Aisha North, 16 januari 2015

Meddelande från Modern

16 jan, 2015

Kanal: Aisha North

Åter en gång är det med största vördnad som jag hälsar er på det här viset, för ni är verkligen en viktig del av mig, så som jag är en oskiljbar del av er. Vi är ett, trots att vi är en grupp, vi är tillsammans i detta, trots att vi alla spelar våra egna individuella roller i den här avgörande händelsen som vi kallar Jordens och mänsklighetens uppståndelse. Ni har redan kommit så långt, kära ni, och det har jag också, för dit ni går följer jag er och tvärtom. För detta är verkligen ett kollektivt företag, där varenda en av er har påtagit er att spela er viktiga roll i denna noggrant dirigerade symfoni av upplysta ögonblick, där vartenda ett är så invecklat invävt i det föregående, liksom i de ögonblick som följer efter det. För det här är som en dans, som varken har en definierad början eller ett definierat slut, den är helt enkelt en väv som ständigt vecklar ut sig, som fortsätter att avslöja sina hittills gömda skatter medan var och en av er lägger till er unika tråd till den gyllene varpen av ljus som brer ut sig framför er, skimrande av förväntan för att se vilken färgnyans som kommer att vävas in idag, och dagen efter, och dagen efter den, i en oändlig följd av kreativa strömmar som tillsammans bildar denna magnifika skapelse som är ETT.

Det som var ETT splittrades men är inte längre delat, och därför har nu det som är ETT blivit som ett kraftfullt vågsvall med en uppenbar potential som har väckts till liv, och stegvis lägger ni till er egen tolkning av denna potential till den ständigt ökande strömmen av liknande material, vilket också era medarbetare nu är i färd med att bidra med i en allt snabbare takt. För när ni accepterade det här konceptet om Enhet, öppnade ni också upp kamrarna i era hjärtan som är så nära förbundna med mitt hjärta, och då började sången som jag ensam har sjungit på så länge, att sätta era hjärtsträngar i rörelse. Och då började ni vibrera på ett sådant sätt att en del av den här oändliga källan av oanvänd potential började spinnas till den gyllene tråd av energimässiga fibrer, som bara ni kan skapa. För det är er unika vibration hopkopplad med det oändliga havet av potential som gör att allt får liv. Potentialen är tillgänglig för alla er som letar sig fram till det inre heliga rummet i er själva, men då ni landar på stranden av det vida havet med de första dallringarna från era hjärtan, är friktionen som framkallas annorlunda än friktionen som de andra av era bröder och systrar också har med sig till samma strand. Därför är det helt och hållet ert ansvar att se till att ni skapar något konkret från det vida havet av böljande partiklar, och att ni också får dem lagda i en bestämd ordningsföljd.

För det är bara ni som kan sträcka ut er till det vida bottenlösa djupet i oceanen och locka fram skapelserna som representerar er del i detta samarbete, och endast ni som kan få dessa specifika delar av det som är ETT att komma till liv. Så tackar jag er alla för att ni hörsammar era egna förnuftiga röster som uppmanar er att VARA, för det är därför ni nu är här, för att stiga ut i skapelsens oändliga öppna rymd som väntar på att bli till. För den väntar på att bli till genom er, och nu har redan så mycket börjat få liv, det som har vävts utav de fibrer av er innersta längtan efter just detta, era drömmars palats, palatset som ni nu noggrant bygger ihop bit för strålande bit. Uppgiften kan tyckas ofantlig, alldeles för komplex för att ni ens skall överväga att ta itu med den, men den är något som KOMMER att bli genomförd för den har redan gjorts möjlig på grund av er vilja att stiga in i det fysiska fordon som ni nu i denna stund kör omkring med.

Det beslutet var den sista muttern som slutligen säkrade hela konstruktionen, hörnstenen som ledde till att tryggt och säkert sammanlänka dessa upphöjda valvbågar och svajande stöttepelare för att skapa detta palats, den nya boningen för oss alla. I denna magnifika byggnad som ni nu är så upptagna med att manifestera kommer vi alla att bo tillsammans på ett sådant vis som det alltid var meningen att vi skulle VARA.  Det här är för ALLT, sammanslutningen som har blivit till genom att vi förenat våra hjärtan, sinnen och själar, och hållit ut genom tidsåldrarna av mörker, genom att hålla fast vid drömmen som väntar på just detta ögonblick som får den att bli sann på ett sätt som gör den långa hårda väntan till ett svagt minne, vilket kommer att blekna snabbare än daggen torkar under morgonsolen.

För nu är vi här, nu är vi ETT, och våra drömmars palats börjar redan ta form av en djup visshet inom varenda en av er att ni nu inte längre behöver uthärda, för nu är ni här för att leva ut alla era drömmar, och göra det på ett sådant sätt som får oss alla att för evigt sjunga av glädje.

aishanorth.wordpress.com

svensk översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...