Matt Kahn – Tacksamhet, 22 december, 2021

 

Matt Kahn

 

Under dessa högtidshelger och framöver, får ni hjälp av övningen med att förankra tacksamhet för att ta er vidare genom er färd. Helt enkelt för att varje ögonblick av tacksamhet påminner er om att ljuset redan finns inom er – ett ljus som ert ego inte behöver tävla med, döma, frukta eller jobba hårt med för att införliva. Eftersom en evolutionsväg i 5D centrerar sig mindre på hur mycket som har rensats upp och är mer rotad i hur ofta ni uppmärksammar gudomlighetens ljus inom er själv och andra, så kommer här mina fem enkla sätt att förankra tacksamhet för samtligas högsta goda:

  1. Tacksamhet för Dig Själv – Om det så handlar om ett dagligt utövande av att tacka dina ben, din vävnad samt dina organ, eller bara en mer avsiktlig känsla av uppskattning för den fysiska kropp som du bebor samt dess många otroliga funktioner, så sänds ett meddelande till samtliga förbindelsepunkter om att fungera på en ännu högre nivå av mirakulös precision. Detta innebär, i stället för att vänta på att din kropp ska agera på ett sätt som du skulle uppskatta mer, att du i stället tar dig tid att uppskatta kroppen som ett sätt att uppmuntra den till att förstärka sin funktion. Eftersom det är så att ju mer du uppskattar din kropp, desto mer vill kroppen fungera på ett mirakulöst sätt för att tillfredsställa dig, så förblir förankrandet av tacksamhet en av de mest potenta healingmetoderna i 5D-medvetandet.

 

  1. Tacksamhet för andra – Eftersom ditt undermedvetna sinne inte känner till skillnaden mellan dig och andra, så registreras tiden som spenderas med att uppskatta andra i ditt undermedvetna som en upplevelse av att bli uppskattad av andra. I synnerhet gällande dem som har de saker eller upplevelser som du önskar ha i ditt liv. Genom att uppskatta andras glädje, så signalerar du till Universum ett djup av värdighet att leverera större glädje till dig. Genom förankrandet av tacksamhet, så kan alla förnimmelser av jämförelse eller förbittring lättas upp av tillfällen att få vara tacksam för alla de välsignelser som kommer in i varje persons liv – om ens ego så tror att man förtjänar det eller inte.

 

  1. Tacksamhet för det Förflutna – Kanske varje svårighet, frustration, tillfälligt bakslag eller upplevd negativitet är en chans till att få reflektera över våra förfäders svåra liv, de fick i åtskilliga fall utstå och kämpa sig igenom modden i den bistra terrängen, för att röja fram vägen för oss alla att få utforska en resa i det moderna livet. Bara genom att fråga dig själv: ”Vems liv är eller var mycket svårare än mitt, så att jag ska kunna odla fram empati för andra och tacksamhet för deras resor som ett sätt att lyfta upp mig själv?” Måtte vi tacka våra förfäders härstamning för allt som vi har som ett resultat av så många uppoffringar och svårigheter, vilka de som kom före oss har fått uthärda.

 

  1. Tacksamhet för Mänskligheten – Fastän världen du betraktar lämnar dig utan att ha mycket att uppskatta, så är nyckeln att se kaoset, förvirringen, girigheten och rädslan som ett utrensande av det gamla mönstret, samt för ett sätt att bereda plats för att en större frid ska kunna gry, förvirringen förebådar ankomsten av en djupare klarhet, medan girighet och rädsla ger upphov till ett nytt paradigm av integritet och bemäktigande. Hur skulle det vara ifall vi i stället för att döma hur saker och ting förefaller vara, skulle omfamna dem som en möjlighet att vara tacksamma för alla de nya energier och verkligheter som vår planet gör plats för genom att healas i en så snabb takt?

 

  1. Tacksamhet för Andningen – Oberoende av vilken tanke som dyker upp, eller vilken känsla som ger sig av, så påminner vartenda andetag dig om att Universum ständigt är levande inom dig och vägleder dig – oberoende av hur skrämmande saker och ting förefaller vara eller hur ensam du känner dig. Föreställ dig att varje andetag var en chans till att säga tack; ett tack som du utstrålar från Källans djup inombords och samtidigt sänder ut till Källans samtliga skapelser i det ögonblick som ’tack’ uttalas. På en ännu svårare nivå, hur skulle det vara ifall andetaget är hur Källan säger tack för den otroliga äran att få leva, andas, växa, samt expandera såsom det levande mirakel som är känt såsom du. Kanske varje andetag är en möjlighet till att känna dig själv såsom den levande verkligheten inom allt – bara genom att sammansmälta till de eviga vågorna av ’tack’ som varje inandning och utandning förmedlar.

 

Måtte dessa fem enkla sätt att förankra tacksamhet hjälpa till med att ta fram den Bemäktigade Empaten som du är, redo att vakna upp – som en gåva till dig själv, dina nära och kära, samt den uppvaknande världen som kan skönjas.

Med yttersta tacksamhet för dig och allt det ljus du lyser med, vänligen njut av detta uppmuntrande nyhetsbrev som påminner dig om hur djupt du är älskad, sedd, uppmärksammad och uppskattad, precis så som du är just nu.

 

Allting för Kärlek,

Matt Kahn

 

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...