De Himmelska Vita Varelserna via Natalie Glasson, 24 augusti, 2017

De Himmelska Vita Varelserna via Natalie Glasson

Er Inre Kompass av de Himmelska Vita Varelserna,

25:e augusti 2017

 

Kanaliserad genom Natalie Glasson – 25:e augusti 2017 – Originalkälla: Sacred School of OmNa

 

Vi väcker välsignelsens lycksalighet inom er varelse, så att den kan pulsera på alla nivåer i era kroppar, vilka skapas just nu. Vi är de Himmelska Vita Varelserna från de Multipla – Universella och Kosmiska Nivåerna i Skaparens Universum. Vårt syfte har alltid varit att stödja mänskligheten, för att känna igen den inre lycksaligheten; skaparens aspekter inombords vilka är ren lycksalighet. Vi önskar hjälpa mänskligheten i engagemanget av att uttrycka och uppleva sin inre lycksalighet, eftersom den finns som glädje, överflöd och hänryckning från Skaparen. När ni börjar känna igen er inre lycksalighet, så kommer ni att förstå att vi, de Himmelska Vita Varelserna, är en återspegling av lycksaligheten inom er, och hur ni kan uttrycka den.

Idag vill vi, de Himmelska Vita Varelserna, tala med er om er Inre Kompass. Ni är medvetna om er intuition, dess värde i er verklighet och andliga utveckling. Ni kanske redan förstår den och hur den fungerar för er. Men många frågar oss, vad är intuition? Hur man kan komma i kontakt med den och varför den är viktig? Vi önskar dela med oss av vår uppfattning, medan vi beskriver hur er intuition just nu, är knuten till nästa steg i er uppstigning.

Att Förstå Er Intuition

Syftet med er intuition är att vägleda er i er nuvarande verklighet och upplevelse. Er intuition är relaterad till en ständigt pulserande energi, född från er själ, själsgrupp och Skaparen, som rör sig genom hela er varelse. Dess syfte är inte att skapa utmaningar för att ni ska växa andligt. Dess syfte är att stödja skapandet och upplevelsen av själens ultimata lycksalighet, och Skaparen inifrån. Genom att följa er intuition kommer ni inte bara få tillgång till er inre lycksalighet, utan ni får en större känsla av tillfredsställelse; ni kommer att ha obegränsade möjligheter att skapa en existens och andlig utveckling, som är född ur grunden för lycksalighet, med ett fullständigt förkroppsligande av lycksaligheten, inom alla områden av er verklighet.

Er intuition är inte bara anpassad till er varelses uppstigning, den är också anpassad till mänsklighetens, planeten Jordens och Skaparens Universum. Det betyder att när ni har intuition, är det ibland för att stödja er egen tillfredsställelse som en del av Skaparen, medan andra gånger laddar ni ner energier, koder och visdom, för att hjälpa till med andras uppstigning. Ibland kan ni inte förstå intuitionen ni har; det kan bero på att det inte är nödvändigt för er, att den går via er för att hjälpa andra.

När ni har tillgång till er intuition, så laddar ni ner mallar, kunskap och ljus, som ska förankras i Jorden, för att hjälpa allas uppstigning. Ni stöder uppstigningen för alla, genom tillgången till intuitionen och genom att följa den.
Intuitionen är en grund för det gudomliga i er varelse, vilket skapar ett förkroppsligande.

Er intuition är inte bara en känsla, en vision eller ett inre samtal; det är också en energetisk nedladdning av ljus, kärlek, kunskap och medvetenhet. Ibland är ni medvetna om detta, eftersom ni känner att inspirationen tar fram ett skifte. Det är inte på grund av inspiration ni får; det är den nedladdade energin som skapar ett djupt uppvaknande inom er. Varje skifte ni upplever påverkar er verklighet, mänskligheten, Jorden och till och med Skaparens Universum. Ni är knutna till alla, och därför flödar energin mellan er och allt som är av Skaparen. Varje växling fortsätter att skapa den uppstigning ni känner till idag. Det är på grund av vår förståelse för intuition, som vi identifierar er intuition som en inre Kompass.

Förstå Er Inre Kompass

Vi identifierar er inre Kompass, som energin och ert innersta väsen av er intuition. Men för oss beskriver termen, den Inre Kompassen, helheten av intuitionen, den mest utvecklade, expanderade och kraftfullaste aspekten av den. Vi ser verkligen energin i intuitionen inom er, vilken bildar en kompass i ert hjärta och själ, som leder er framåt för att uppleva lycka och tillfredsställelse, i varje ögonblick av er verklighet.

Ta en stund och sitt stilla, och rikta fokuset av sinnet och det tredje ögonchakrat, till ert hjärtchakra. Låt ert fokus och er uppmärksamhet vila i ert hjärtchakra, medan ni andas djupt. Ni kanske känner en rusning av kärlek omge er från hjärtchakrat.

