Det Galaktiska Centret via Galaxygirl13 september 2021

 

 

Det Galaktiska Centret via Galaxygirl

13 september 2021

 

Jag är det Galaktiska Centret i er Vintergata, nu den Gyllene Rosens Galax. Denna har frågat mig och vi har haft en trevlig liten diskussion om olika upplevelser som hennes själ har haft. Ni har alla haft många dramatiska och vackra upplevelser. Era resor på jordeplanet har varit rika och varierade. De har expanderat er att bli mer av er själva, de har skiljt det ni tycker om från det ni inte tycker om, och varje livstid har varit mycket annorlunda, vissa ganska lika, men poängen är att ni inte är samma själ nu som ni var innan dessa upplevelser. De har expanderat er djupare, rotat er fastare i tron, till er själva, till ert eget ljus, till Allt Som Är. De har hjälpt er förstå.

Det som ät intressant för mig, då jag håller plats åt er alla myriader själar i denna sektor, det som är intressant för mig är hur ni går så vilse i era egna berättelser att ni glömmer sammankopplingen med varandra. Denna och många av er har kastats in i till synes omöjliga situationer och har funnit tröst och hjälp hos varandra. Dessa hjälplinjer är fortfarande öppna. (Jag befinner mig i ett enormt utrymme, i centrum av ett ljuvligt ingenting, omgiven av moln av minnen längs kanten, som en gigantisk energetisk flottyrmunk. Om man tittar på varje litet område av molnet pulserar det med minnen, upplevelser och nuvarande livstider. Jag ser att en liten prick är ett liv och trådar av ljus från hela munken går till den som hjälp, och när den pricken av ljus hjälper en annan kastar den också energetiska ljustrådar. Den bildar ett vackert pulserande nät av hjälp.) Ni är verkligen inte ensamma, ni har verkligen hjälpt många och fått hjälp av många. Detta kosmiska medvetande är inte på väg online för det har det alltid varit, alltid varit, sedan begynnelsen av när Alltet beslutade sig för att differentiera. För detta är bara ytterligare en aspekt av Källan, precis som jag är. Som ni är. Som vi alla är.

Källan helas då ni helas. Så ni ansluter till er högsta aspekt av Källan och den hjälper Alltet. Er värld har varit i klorna på rädsla så länge. (Jag hör ett lågt pulserande ljud, som ett mycket lågt trumslag som låter mekaniskt och otrevligt.) Detta är ljudet av rädsla som emanerat från er värld ut till kosmos. (Jag hör kristallina toner och ljud, lätt sång och skratt.) Detta är vad som spelats i andra sektioner av er rymd. Er galax har inte legat i ton. Det har funnits många fickor av denna låga rädsloton och allt som kommer med den. Den har varit som en ilsken maskin som försöker konsumera den omgivande glädjen. Harmoni ska återkomma till er galax, till er värld, till ert utrymme, till era celler. Denna galax är bara en cell i Alltet. Jag är enorm men liten, mycket som er mänskliga form är liten men mäktig för alla de triljoner celler – världar – som den innehåller. Ni är det galaktiska centret för er egen galax. När ni mediterar harmoniseras ni. När ni lagrar förbittring håller ni vibrationen av rädsla och ilska och det påverkar hela ert system. Förlåtelse harmoniserar energetiskt. Harmonisera er själva, harmonisera era liv och ni harmoniserar er värld. Reptilierna är medvetna om detta, de mörka är medvetna, den artificiella intelligensen är mekaniskt medveten. Sådan energetisk disharmoni kan inte längre samexistera, vilket är orsaken till att det stora skiljet kommer att ske, energetiskt är det omöjligt att fortsätta på den här vägen. Spänningarna, tonerna slår ihop för mycket, den vibrationella oöverensstämmelsen är för extrem. Känn inte längre vibrationen av rädsla. Sänd den höga toner av vibrationer av kärlek och frid och ni höjer den, vilket ytterligare ökar den energetiska skillnaden. Sänd healing till det rädsloljud denna hör hela tiden. Förändra det till änglatoner, till de kristallina världarna. Be att få vara en förstärkt mottagare av kristallina frekvenser och ni blir det. För ni är skapare. Det är lätt för er. Många sfärer och raser förundras över detta, vilket är orsaken till att ni så ivrigt blev kapade. Inte längre. Självständigheten återkommer. Men ni måste göra anspråk på den genom att bli suveräner över er kropps utrymmen, ert eget själv.

Jag är det Galaktiska Centret i er Vintergata, nu Gyllene Rosens Galax. Jag älskar när ni besöker mig och sitter med mig en stund. Jag håller plats åt er i dessa och alla tider. Vi har varit vänner under många, många resor. Era livs historier finns inom mig och jag kan vara en utmärkt plats för att reda ut minnen. Sänd ljus till era tidigare själv och de kommer att känna det. Sänd den violetta flamman, sänd kristallina koder och allt blir påverkat, för inom mig och mitt utrymme finns det kosmiska nätet av levande ljus, av sammankoppling. Jag är på ett sätt som en mänsklig hjärna – då neuroner tänds upp påverkar de allt och lyser upp det som måste tändas. Jag hoppas att detta verkar vettigt för er. Det är hög tid för mänsklighetens förståelse av sig själv och sina magnifika kroppar, av de resor de gjort, det är dags att människor förstår och verkligen tror på hur speciella och älskade de är. (Jag hör att rädslotrumman med mekaniska undertoner tystnar. Det finns en rymd. En blixt. Jag förblindas av ljuset och ljuset strömmar genom mig, genom hela det galaktiska centret. Så, plötsligt är tomrummet bara ljus. jag försöker titta på min kropp och den är bara ljus. Jag hör ingenting och sedan är jag tillbaka i tomrummet med min vän.) Förankra detta ljus. Det är kodat inom er nu. Alla som är intonade är kalibrerade. Jag är också spänd inför mitt nästa steg i utvecklingen, i expansionen. Jag kanske går på semester. (Det Galaktiska Centret skrattar.) Ljuset är tillräcklig semester från de mörka sfärerna, de finns inte längre. Det är dags att mänskligheten får njuta av den frihet den förtjänar. Universellt medvetande, medvetenhet och glädje ligger framför er på er resa men kan också fås nu, för de finns inom er. Ni kan välja sammankopplingen av denna känsla eller ni kan välja att vara kvar, men ni kommer att känna att saker förändras. För allt vibrerar högre. Ljuset är förankrat av dem som är tillräckligt modiga att hålla det, att jorda det.

Jag är det Galaktiska Centret. Det har varit min ära och djupa glädje att ha kontakt med mina vänner. Jag älskar er.

-galaxygirl

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

Du gillar kanske också...