Meddelande från Elohim via Galaxygirl, 27 november 2018

Meddelande från Elohim via Galaxygirl, 27 november 2018

Per Staffan 28 november 2018

Elohim 27/11/2018

Vi Elohim är. Vi är ljus från Skaparens ursprungliga andetag. Vi är full Källa, förkroppsligade, eller i de flesta fall flytande fria. Vi är ljus av högsta ordningen, lysande, fria. Vi är starka, mäktiga. Vi rider på ljusets vågor över stora tid-rymd kontinuum, och skapar världar med våra tankar, våra avsikter, vår kärlek. Många av er är ett uttryck av oss. För vi kände det väldigt viktigt att hjälpa kära Gaia när skiftet av åldrarna äger rum. Och så är vi här nu, iakttar, hjälper, lyssnar. Många av oss valde att ha erfarenheten av mänsklig form, förkroppsligade på Moder Gaia i det här korta ögonblicket av genomskinlig oöverträffad förändring. Vi är förändrarna. Vi är formarna. Vi är byggarna. Vi är ljusbärarna. Många av oss är ni.

Vi bildar ljus och skapar stora skapelser, och världar från det. Vi planerar med kärlek, bara Skaparens rena kärlek och ljus. Vi övervakar skapelser med bestämd avsikt att endast kärlek och välsignelser finns inom recepten. Ibland stör de mörka som vi tillåter inom den fria viljans universum. I andra fall och på andra platser kan de inte tillåtas och de elimineras, återvinns med kärlek och frid. Men du, oh människa som läser dessa ord, du är en integrerad spelare, en del av denna oöverträffade förändring. Vi sträcker våra vingar uppåt och tillåter ljuset från våra varelser att fullständigt genomtränga dina tvivel om att något sådant kan vara fallet.

Nebulosor formar, snurrar. Vi snurrar dem med vår avsikt, med hjälp av Skaparens andning när vi ber om det. Vi är gamla, bortom era nuvarande tidsbegreppsförståelser. Resa betyder inget för oss. Vi är. Vi finns dit vi kallas att vara när vi är kallade att vara där. Vi tjänar med öppen glädjande uppfyllelse av vårt löfte till den stora Modern, Skaparen, Källan till alla saker. Vi tjänar ljuset. Vi är ljuset. Precis som du människa som läser dessa ord är ett förkroppsligande av ljuset, ditt högre ljus av ditt högre jag som djärvt valde att dyka ner i detta mörka virvlande rike och uppleva skiftet i tidsåldrarna. Ljuset skingrar mörkret. Det finns inget annat sätt. Endast på detta sätt kan skapandet förväntas gå vidare, ljuset gör alltid anspråk på mörkret. Men mörkret ger ett värdefullt erfarenhetsverktyg från vilket Källan kontinuerligt kan expandera. Men perimetrarna – riktlinjerna för spelet har blivit förvrängda, brutna och detta spel är över nu per Moderns vilja, som vi tjänar.

Barn, mycket förväntas av er, och ni har överträffat våra förväntningar. Vi är glada och förtjusta över era stora prestationer i ljusarbete. Det är sant att mycket mer kommer att krävas, men ni kommer inte att vara utan hjälp. Ja, även nu och genom hela denna kvadrantens tid har vi övervakat, assisterat, hjälpt, helat, svingat ljuset på ett sådant sätt att Moderns önskemål om triumf skulle lyckas med nåd och lätthet. Och det har de. Lita inte på de illusioner som presenteras för er i era vridna media. De är falskheter avsedda sälja nyheter och rädsla. Vi uppmuntrar snarare och uppmanar er att lita på ljuset, sanningen inom er. Då, och först då, förstår ni den enorma illusion som ni har bevittnat över dessa många millennier.

Ljuset har vunnit, för det förlorade aldrig. Allt var en illusion av brist, girighet och smärta. Modern återkräver sitt eget, precis som era högre jag på ett sätt tar er tillbaka till er själva, till ljusets fålla. Och så uppmuntrar vi er att vila, att läka, att arbeta, att sträva, och samtidigt omfamna ert ljus, er inre kraft och hävda er triumf över det som tycks plåga er. Var segrarna som ni redan är och har varit.

Vi Elohim ser med alla ögon, hela sanningen. Vi känner er. Vi älskar er. Vi ser era inre sår. Vill ni inte låta oss skicka vår helande strålning av rent Källjus till era hjärterum och tillåta ytterligare expansion? För expansion är det som behövs i ert nu, detta nu av intern och extern planetutveckling. Klyvningen finns inte mer. Ljuset har vunnit. Känn denna sanning och hävda den och dra den mot er verklighet, för ni är skapare och vi varnar er för vilka intentioner ni skapar med. Skapa med klarhet, med syfte, med glädje och förväntan – det är hur det bäst görs. Ingjut alla avsikter med kärlek till det allra högsta bästa. Så är det gjort i de högre samhällen av ljus, som ni snart ska vara en del av när ni är igenom denna examenfas av upplevd oro. Lita inte på yttre uppfattningar utan lyssna med ditt hjärta. Naturligtvis måste det gamla försvinna helt, innan nya strukturer kan byggas stadigt. Vi Elohim ser er tydligt med alla våra ögon fixerade på alla tänkbara resultat. Vi ser din seger, din ära, dina rättvisa belöningar, vi ser dig, lika tydligt som vi ser oss själva. Allt är Källan som samspelar med sig själv. Därför är vi besläktade! Allt är ljus. Och så uppmanar vi dig kärleksfullt och fast att vara det här ljuset, att jorda detta ljus och att kämpa med kärlekens, ljusets och sanningens vapen, För kärlek vinner alltid. Kärlek vinner. Det är kanske vårt viktigaste budskap idag. Var kärleken. Var ljuset. Ni vinner med båda. Och så må det bli. Vi är Elohim.

~ galaxygirl

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...