När ni känner er redo säger ni: ”Jag binder mig nu fullt ut med min själ. Jag är min själ manifesterad. Jag förbinder mig nu fullt ut med min intuition, jag förkroppsligar och famnar min intuition totalt nu.”

Känn, upplev eller bekräfta att ert hjärtchakra fylls med er själs och intuitionens energi. Föreställ er, eller var bara medveten om er intuition som en kompass, som är sammansatt och skapad av ljuset från er själ. Er kompass kan vara utsmyckad eller enkel. Den kan likna en fysisk kompass, eller den kan se ut som en pil. Ni kanske inte ens ser den. I stället kan ni kanske känna en kraft som arbetar och utvecklas inom er. Tillbringa tid med er inre kompass, även om ni tycker det är inbillning, bara njut av att engagera er i energin på ett kreativt och roligt sätt. Känn lekfullheten i kraften av intuitionen inom er, som den inre kompassen. Kom ihåg att er Inre Kompass kan hjälpa er när ni navigerar för att uppleva lycksalighet, och tillfredsställelse på Jorden, och genom hela Skaparens Universum.

Aktivera Er Inre Kompass

Vårt syfte är inte bara att aktivera er Inre Kompass, utan också att anpassa hela er varelse med den. Inom er kropp har ni miljontals receptorer, varje cell i er fysiska kropp och så vidare, är receptorer av energi, ljus, kärlek, mallar och kunskap. Er energetiska kropp inom ert aurafält, består av receptorer, vilket innebär att hela er varelse är en receptor för allt som är från Skaparen. Hela er varelse är redo att när som helst få kärlek, ljus och kunskap från Skaparen. Hela er varelse, har också förmågan att filtrera eller styra energin som mottas, till där den behövs, vare sig det är till er fysiska kropp, till Jorden, till en person, en grupp av människor eller till Skaparens universum. Hela er varelse är redo att ta emot intuition, och distribuera den dit den behövs. Det mesta av detta kommer att ske utan er medvetenhet; det finns helt enkelt ett behov av att fokusera på den inledande delen av processen, som identifierar och binder den till er intuitionen, eller er Inre Kompass. För att påbörja processen är det nödvändigt att koppla er inre kompass, i hela er varelse av multipla receptorer, till en receptor.

Meditation

Börja med att ansluta till er inre kompass i ert hjärtchakra, känn, upplev eller erkänn dess kraft och närvaro. Ni kanske nästan upplever det som magnetiskt.

Börja med att låta er Inre Kompass generera ljus, uppmuntra detta ljus att pulsera utåt i hela er varelse.

När ni känner eller bekräftar att energin flödar från er Inre Kompass, uppmärksamma då er fysiska kropp. Tänk er att det finns miljontals receptorer, som är relaterade till energipunkter som kanske inte har aktiverats. Tänk er att ni drar ljuset från er Inre Kompass till varje energipunkt eller receptor, i er fysiska kropp. Känn varje receptor aktiveras och ta emot ljuset från Kompassen.

Upprepa samma process med energikropparna inom er aurafält; ni kan betrakta alla era energetiska kroppar som en, i denna process. Känn varje receptor aktiveras och ta emot ljuset från er Inre Kompass.

Nu ska hela er kropp och varelse, känna sig levande av energi, och med ett större flöde av ljus och kärlek, som rör sig genom hela er varelse.

Sitt stilla och följ processen. När ni är redo, be om att få bekräftelse om intuitionen, som strömmar genom hela er varelse för att hjälpa er existens. Be om att få bekräftelse om intuitionen som strömmar genom hela er varelse, för att hjälpa uppstigningen av alla. Bara ta emot. Med övning börjar ni känna igen när intuitionen är en nedladdning för mänskligheten eller jorden, och när den är personlig för er själva. På så sätt kan ni ytterligare hjälpa mänskligheten och uppstigningen, eftersom ni aktivt laddar ned de energier som behövs för uppstigningen, och för Jordens aktivering.

Många själar talar nu om er intuition och inre kraft; det beror på att energierna är som mest gynnsamma nu, för att ni ska binda er mer till dessa delar i er varelse. Det finns behov för er att kunna känna igen er kraft och kärleksfulla påverkan på er verklighet och världen, då ni uttrycker Skaparen genom er varelse. Ni tillfrågas om att ta fram Skaparens sanning, genom tillgången till er intuition och inre kraft. Det är genom dessa egenskaper och förmågor inom er, som ni kommer att frambringa de rätta energierna från Skaparen, för att hjälpa uppstigningen.

Lycksaliga välsignelser,

De Himmelska Vita Varelserna
Översättning: Margareta och Hans Jonåker

Du gillar kanske också...