Budskap från Drakarnas Uppstigna Kollektiv via Galaxygirl, 24 mars 2019

Budskap från Drakarnas Uppstigna Kollektiv

via Galaxygirl

24 mars 2019

 

Hälsningar människor, vi är Drakarnas Uppstigna Kollektiv. Jag Elthor och jag Alisheryia, talar som en Enda idag på denna dag av Uppstigning. För allting är inte som det verkar vara. Kaos och disharmoniska energier håller på flyr undan, eller de försöker göra det. Vi drakar välkomnar er till att kalla på oss för att hjälpa till. Vi är ståtliga, vi är visa och väldigt skarpsinta. Vi deltar utan några ödesdigra agendor – enbart med rena avsikter och sanning. En drake kan man inte lura. Men det finns många drakar som kan lura flera människor. Var visa. Var skarpsinta. Bara kalla på de uppstigna drakarna, för vi är av det Kristnade Ljusmedvetande som nu genomsyrar – och med kärlek bombarderar – er planetariska sfär med en ofantlig avsikt och målsättning.

Människor, idag är det dags att agera som bägare. För ni är ständigt förmedlarna av de energier som ni förkroppsligar och er signal når ut långt och vida kring i Universum. Detta är varför era meditationer är så effektiva då drakarnas eld renar och rensar. Vi gör det gladeligen när vi blir inbjudna till att göra det. För tillfället håller vi på rensar de oaptitliga platserna. Vi blir förtjusta över att få konsumera chem-trails och tillsammans är ni mäktiga, fastän en enskild meditation också är extremt effektiv. Men kom ihåg att ni befinner er i en kamp om förnuft och krig. Mörkret är skickligt men ljuset bär visdom. Det finns en skillnad där. Ha urskiljning. Använd skarpsinnighet. Lys upp och in på alla platser innan ni går in i dem med den violetta flamman. Bjud in oss uppstigna att rusa igenom med vårt Kristnade ljus och transformera dem till ljus, till ren luft och att hjälpa våra vänner sylferna som så länge outtröttligt har arbetat övertid.

Gaia har blivit misshandlad. Gaia måste renas. Sänd era strålars flammor in till hennes hjärtutrymme, till hennes livmoder och heala er planet. Hon är ert uppdrag. Hon är er uppgift. Ni håller alla på uppstiger tillsammans, de av er som har valt det på det viset. Hennes kropp är er kropp. Ni är på ett oupplösligt sätt förenade. Hennes atomer är era atomer, hennes element är era element. Ni är ett och samma pulserande liv. I synnerhet idag kan vi se de Kristnade strålarna stråla starkare och tryggare i er yt-värld. Håll dem. Välkomna dem. Bli till en massiv bägare för dem. Be Modern hjälpa er med detta, så att ni överallt ska kunna känna er Kristnade närvaro så ger ni näring till de andra som omger er arbetsplats, er boplats. Det är dags för er att återigen utvidgas och att hålla ännu mer ljus, samt att vara den Kristnade levande flamman av evig ren kärlek, precis som Mästare Jeshua undervisade/undervisar.

Vi uppstigna drakar döper er med den eviga elden i den Kristnade flamman av ren kärlek och kraft. För kärlek är den ultimata kraften och den Kristnade flamman genomtränger allting som tar emot den. Låt er genomträngas. Låt er fyllas av doften hos någon som står med fötterna i elden och kommer ut transformerad till ren perfektion, salighet. Nu som en Kristnad varelse, sänd ut ert ljus, detta ljus genom era händer, er blick, ert hjärta till alla runtomkring er, till Gaia och VAR DET LJUS som ni strävar efter. Ni har blivit döpta av vår eld. Känn den åter rusa igenom er, överallt runtomkring er, pulserande med jordens hjärtslag, med Gaia, för hon är ert ultimata exempel på kärlek och självuppoffrande, på service. Hennes tid för helande, precis likt er, är nu här. Var denna healingbalsam. Var ljuset. Var den handling för nåd som ni strävar efter för världen, så kommer universum i sin tur att svara an. Era servicehandlingar är redan välkända. De håller på att mångfaldigas, för ni står i färd med att tjäna på ännu mer mirakulösa sätt. Människor, kom ihåg att ju mer ni tjänar, desto fler välsignelser kommer automatiskt, glädjefyllt, att flöda till er. Ni blir till en magnet för det som ni strävar efter att hjälpa. Ytterligare glädje finner er när ni blir till ännu större glädje. Alltfler möjligheter till att tjäna kommer ni att hitta, när era händer är öppna och ert hjärtutrymme snurrar klart.

