En Emotionell Prognos av Matt Kahn, 22 augusti, 2017

En Emotionell Prognos

av Matt Kahn

22 augusti, 2017

”Att träda in i ett Enhetsmedvetande”

Dagens solförmörkelse representerar en emotionell och energimässig skörd för allt hårt arbete som så många ljusarbetare och jord-änglar har utfört under de senaste veckorna. Under många års tid har energi-känsliga själar lagt den nödvändiga grunden för de energier som dagens förmörkelse får fira, såsom ett ytterligare avtäckande av enhetsmedvetandets slöja. Så mycket av det gamla kolbaserade DNA:t har blivit transmuterat, medan nya strängar av kristallint DNA har blivit aktiverade under de många gångna åren, för att möjliggöra att dagens energier påbörjar en process av att syntetisera våra energifält till att i allt högre grad harmoniskt komma i linje med våra fysiska kroppar.

Som ett resultat kan många, många av oss förnimma en overklig fridfullhet, ett lugn, vördnad och förundran över dessa nya energier, när de 5D-verkligheter som många har upplevt, inombords börjar expandera utåt för att ta form som en 5D-värld. För vissa kommer detta skifte att vara ögonblickligt, och för andra kommer det rätt så stegvis och subtilt. För den resterande befolkningen, som kan behöva större bakslag, förluster, förändringar, kaos och turbulens, för att börja vända sig inombords och komma i linje med dessa frekvenser, så kommer de som har rotat sig inom 5D att upprätthålla utrymmet i egenskap av hjärt-centrerade ankaren och transcendenta betraktare för det nya paradigmet som vecklar ut sig.

Eftersom förmörkelsen välkomnar energier av både fullbordande och förnyelse, är det en tid för att upprätta avsikter som uppfyller ert högsta andliga syfte, såväl som era djupaste personliga önskningar, eftersom fältet är lättare att nå under dessa förstärkande faser. Det är en tid för existentiell pånyttfödelse, där ni har möjligheten att ’rensa er arbetsyta’ och påbörja en helt ny relation till er själva. Medan det kan förekomma smärtor från det förflutna eller från karaktärer som representerar att healing fortfarande är pågående, kan det idag bli en dag för en större förlåtelse genom att ni släpper er själva fria.

Må ni tillåta de inkommande vågorna av förhöjd energi harmonisera ert energifält med er fysiska kropp med hjälp av den mjuka och varsamma glädjen av ett öppet hjärta. Må ni möta er själv som den ängel från vilken ni har väntat på att få ta emot kontakt. Må ni bli den inre rösten av uppmuntran som uppmanar er att leva som om ni inte hade någonting att förlora. Må idag bli en möjlighet att sträcka er inombords och vidröra djupen inom er egen oskyldiga natur mera djupgående än någonsin tidigare.

I och med att 5D-medvetandets energier expanderar inifrån och strålar utåt, är dagens förmörkelse ett otroligt tillfälle för att:

Omfamna temat gällande avslut, genom att fira hur långt du har nått på din resa.

  • Låt idag bli en ny begynnelse på hur du ser på och talar till dig själv.
  • Upprätta avsikter för dig själv och planeten så överdrivet att du nästan skrattar åt deras orimlighet.
  • Ge dig tid att sitta ner och vara stilla som ett sätt att lära känna enhetsmedvetandets vibration.
  • Ta dig tid med varje uppgift och aktivitet som ett sätt att bevara nåden inom varje ögonblick.
  • Avstå från behovet att veta vart livet är på väg eller hur saker och ting kommer att veckla ut sig, så att du helt enkelt kan vara fullständigt fridfull och Ett med allt – precis som du är.
  • Våga öppna ditt hjärta till dem som du älskar på en ännu djupare nivå och uttrycka dina känslor alltmer passionerat än någonsin tidigare.
  • Låt världen omkring dig vara som den är, oberoende av hur oroande saker och ting kan förefalla eller kännas.

Vi omfamnar detta ögonblick som en helt ny början, i och med att många av oss idag välkomnar dagens solförmörkelse som ytterligare ett kvantsprång vidare in i 5D-medvetandet, inte bara som ett inte tillstånd av varande, utan som en verklighet som tar form inom en värld som fortfarande är i färd med att helas, vakna upp och transformeras i en otrolig hastighet. Det lönar sig att avsluta alla tidigare kapitel, där skenbart ändlösa omgångar av utrensande och integrerande översvämmade upplevelserna hos så många energikänsliga själar, så att vi åter ska kunna glädja oss åt förenandet med den bördiga jorden i vårt eviga varande, där vår nya andliga verklighet kan få vakna till liv.

Huruvida dessa ord motsvarar er nuvarande verklighet, förutser de skiften som kan inträffa under de kommande dagarna, eller tar er uppmärksamhet till den subtila världen av högfrekvent energi som är invävd i väven inom er existens, så är detta onekligen en tid då det kan vara glädjefyllt, i stället för en förbannelse, att hålla sig hjärt-centrerad; alltigenom en värld som kan erbjuda den största mängden trygghet för dem som vägrar att förhålla sig avvaktande.

Jag hedrar Gudomligheten inom er och hyllar ert Ljus på denna dag av kosmisk förnyelse.

Många välsignelser till er alla,

Matt Kahn.

 

P.S. For additional support for your journey of awakening, please visit our Shop for audio downloads from our recent immersions and retreats. Use promo code at checkout: Awakening99 for special rate on the Ventura/Encinitas Weekend Immersion!

© Copyright 2017 True Divine Nature, LLC

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...