Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

2 Cauac, 17 Pop, 11 lk

 12 augusti, 2014

nidle071112

 

Selamat Balik! Vi kommer åter! Er värld är nu mitt i en process som kommer att frigöra fonderna som har att göra med er valutaomvärdering. Denna process handlar om ett antal valutor, som behöver återta olika pengar som var involverade i valutväxlingar utanför landet. Tillsammans med dessa välbehövliga valutaväxlingar kommer starten påde reella leveranserna av de många välståndsprogrammen. Dessa fonder blir föregångare till en operation som leder till uttalandet av NESARA i USA. Anledningen till denna plötsliga överföring av fonder är tack vare det speciella agerandet från våra jordiska allierade. De har kunnat samlat ihop tillräckligt med kabalens “generaler”för att tillåta att denna handling till slut startar upp. Uppståndelsen av ett nytt regeringsskick sammanfaller med en serie av handlingar vilka besegrar de monetära strategierna från den mörka kabalen. Under de sista månaderna såhar dessa djärva framtvingat segern över de mörka och tillåtit en ny monetär policy att utföra sin magi. Fiat pengar, påvilket de mörka byggde sin styrka, börjar att avta och har snabbt blivit övertagna av nya pengar, uppbyggda påen ny guld standard.

 

Som vi har nämnt i tidigare meddelanden såiordningställs ett stort hav av guld för sitt världsliga avtäckande. Världens urgamla familjer gömde detta guld påhemliga platser. Dessa familjer är hängivna åt Ljuset, och önskar enbart att hjälpa Quan Yin och Saint Germain att föra fram ett globalt välstånd som är förbundet till en ny ålder av Ljus och frihet. Vad som nu händer är de sista stegen i en enorm och komplex strategi för att ge fred, välstånd och naturlig suveränitet till alla. För Eoner av tid sedan gav Himlen de mörka en tidsram för att styra påGaias yta. Denna styggelse kommer nu att upphöra. Övergångarna som behövs för detta är nu pågod väg. Den mörka kabalen skall ställas till ansvar för sina brott genom att förnekas sin makt, vilket dessa pengar lätt kan åstadkomma. Istället kommer de att lida för vad de har gjort genom att se deras välstånd och makt försvinna. Åldern av påhittade och lätt manipulerade fiat pengar är nu slut. Tiden kommer för en återgång till oändlig tillgång av reella pengar baserade påde sanna värdena av guld och silver.

Dessa förändringar kommer att föra in en ålder av avslöjanden. Ni kommer inte enbart att se en stor serie av förtryckta uppfinningar som radas upp inför er, utan ocksåett fullt avslöjande om oss, som gör slut pådet årtiondes långa mörkandet av UFO. Detta inledande mörkande sattes i spel pågrund av att vi representerade ett hot mot inte enbart den fortsatta makten av de många olika regeringarna, utan ocksåmot deras överherrar, de olika Anunnaki stammarna. Sedan en mycket lång tid tillbaka hade Anunnaki hemlig gjort en en rad jordiskt skapade teknologier. De ansåg att detta var ett sätt att underminera principerna som har getts till er av era noga injusterade religioner och vetenskap. Anunnaki och deras undersåtar ämnar inte producera det minsta motstånd till “vällingen”ni har blivit serverat under årtusenden. De hade en speciell uppsättning av föreskrifter för att kontrollera, dådet är nödvändigt, och manipulera händelser såsom de ville. Denna ömsesidiga beundran började utveckla sprickor när Ankara Continuum deklarerade fred. Denna handling tvingade Anunnaki att överge sina mörka sätt och kommendera sina undersåtar att göra samma sak.