Ni har blivit döpta av eld. Era gärningar på Gaia är legendariska och ändå har de först nu påbörjats. Människor, ta detta till er. Det är inte meningen att ni ensam ska göra detta. Det vore en stor dårskap att bära denna oerhörda börda ensam. Ni har hjälp på alla sidor, av välvilliga varelser vilkas händer och hjärtan står öppna. Bjud in hjälp från de himmelska sfärerna så finner hjälpen er snabbt och säkert. Vi drakar kan flyga snabbt. Vi gillar fart och blotta kraften i flamman! Vi är förtjusta i service för Alltet, för Modern av Alla Ting. Vi tjänar ljuset. Vi tjänar, renar och rensar. Slå er i lag med oss så som vi gjorde i forna tider, när världen var ny och denna sfär var ren. Slå er ihop med oss och anslut er på nytt till oss. Låt er inte luras av de fallna som har blivit desperata och sluga. Blicka med den Kristnade blicken av ren klarhet. Ha för avsikt att vara den levande Kristus, att fatta händerna hos Himlens Kompani med kärlek och avsikt. Vi uppstigna drakar rider med lätthet och nåd på tidens vingar. Vi kan göra allt. Vi tjänar ljuset. Tjäna ljuset tillsammans med oss och se hur er värld blir transformerad till ytterligare ljus. Ljuset har segrat och ändå verkar striden rasa. Se på hur allt utvecklar sig. Var visa, var skarpsinniga, var försiktiga, men var medvetna om att ni är väl skyddade. Tiden för det storslagna avslöjandet är nära. Håll era mänskliga händer öppna och se hur era multi-dimensionella vänner hjälper till och omger er med ännu fler multi-dimensionella handlingar av service. Era krafter för manifesterande stiger fram till ytan, de blir allt starkare för var dag som går. Vi kan se att många av er svarar an med ett syfte och vissa med fruktan. Nu är inte tiden inne för fruktan, utan det är dags för kärlek och ljus. Bjud in oss till att hjälpa er med att rensa ut och rena det sista bråtet inom er tidslinje och låt oss tillsammans nå ut med detta till hela kollektivet genom all tidsrymd.

Människor, ni kommer från ett tidigare begränsat perspektiv. Universum är obegränsat. Kärleken är obegränsad. Det finns inga gränser för hur högt och snabbt ni kan flyga. Kärleken är färdmedlet för er flygfärd medan ni befinner er i den mänskliga kroppen. Sänd kärlek till er inramning, till Gaia. Och låt oss tillsammans heala denna sfär. Är er drak-eld redo? Inte? (Skrattar). Smid då er Violetta Flamma. Blanda dem med vår drak-eld från den Kristnade flamman. Jag, Elthor och jag, Alisheryia, tillsammans med hela Himlens Kompani möter er ovanpå Gaias planetariska klot där hennes aura växer som klarast (aurora borealis). Tillsammans skapar vi en massiv ljuspelare, av det Kristnade ljuset, in till hennes kristallkärna, in till hennes sårade ställen och fyller dem med ljus, så att alla på henne kan känna det, de gynnas av det och de blir välsignade.

Människa, lägg till din Violetta flamma, tillsammans med Ärkeängel Zadkiel och St. Germaine.

”Lys, lys, lys med den violetta flamman och transmutera all skugga till ljus, ljus, ljus”!

Ärkeängel Rafael, vi kallar på dig att du vänligen ska lägga till din smaragdgröna eld av healing till pelaren.

Ärkeängel Mikael, vi kallar på dig så att du vänligen ska lägga till din blå flamma av beskydd.

Ärkeängel Chamuel, vi ber dig vänligen lägga till din rosa flamma av frid, tillsammans med Moder Guds gudomliga rosa.

Ärkeängel Jofiel, vi kallar på dig för att du vänligen ska lägga till din gula flamma av inre visdom.

Ärkeängel Uriel, vi ber dig vänligen lägga till din röda flamma av inre visshet.

Ärkeängel Gabriel, vänligen lägg till din vita flamma av Kristnad renhet.

Vi bygger ytterligare en regnbågsbro med det multi-dimensionella ljuset och med kärlek.

Vi fyller upp Gaias hjärtutrymme.

Vi fyller upp samtliga på henne med frid, förnyelse, nåd, styrka och healing.

Ljusarbetare, ni människor som läser dessa ord, fyll upp era hjärtan med dessa energier.

Be om gudomlig hjälp att hålla ytterligare ljus.

Jag Elthor och jag Alisheryia, andas ut vår eldiga andedräkt av kärlek på din hjässa och öppnar portalen vidare för att släppa in ännu mer ljus.

Vi är era vänner, Det Uppstigna Drak-kollektivet.

Transformera allting till ljus.

Och låt er transformeras.

Markbesättning, detta är vårt heliga uppdrag och er heliga plikt.

VAR LJUSET.

Vi är de Uppstigna Drakarnas Kollektiv. Frid.

 

~ galaxygirl

 

 

 

 

Översättning: Aslög

You may also like...