Merlin via Galaxygirl, 21 november 2020

 

Merlin via Galaxygirl

21 november 2020

Hälsningar, unga studenter. Jag är Merlin. Jag kommer till er genom detta medium för hon är en av mina elever, liksom många av er som läser dessa rader. Ni är mycket upptagna medan ni sover. Ni lär er, ni växer, och många av er slåss på senare tid. Jag visar denna kanal bilder av underjordiska baser som fylls med ljus, för det är vad som sker i många fall i er värld. Det djupa kommer till ytan för att renas av ljuset.

Jag är Merlin. Jag vill tända ordet ”envishet” inom er. Ni är trötta av er resa. Det har varit en lång resa för er. Denna inkarnation är inte något för de svaghjärtade. Den är för uppvaknandet, det stora uppvaknandet av Gaia och de som önskar vakna upp i denna tid kommer att göra det. De andra kommer att lämna, de kommer att välja sitt förkroppsligande på en annan plats, ett annat simuleringsprogram i de lägre dimensionella frekvenserna. De kommer att välja detta för de är ännu inte riktigt färdiga med de lägre sfärerna och de har massiv karma att hantera. Men jag ska inte tala om dem mera, för jag vänder mig till en annan publik, till dem som omfamnat de högre vägarna för att lära sig uppstigningens ljuspråks-koder. Som mina elever, jag antar att ni fortfarande är kloka och ivriga att lära, är det med förtjusning jag delar ytterligare kodningar och dolda mysterier. Det finns många mysterieskolor. Min finns ovanför Mount Shasta just nu, men då den ligger på de inre planen är den rörlig, en stor glädje. Jag tycker verkligen om att resa, att se Jordens stora skönhet på nära håll. Det är ett under att beskåda. Hennes frid finns överallt för dem som vill lyssna och kommunicera med hennes närvaro. Mina elever blir stora kommunikatörer, för det muntliga språket är ett precist sådant. Så många intrikata ordval, gåvan av språk är en sådan glädje. Men jag kommer från ämnet. Vänligen tillåt en gammal man en stund att komma till rätta och berätta en god historia. (Han sitter nu i en hög länsstol och bredvid honom på höger sida står ett runt träbord med ett tänt vitt ljus. Där finns glasögon och en uråldrig bok. Han röker en lång intressant pipa). Ja, galaxygirl, i de högre dimensionerna behöver vi inte strula med hostande och biverkningar. Det får mig att slappna av. (Jag ser att han har lagt lite gnistrande damm i röken och det kommer fram bilder ur det). Ja, det är mycket intressantare att berätta historier på det här sättet. Ska jag fortsätta?

I begynnelsen fanns det en begynnelse före det, och en begynnelse före det. Men allt var och har varit och kommer alltid att vara Källan, det stora mysteriet. (I pipans nu lila rök ser jag att gnistorna individualiseras och blir galaxer, alla fullt medvetna och mycket levande). Verkligen. Allt är ett. Allt är Källan. Och sedan skedde det stora delningen. Några aspekter av Källan flirtade med antimateria, med motsatsen till kreativ potential och utforskade destruktiv potential, och kaos uppstod. På det sättet blev Källan sprucken inom sig själv. (Jag ser krig och känner sorg. Jag ser arméer av ljusvarelser titta på uppifrån på den stora splittringen. Det är som om virvlande svärta kommer in i det glittrande lila molnet av livspotential). Eftersom allt är Källan, måste denna antites av Kärlek tas om hand. Mörkret har försökt komma undan, undanglidande, konspirerande i eoner, mycket längre än era millenium, mer som millenium av millenium av solår, men det är en annan sak. Saken är den att den stora delningen av ljus och mörker inträffade. Det stora kosmiska spelet började. I detta gränssnitt mellan dimensioner blev det ökad stratifikation. Själar blev fångade i cykeln. De mörka kapitaliserade på denna fångenskap. Ni är här för att bevittna burens öppnande och den totala förstörelsen av det som hållit tillbaka mänskligheten i så lång tid. Sålunda healar Källan ytterligare.

