är varför, liksom i vår senaste kommunikation, vi ber er att ’Förstärka er verksamhet’, så att … inom er kännedom om VAD LJUSET KAN GÖRA … ni ska kunna motbalansera alla sådana lägre energier och tankar, samt att LYFTA UPP ENERGIERNA till Vibrations-Frekvenser som har placerats inom er Jords … stratosfär/atmosfär … vid den här tiden.

Dessa ’ohyfsade’ scenarier som kommer att ’föras upp i Ljuset’ kunde inte komma fram förrän Energierna på er Planet hade denna specifika frekvens, för de intensiva och otroliga upptäckter som ska avslöjas, kommer i själva verket att dra ner Energin. Därför var det nödvändigt för er Planet att vara tillräckligt stark för att kunna kringgå dessa kommande händelser … och med anledning av ERT LJUS på den; genom att NI strålar ut det … befinner sig nu Jorden i ett läge att kunna göra det. För att kunna upprätthålla LJUSET SÅSOM DET ÄR … för att sedan, när allting åter har lagt sig … kunna fortsätta med att höja Vibrationen och Själs-Kraften till de frias Land!

Käraste Själar, faller pusselbitarna nu på plats en aning? Börjar saker och ting KÄNNAS lite med meningsfulla?

VARJE DAG … VISUALISERA DIG SJÄLV SOM EN ENTITET AV LJUS … MED EN SÅDAN KRAFT … MED EN SÅDAN STYRKA ATT DU UTAN ATT BEHÖVA IFRÅGASÄTTA, VET VILKEN SKILLNAD DU GÖR GENOM ATT UPPMÄRKSAMMA ATT DU ÄR SÅDAN.

FÖRÄNDRINGARNA I ENERGIERNA MED ANLEDNING AV FÖRÄNDRINGEN INOM DIG SJÄLV är inget annat än utomordentliga. Det kan du med all säkerhet KÄNNA?

Nåväl, jag kan inte svara för alla andra, men för mig … åh, javisst, verkligen! EN MEDVETEN KRAFT inombords KÄNNER sig så förenad med ALLA ANDRA som KÄNNER likadant. En sådan Tacksamhet för att FÅ VARA är dessa dagar en naturlig gåva och JAG ÄLSKAR DET … och allt jag kan säga är … GE OSS MER! … mer av detsamma!

Det är helt och hållet ert val. Vi känner oss ödmjuka inför er ’Jordbors’ styrka.

Åh, fniss, fniss.

För det mod och den styrka som ni bär, är ojämförligt med något annat! VI ÄLSKAR ER.

Och VI ÄLSKAR ER! Med Kärlek och tack för er vänskap!

 

 

Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can.

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo
Website: Blossom Goodchild

The link to be able to access all my YouTubes is here.

 

 

Blossom Goodchild – Channeling The Federation of Light – January 12, 2018 – Sananda

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

It is a driving force … and to give it honour would prove to be beneficial … for then one shall connect with it and understand it on a much deeper level. Blend with it … give it Gratitude and it shall show you its secrets that lie within … waiting to be discovered.

Secrets?

Indeed! Dearest souls, in these New Times … as you each offer more ‘time and service’ to self … you will discover the ‘chit chat’ one can undergo, with so much within the body. Every living thing has an outlet that enables it to communicate. It is simply a matter of understanding its language and from what ‘angle’ it is coming from.

It is a matter of ‘tuning into’ … ‘homing into’ the Vibration of ‘anything’ in order to be at Peace with it and ‘be on its level’. This can be accomplished by request and breathing …

And patience

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...