En Mästare från Kristallriket genom Carina 19 mars 2019.

En Mästare från Kristallriket genom Carina 19 mars 2019.

 

Kära Ljusarbetare,

Älskade barn, vi ser att många av er är i en sån smärta och sorg över allt just nu. Vi ser att så många av er lider när ni nu passerar en stor portal av renande ljus. En portal som gör er mer medveten om det som i sanning ÄR just nu. Be oss om hjälp. Be oss i de kristallina världarna om stöd och vi kommer till er och håller er när ni kämpar. Ni är våra hjältar och vi finns här för er.

Låt jorden bli ditt hem nu. Acceptera att du är i din kropp i detta liv på jorden. Tillåt intellektet, tillsammans med känslorna, skapa förutsättningar för dig att ge dig en kärleksfull och god tillvaro att vistas i den tid du är på jorden. Välj att jorda dig.

Att ta ner ljuset till jorden har haft sina svårigheter för er. Mest svårt har det varit att fånga dagen i den tid ni levt på jorden samtidigt som ni haft ett starkt medvetande om det ljus ni samtidigt upplevt i ert högre medvetande, i rent ljus. Inget är så underbart som ljuset. Inga relationer på jorden kan mätas med ljusets rena och kärleksfulla relationer och därför har ni lidit. Ni har varit ”tvungna” att ta omhand, ni har varit ”tvungna” att ge er kärlek till andra. Ni har trånat, längtat, kämpat och önskat så innerligt att dessa rena och ljusa relationer som ni minns från er tid i rent ljus, ska bli er verklighet i de relationer ni har här på jorden.

Men i sanning har ni upplevt smärta i era relationer på jorden. De människor ni mött och som ni samtidigt mints från er tid hemma i ljuset har inte varit och agerat som det ljusbarn de är när ni är i ljuset med varandra. Ni har haft svårt att ta in att dessa människor inte minns. Ni har haft svårt att ta in att dessa människor inte har som mål att leva i ljuset på jorden, att känna och se på livet som ni gör. För det är i sanning så det är, ni minns ljuset, ni känner fortfarande ljuset och ni minns dem som de i sanning är. Att möta dem här på jorden, iförda en kropp med mängder av cellminnen från gamla tunga liv på jorden, har gjort dem till någon annan än den ni minns och det har gjort er förkrossade. Ni har upplevt smärta, ni har upplevt att ni blir sårade och ledsna. Ni har lidit så stackars barn.

Men nu kommer ni få ett nytt perspektiv på er själva och livet. Ni kommer inte längre tro att alla andra runt er minns ljuset. Ni kommer att förstå med hela er varelse att dessa människor som gjort er så ledsna lever i glömska. De minns inte sig själva. De minns inte sitt eget ljus och även om de stundtals gör det är de rädda. Rädslorna inom dem är större än ljuset och det är därför de inte törs välja ljuset. Med denna insikt blir det lätt för er att leva ert liv på jorden. Ni kommer att vara medvetna om ert ljus. Ni kommer att minnas vem ni i sanning är och ni kommer att behandla andra omkring er som de ljusvänner de är samtidigt som ni kommer att vara medveten om att de inte minns er från ljuset, de minns inte sig själva från ljuset och de minns inte den oändliga kärlek ni har tillsammans när ni är hemma, i ljuset.

Ni kommer att bli trygga i den sanning att ni nu är här för att skapa er ett riktigt bra, ljust och kärleksfullt liv på jorden. Ni kommer att börja skapa ett liv som ni vill leva i den här livstiden på jorden. Ni kommer att släppa taget om att försöka få människor att minnas ljuset genom att försöka få dem att ändra sig. Ni kommer att minnas att de måste få leva i sitt mörker, i sin glömska, tills de själva kapitulerar rädslan och väljer at minnas. Ni kommer att acceptera att ni inte är den som väljer ljuset för andras räkning och då försvinner smärtan. Ni kommer att älska dem innerligt men ni kommer att acceptera att de inte minns. Ni kommer att göra er själva till goda förebilder för dem. Ni kommer att välja att leva i och utifrån ljuset och då, till slut, kommer människor omkring er börja minnas. De kommer att känna ljuset inom sig själva och kanske kommer de att känna ljuset inom er och i er relation. Det blir er nya roll. Förankra era känslor i ljuset, släpp taget om alla rädslor för att vara kärleksfull och ägna er åt det som får er lycklig. Släpp taget om allt som inte gör er lycklig.

Ni har aldrig varit menade att sakna det som ni har hemma i ljuset. Ni har varit menade att njuta av det liv ni har i den här dimensionen på jorden. Men ni var tvungna att inkarnera i den lågfrekventa tiden och mörkrets krafter har triggat era minnen om svåra tider i era tidigare liv på jorden. Ni har inte haft det lätt kära barn men nu ska ni minnas, ni är här för att ni är en ljusvarelse på jorden. Ni har VALT att vara en mästarversion av er själva som nu har till uppgift att genom ert varande i ljuset samtidigt som ni är på jorden, inspirera andra att välja ljuset och leva ett fullkomligt lyckligt och kärleksfullt liv på jorden genom att vara förankrade i enbart ljus, i enbart kärlek.

Se på era medmänniskor som de fantastiska ljusbarn de är, tillåt er själva att känna den kärlek som flödar inom er för dem och minns att de lever i glömska och därmed inte kan agera med ljuset

Du gillar kanske också...