Meddelande från Elohim via Galaxygirl, 22 januari 2019

Meddelande från Elohim via Galaxygirl, 22 januari 2019

Per Staffan 23 januari 2019

Vi är Elohim. Många av oss är ni nu i mänsklig form. Vi ser er och vi erkänner ert offer och er stora kärlek till Gaia och era medmänniskor. Vi önskar att ni skall utvidga denna känsla av släktskap vidare mot er galaktiska familj, som ivrigt väntar på sin återförening med er i himlen. Vi önskar ge er en förståelse av att vi verkligen alla är ett. Samma känsla gäller för alla era olika livsformer – kungariken – av Gaia. Gaia och hennes djur, växter … alla har starkt decimerats/skadats av människor under eonerna. Det är dags för hennes helande. Det är dags för ert helande.

Vi Elohim har inte bara tittat på det här spelet, utan vi föreslog det första gången, och vi känner därför en tung börda/ansvar för att fullfölja det till slutet. För detta härliga experiment kapades av mörkret och vi måste låna vårt ljus – ert ljus till de som läser och skriver dessa ord – det är dags för ett massivt markteamljus/ansträngning för att puckla på mörkret en gång för alla. Tiden för förhandling är över. Man kan inte förhandla med en som saknar kärlek. Det finns ingen harmoni i denna lösning. Det är dags för mänskligheten att stiga upp som ett, i en lycklig förening med sig själv. Tiden för trångsynthet, fördom, brist är över. Det måste den vara. Det är de gamla vägarna, de gamla systemen. De faller sönder nu, vi Elohim ser det här med angelägen skärpa. Vi är från början, vi är urgamla. Vi är kunniga i sätten att skapa världar, rymdkvadranter. Vi är många av er. Vi sönderdelar våra former till många så att vi kan skapa och uppleva mycket. Så är det när källan ytterligare särskiljer sig utåt och utåt, vidare och vidare, utvidgar sig allt mer till ännu mer, fler nya tankar, skapelser av ljus.

Vi är Elohim. Vet att ingenting är för kraftfullt för ljuset. Ingenting är förlorat som inte kan hittas. Men det måste hittas av ljuset och om det vägrar släcks det och återvinns till ännu mer ljus, mer förståelse. Ni har alla haft många olika roller under åren. Ni har frösått världar. Ni har skapat galaxer, deltagit i designråd och råd av kreativ tanke/avsikt. Ni har sett mycket, erfarit mycket, känt mycket smärta och mycket kärlek. Och så ville ni också uppleva detta, det här splittrandet av världar, av matriser som kollapsar, av nyskapande födelse i det fysiska. Ni har levt mycket, många gånger. Och så har ni dött på en mängd olika grymma eller trevliga sätt. Allt är erfarenhet. Och ni ville uppleva denna unika ljusstråle, eller återfödelse inom det fysiska och förvandlas av ljuset inuti och utan, och omge er av nya kodningar så att ni kan komma fram på nytt.

Ni ville känna det här. Och så säger vi, Elohim, att ni verkligen skall låta er känna det. Känn förändringarna. Journalför era smärtor, er värk, kartlägg/logga era lärdomar och håll dem kära inom ert ständigt växande hjärterum. För ni växer, ni expanderar, ni förändras och som drakarna säger, ni ömsar skinn. Men ni behöver inte vara rädda för denna förändring. Ni behöver bara omfamna den. Fira det nya. För det är vad ni är. Ni är en ny skapelse varje dag i Källan om ni andas in den tanken. Ni är klokare, vackrare, starkare varje dag, om ni skulle göra anspråk på det. Och så säger vi, Elohim, skapare av världar, av riken, av tankeformer som blir verklighet, gör anspråk på det! Och gjut, skulptera Nova Gaia, med full avsikt att älska, med varje andetag av glädje, med varje hjärtslag av det nya. Och bli de Nya Gaianer som vi redan ser att ni är. Bli ert bästa, högsta jag i varje interaktion. Välsigna mörkret med ert ljus och lös upp det sålunda. Krossa matrisen till de spillror (pulver) som den är avsedd att bli. Och spillrorna kommer att bli de nya sandstränderna, den nya skönheten, för den kommer att bli helt fullständigt omformad. RV är bara ett verktyg för denna förändring. Naturligtvis behöver ni verktyg. Hjärtan kommer att förändras.

Vågen kommer säkert, på många sätt är den redan här och ni upplever den. För vi kommer igenom klart och tydligt, ja? Det här är inte hur saker brukade vara. Locket ligger utanför burken, slöjan lyfter och det finns mycket att lufta ut, att städa ut, att skrubba ut. Och ni markteam gör det väldigt utmärkt. Vi gratulerar oss själva när vi gratulerar er, för många av oss ÄR ni i det fysiska, som upplever en planetarisk återfödelse, en matriskrossande händelse och det gläder oss att se att detta kommer att utvecklas. Vi är Elohim. Vi har översållat era historier i Bibeln och andra skrifter där vi ingripit på mänsklighetens vägnar och vi gör det nu, igen, precis som vi har gjort under eonerna. Vi är Elohim. Vet att allt inte går förlorat. Allt står att finna, skapat av era avsikter. Och så uppmanar vi er att meditera inom detta höga energiutrymme. Bli det högre ljuset. Bjud in det och bli sålunda transformerade av det. Vi är Elohim.

 

~ galaxygirl

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...