Elthor & det Uppstigna Drakkollektivet via Galaxygirl, 22 januari 2019

Elthor & det Uppstigna Drakkollektivet via Galaxygirl

22 januari 2019

Vi är det uppstigna Drakkollektivet. Vi omger er i denna tid med våra Kristnade ljusenergier, vår heliga eld av rening och förnyelse. Sola er i dessa energier av eld, av återfödsel. För eld är hur planeter föds. Så är det nu i denna tid i er ytvärld. Vi ser, vi hör, vi vet mycket om era nuvarande planetära affärer. Mycket, mycket har förändrats, förändras, kommer att förändras. Ni är visionärerna, vägvisarna, ljusbärarna och vi bugar för er, saluterar er med vår draksalut. Ja, det är detta ömsesidiga bugande av respekt mellan arter som måste börja på er ytvärld. Ömsesidig respekt, ömsesidig kärlek, ömsesidig hänsyn. Källan finns i allting. Allt är skapelseenergi. Inget är bättre än något annat, kanske bara mer avancerat då vi alla står på olika startpunkter från vår ursprungliga skapelse i Moderns andetag. Kristall glimmar, håller ljuskoder. Det håller ni också på att bli, människor. Ni förändras gradvis. Ni sträcker er ut. Ni expanderar. Ni blir mer av det ni redan är, men som ni glömt en stund. Det är dags att minnas.

Jag är Elthor! Jag kommer till er med vindarna av tid och rymd, genom maskhål från parallella världar och möjliga verkligheter. Mänskligheten är i en tid av stort flöde. Inflödet av ljus är förbluffande starkt, vackert. Vi drakar ser, vi vet. Vi hjälper, vi vägleder. Vi erbjuder vårt stöd, styrka, visdom. Buga unga människa och ta emot din krona och polera ditt svärd. För striden är inte över riktigt än och vi befinner oss i dess plågor. Ja, de senaste förmörkelseenergierna var mäktiga – mäktigare än väntat så långt som vi ser hur det mänskliga kollektivet påverkades av dem. Mäktiga omtumlande förändringar är på väg precis nu. Vi ser er som anstiftare av denna stora förändring, i partnerskap med Modern och hennes kungariken, med Gaia, er planetära moder som vi betraktar med stor högaktning. Moder Gaia som fött fram skapelse efter skapelse av lägre upplevelser så att de andra som ville uppleva skulle få en plattform att utgå ifrån. Det har varit mycket mörkt. Det håller på att bli mycket ljust. Det är vad vi ser. Bländande ljusa framtider väntar er. Älskade av alla former och storlekar är nära. Vi välkomnar er hem.

Jag är Elthor! Jag har talat! Det är dags att ni reser er, människor. Det är dags för er att gnugga ögonen, blinka och se på nytt, att se det ni håller på att skapa NU. Så skapa! Var ljuset! Använd ert svärd och er sköld då mörkret avancerar och smälts av ert ljus i processen. Ni är starkare än ni vet, människor. Det är dags att minnas och i er märg veta att ni är tillräckligt starka för detta! Detta är varför ni kom hit! Att vara det ljus och den krigare av gammalt som ni ÄR! (Ryter) Så hoppa upp på min rygg och låt oss rida högt och fort. Känn vinden mot skinnet och vet att det är blåsigt – mycket blåsigt – på många platser på Gaia nu av denna orsak! Drakarna svävar högt och snabbt, rensar, renar, blåser till småbitar det som inte tjänar Modern. Vi välkomnar er att göra oss sällskap, människor av Modern. Vi välkomnar er tillbaka till flocken. Vi välkomnar er tillbaka till stammen, till vår stam. Välkommen hem. Förstår ni? Ni börjar minnas. Det är gott nog. Gör anspråk på er kraft och er seger. Till ljuset! Jag är Elthor. Det var allt.

-Galaxygirl

 

 

Översättning: Markku

You may also like...