En kort uppdatering om energierna

En kort uppdatering om energierna

9 augusti 2014

Kanal: Aisha North

 

När dammluckorna öppnas kommer många av er att känna det som om ni sveps med av dessa inkommande energier, och det med rätta. För nu kommer ingenting att längre skvalpa runt i dess kölvatten mer, tvärtom, allt kommer att återställas på ett helt nytt sätt och genom detta kommer nya horisonter att dyka upp igen. Återigen talar vi i gåtor, men låt oss försöka ge er en bild som kanske kan tjäna till att lyfta en del av den inre dimman lite grand. Ni förstår, ni är fortfarande i hög grad insvepta i den mänskliga kokong som ni har förskansat er i under så lång tid, så det som sker kan vara svårt att urskilja med blotta ögat.

Vi talar om det faktum att ni som mänskliga varelser fortfarande är väldigt mycket inriktade på att registrera allt omkring er med den mänskliga delen av era sinnen som pejlar in allt med ”mätinstrument”. Det som händer nu är ett skifte som kommer att bringa er alla ur fattningen när det gäller vad dessa normala sätt att förstå kommer att försöka tala om för er. Ni kommer att känna det som om ni bokstavligen går vid sidan om er själva, istället för att känna full kontroll hela tiden.

Det kanske låter förvirrande, och det kommer det att bli, men detta är också en viktig del av processen ni håller på att ta er igenom nu. Kom ihåg att det inte finns några gränser längre och för att göra det lättare för er alla att börja ta in det –och ja, vi menar det i ordets rätta bemärkelse – kommer ni att bli knuffade och puffade påett sådant sätt att ni kommer att känna det som om ni ibland har blivit berövade alla era välbekanta koordinater. Ni kanske finner er sittande framför spegeln och undrar ”vem är det?”, eller ni kanske tittar påer egen kropp och undrar om ni tittar påen främling.

Ni kommer att uppleva fall där allt ni ser omkring er, vilket det är konstgjorda objekt eller till och med delar av Moder Natur, som inte verkar vara något annat än en chimär eller en målad kuliss, något som är satt samman för att tjäna som en dekor omkring er. Med andra ord, bli inte förvånade om ni ibland känner er totalt avskilda från ”verkligheten”och det omfattar även er egen varelse.

Det kanske låter skrämmande, men ni kommer samtidigt att känna en djup anknytning till något som ni vet är mycket välbekant, som ni vet är NI, medan ni på samma gång kommer att ha svårt att ansluta denna kärna till de fysiska attribut som de för närvarande finns inom.

Ni förstår, vad som sker är bokstavligen bort lyftandet av slöjan mellan denna världen och de världar som finns bortom den. Och ni som multidimensionella varelser är redan väl bevandrade i att vistas på flera plan samtidigt, men som er mänskliga del kommer att försöka övertyga er om är det helt enkelt inte möjligt. För er mänskliga sida kommer att försöka begränsa er till det ni redan känner väl till, med andra ord den mänskliga världen med alla dess visuella och sensoriska definitioner som följer med den. Men nu kommer er intuitiva förmåga att börja överskrida alla dessa gamla inbillade begränsningar och det kommer att bli en period av till synes motsatta konflikter mellan vad ni tror att ni är och vad ni kommer att uppleva er själva som.

För nu kommer ni att expandera på alla sätt, eftersom er varelse börjar interagera med mer av sig själv på ett mycket påtagligt sätt, så er känsla av jämvikt/balans kommer att bli det första som försvinner. Kom ihåg att varje steg ni har tagit på den här planeten har blivit bestämt inom ramarna för en mänsklig kropp, och därmed har er uppfattningsförmåga finjusterats för att arbeta inom dessa ramar. Men nu kan inte dessa gamla mätningar användas längre och ni kommer att finna er själva bokstavligen kämpa för att förståndet hela.

Det är helt enkelt en del av att utvecklas och komma ifrån era gamla bojor. All denna förvirring ska helt enkelt ses som ett tecken på uppvaknande, uppvaknandet av de delar som har varit slumrande under så lång tid men som nu sakta men säkert vaknar upp och ställer sig vid rodret, och börjar göra sin närvaro känd för er på så många sätt.

Så oroa er inte även om ni kliar er i huvudet och tänker att ni har börjat förlora förståndet, för det är faktiskt tvärtom. Ni har för första gången börjat komma tillbaka igen på ett sätt som kommer att få er att fungera med full kapacitet, istället för att köra med bara en liten motor. Så återigen säger vi, var medvetna om att allt är bra även när allt ni ”vet”verkar säga er motsatsen. För ni kommer helt enkelt att lära känna de delar av er själva som är så väl kända för er, men som har hållits utom synhåll och väntat på att detta ögonblick skulle komma. Så välkomna osäkerheten och oron och det främmande i allt detta, för det är helt enkelt vägen tillbaka till den ni brukade vara, den som är mycket mer välkänd för er än varelsen i den gamla kropp ni under alltför lång tid trodde var ni.

 

Översättare Ulla Krogh –www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...