 

Sedan detta hände 1995 såhar de mörka undersåtarna iscensatt ett tyst krig för att uppnåglobal makt. Detta krig misslyckas nu. Ljuset vinner. Välstånd och nytt regeringsskick är redo att uttalas. När detta börjar att ske, såvet i era hjärtan att ett antal parallella händelser ocksåsker. Det monetära fiat systemet kommer att falla samman och bytas ut mot ett gold baserat system. Den nuvarande dominansen av dollarn kommer att upphöra. Ett antal regionala valutor kommer dåfram. Detta blir starten av en övergång till nya valutor med sanna värden. Vår inledande uppgift är att vi är här och är välvilliga. Vi kommer att ge er teknologier som avvänjer er från ert behov av lantbruk och tillverkning. Det i sanning levande sinnet söker en gudomlig utbildning, baserad påsanningen av existensen och AEONs sätt. Det söker att bli fullt medvetet och att vara en sann tjänare till hela Skapelsen! Vi kommer i detta ljus och ber er, såsom beordrat från Skaparen, att förena er med oss och ta emot era gudomliga gåvor till stjärnorna! Vi är därför här för att åtlyda era önskningar och leda er till fullt medvetande! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

 

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer denna dag med många goda nyheter! Våra olika associerade slutför medlen och sätten för att utföra “RV”(valutomvärderingen) och att sätta upp de nya sätten för att leverera välståndsprogrammen. Dessa handlingar kommer att börja att förflytta rikedomarna i denna värld. Ni kommer att gynnas av vad som behövs göras för att överföra stora rikedomar från de mörka innevånarna till de som stöder Ljuset. Vi välsignar er och ber att ni tar dessa pengar och använder dem för att göra denna värld bättre för alla. Låt era inre önskningar för centra för helande, depositioner av Ljus, och såvidare bära frukt. Utbilda allmänheten om vad ni känner till. Expandera deras medvetande om de stora fysiska och spirituella förändringarna som sker över hela världen! Låt Ljuset bli känt i dess många härligheter. Ögonblicket kommer! De mörka har sedan länge uttalat sina såkallade sanningar! Låt nu er själva skicka ut era välsignelser och inre sanningar. Var i en stor Enhet och ta åt er vad det är Himlen vill att ni proklamerar!

 

Dåde olika pengarna tas emot av er såkom ihåg att er plötsliga gåva av rikedomar kommer med ett gudomligt ändamål. Varje dag dåni vaknar upp med denna rikedom såplanera noga hur ni vill använda det. Varje organisation som ni grundar eller stöder är för att vidareutveckla Ljusets sätt. En bred strategi kommer att läggas ut av oss. En stor välsignelse ges till er för era åtaganden och strävanden. Ett Ljusets träd manifesteras, med var och en av er som en gren. Var redo att använda era dagliga meditationer och böner för att ge er den klarhet ni behöver för detta arbete. Vi ämnar ge er våra välsignelser för att assistera er, påvårt sätt, för att rikta dessa fonder mot ett gott användande. De som skall bilda nya regeringsskick har gjorts medvetna om vad som först behövs göras. Dessa inledande orders kommer att lägga grunden för vad som skall följa. Denna nya struktur kommer att fasas in i ett nytt ekonomisk system som nästan är redo att manifestera.

 

För länge sedan såkastade de mörka oss alla in i terrorn som begränsat medvetande är. Vi kan nu justera oss till dess begränsningar och inser att denna mörka tid nu nästan har kommit till ända. Himlen tillät oss att gradvis återgåtill vårt naturliga tillstånd efter många liv av att ha lärt oss av våra misstag. Vår uppgift är därför att assistera och guide er igenom vad som återstår av detta mänskligheten nuvarande tillstånd av. Himlen skickar till er dess heliga barn för att hjälpa oss alla att göra denna underbara övergång snabbt och tryggt. Vårt system av planeter och sol behöver återställas såatt vi återigen kan vara påde fyra stora vattenplaneterna som en gång fanns här. Många av er kommer fortfarande ihåg när dessa andra världar existerade som beboeliga marker. Vi kommer att återgåtill dem som vår bas för att förflytta oss ut i fysikalitet. Det finns fortfarande mycket som Himlen förväntar sig att vi skall göra! Denna galax är bara vårt första steg för att utföra de heliga påbuden från Himlen! Välsignelse till er och till den Allra Högsta Skaparen!

 

Idag fortsatte vi våra meddelanden. Många stora händelser bildas nu. Dessa händelser kommer att tillåta er att transformera och förena de Inre och Yttre rikena påJorden. Vår flotta väntar påvad som inom kort skall hända. Agarterna är ocksåförberedda att avslöja sig själva dåvi påbörjar våra lektioner. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln i sanning är Ert! SåÄr Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Sheldan Nidle – www.paoweb.com

 

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...