(Jag ser den svarta bläcklinjen i det lila glittrande molnet i röken ovanför hans huvud fyllas med ljus. Jag ser ett fantastiskt ljus bakom molnet nu. Hela molnet pulserar med ljus. Det är kärlek). Ja, galaxygirl, det är kärlek. Du är denna kärlek. Du och de som är i linje med detta kärleksljus, ni krigare av vägen, som ni tycker om att bli kallade, några av er i alla fall, det finns alltid en eller två som inte vill det, men jag kommer från ämnet. Ni förankrare av ljuset håller denna frekvens av kärlek, av ljus. Ni håller det. Ni är limmet för detta förankrande av de högre dimensionella energierna. Det är orsaken till att en del av er har gått upp i vikt, att fysiskt försöka omsluta denna vibration. Att jorda sig djupt i Gaia har inte varit någon lätt uppgift, för ni har aldrig känt er hemma här. För ni är hemma här. (Han pekar på Källans moln som pulserar med kärleksljus). Ja. Och ni har varit här. (Han pekar på den bläcksvarta frånvaron av ljus som nu fylls med kärlek). Ja, ni healar mänskligheten och i och med att ni gör det hjälper ni till att heala den interdimensionella artificiellt skapade revan i rymd-tid väven som påverkat Alltet. Det är det som är orsaken till att när Jorden reser sig, då kommer allt annat att resa sig också. För tidskontinuumet, som vi diskuterat i klasserna, är som en levande väv som andas och blir skrynklad då och då. Skrynklorna skapar genvägar och maskhål, grundläggande vetenskap egentligen. Men vibrationellt talat är detta en oerhörd välsignelse för de omgivande energierna. För ni är i fotonbältet. Och, som ni vet, ni minns väl, att det är ett kritiskt laddat område i vår rymdkvadrant, där de centrala solarna ligger i linje och skapar en massiv portal av ljus. Detta är vad ni är och kommer att känna av ytterligare. Det är därför detta är en härlig tid för mänskligheten, för bokstavligt talat är detta där rymdväven är hopbuntad, detta är där ljuset känns mest. (Jag ser en sömmerska vika tyg som i ett dragspel). Ja, precis när detta sker kan nål och tråd gå genom alla skrynklorna på en gång, eller hur? Det är vad ljuset gör. Det är därför ni empater varit så nervösa och överspända på sista tiden. Ni känner denna stora pirrande förväntan på något stort. Och ni tittar på det. Det är en härlig tid. Detta är det kulminerande kapitlet på många smutsiga smärtfyllda år. Vi tittar alla ivrigt på.

Jag är inte förkroppsligad för närvarande. Jag hjälper mina elever från etern och på andra smarta sätt. Jag tycker om magi då och då. Jag ser allting som magisk potential, för det är i sanning vad det är. Livet är magiskt. Ni är magiska varelser som lever i ett samhälle som längtar efter underkastelse till det. Nej, nej, inte riktigt så. Låt mig se, låt oss säga att magi återkommer. Den återvänder genom er. De som är vakna och medvetna är mer än kapabla att med fokuserad avsikt montera ned matrisen, och ni gör det. Bra gjort. Titta nu verkligen omkring er med ögon hos någon som förväntar sig att magi ska fortsätta ske för det högsta goda. För denna sfär håller på att befrias. Mörkret fylls med ljus och det ljuset är kärlek, Det är en fantastisk möjlighet till växande och expansion. Jag tror jag ska skriva en bok om det. Ja! En annan lektion, an annan gång.

Jag är Merlin. Tyckte ni om min lektion? Se världen med er egen magiska syn. Skapa magin av kärleksljus vart ni än går. Och den kommer att vika många planer. Saker går verkligen riktigt bra. Skaparen är nöjd. Förvänta er mirakel och de kommer att komma. Hoppfull förväntan och en fast övertygelse om det möjliga är en bra början. Ni kommer att vara byggarna av den nya sfären fylld med hopp och mirakler. Ja. För ljuset kan inte stoppas. Det är redan här. Det finns inom er. Skörda det. Dela det. Det är dagens lektion. Jag hoppas ni antecknade flitigt och tog det till ert hjärta, för där – där – ligger er magi. Det är er själ. Det är andetaget hos er själs hopp och det är er framtid. Källan kommer aldrig att sluta expandera. (Han reser sig från sin stol och sträcker på sig, klappar sig på magen). Vi expanderar oss alla på vårt eget sätt. (Han skrattar). Elever, var vid gott mod. Ljuset har vunnit. Ni ser det hela bara spelas ut. Lys med ert ljus. Ni är limmet i denna magiska pjäs. Ljuset fyller er, alla ting är gjorda av det. Jag är Merlin.

-galaxygirl

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...