Mästare Saint Germain via James McConnell, 20 september 2020

 

Mästare Saint Germain via James McConnell

den 20 september 2020

 

Jag är Saint Germain. Som alltid är det ett nöje att vara här med er i dessa tider, i dessa stunder i vilka ni nu befinner er.

Dessa är tider av rädsla som sprids över planeten på många sätt. För de, de som hör till kabalen, de mörka styrkorna, gör allt de kan för att sprida denna rädsla, för att öka rädslan ifall de kan.

Dessa av er, Ljusarbetarna och Krigarna, finns här för att stoppa denna spridning. Ni är här för att hålla tillbaka denna rädsla: till att börja med inom er själva och då när ni gör det inom er själva, så gör ni det också för andra runtomkring er. För de kommer inte att känna rädslan inom er, de känner kärleken, ljuset inom er, den enhet som ni sprider. Detta är hur den stora Förändringen äger rum. Det är vad som kallar fram det Stora Eventet, Solblixten. Ni kallar fram den, var och en av er, genom era gärningar och i varje stund, samt i era tankeprocesser.

Kontrollera era tankar så kontrollerar ni skapelsen, eller den skapande förmågan inom er. Kontrollera era rädslor så framkallar ni ljus och kärlek. Var och en av er har kraften inom er. Den har alltid funnits där. Den finns där nu, i denna stund, just nu.

Denna kraft finns där inom er. Allt ni behöver göra är att bli medvetna om den. Samt höja upp den, såsom ni höjer vibrationerna inom er. Och var medvetna om att i och med att ni höjer vibrationerna inom er och den efterföljande kraften inombords, så kan inget inkräkta på denna kraft. Inget kan ta ljuset ifrån er ifall ni inte tillåter det.

Allt ni behöver göra är att ha tillit. Ni behöver ha tillit till er själva. Ni behöver ha tillit till ert vetande. Ni behöver ha tillit till minnena, de hågkomster som kommer tillbaka till er när ni inser att allting runtomkring er är falskt. Allt som ni har fått höra av dem som hör till er media, av dem som befinner sig i era regeringskällor (med några undantag), allting är falskt.

Men ni, var och en av er, känner till sanningen inom er. Den finns där. Ni behöver bara hitta den på nytt. Och sedan höja er i er kraft och sträcka ut er och bokstavligen hjälpa någon på något sätt som ni kan. Dela vidare vad ni vet när ni får möjligheten. Visa er som idealet för andra att ta efter.

Det handlar inte om huruvida ni bär en mask eller inte. Det handlar inte om huruvida ni håller tvåmeters-avståndet, eller vad det kan vara, eller inte. Det handlar om att visa kraften som ni besitter inom er. Självständigheten inom er, att ni inte kommer att ge upp. Och ifall ditt sätt att göra detta är att inte bära en mask mitt ibland alla som gör det, alla som visar att de blir kontrollerade, så kan du själv stiga fram och säga: ”Jag kan inte bli kontrollerad, Jag står i min kraft.” Och ifall ni gör så, var och en av er på dessa konferenser, var och en av er som genljuder med dessa ord efteråt, om ni så läser eller lyssnar, om ni gör det, så kan ingenting stoppa er från att sprida detta ljus, denna kärlek, detta högre medvetande, och visa vibrationen inom er för andra, samt att uppmuntra dem till att höja sig upp inom sin egen kraft och finna detta liv, denna flamma som glöder inom dem, redo att bli uppväckt, med ett ögonblicks varsel.

För många, många fler stiger nu fram. Deras väckarklockor kommer att väcka upp dem, precis som era klockor väckte er. Det är ödesbestämt att de ska vakna precis så som ni har gjort. Men ni är katalysatorerna för dem. Ni måste komma fram till att förstå detta. Många kommer inte att vakna upp på egen hand. De behöver en katalysator. De behöver någon som stiger fram och visar dem vägen.

Överallt på er planet finns det många som gör detta. Många som har stigit fram och använt sig av er sociala media på olika påhittiga sätt och uppmuntrar tusentals, till och med miljontals, att följa deras ord, deras vetande. Ni vet vilka de är. Ni följer dem själva.

Men jag är här såsom Saint Germain, för att nu be er att inte bara vara en följare – bli en ledare, om inte med ord, i sanning när ni uppvisar det. Nu är det dags, mina vänner, att komma ut ur kokongen och nu stiga upp såsom fjärilen. Res er nu upp såsom en tillsammans, precis som detta lands Grundande Fäder gjorde. Precis så som många över hela planeten, många i andra länder också alltmer börjar göra.

För de gamla sätten, den gamla programmeringen, det gamla paradigmet måste falla samman, måste tas ner. Och ni är de som ska ta ner det. Inte genom att slåss, inte med ilska, inte med hat, utan med ljus och kärlek. Kom ut ur era skal. Kom ut från era grottor och stig ut i solskenet. Stig ut till ljuset och lys upp mörkret överallt där ni förmår.

Jag är Saint Germain och jag lämnar er nu i frid och kärlek och enhet. Samt bönfaller er att använda er av den Violetta Flamman, som är ett verktyg, ett av de många verktyg som ni har fått tillbaka för att använda i ert korståg för att sprida och dela med er av ljuset överallt. Frid och kärlek vare med er alla.

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

You may also like...