En Mästare i Kristallriket via Carina Davidsson, 18 november, 2020

 

En Mästare i Kristallriket, kanaliserat av Carina, 2020-11-18

 

Kära Ljusvarelser, kära människor på jorden,

Inom er alla har ni nu tillgång till den femdimensionella verkligheten. I den verkligheten har ni tillgång till en högre dimension av det liv som nu pågår på jorden.

Av många själ har du inte längre tillgång till samma sociala närkontakt med människor. Det finns olika beslut i olika länder men alla är de entydigt inriktade på att ni inte längre kan umgås nära med varandra som ni kunnat förut.

Under dessa tider är sanningen i en högre dimension att ni går igenom en återskapande process i er själva. I dessa tider, när ni inte har tillgång till varandras närstående energi, har ni inte samma möjlighet att ta in andras glädje, sorg och smärta och göra den till er egen. Ni är inte längre slavar av varandras energier och ni har inte alls tillgång till den energin i er kropp.

I dessa fantastiska tider har energierna nu en ypperlig möjlighet att renodla er egen energi att bli kristallin och vacker i sin mest naturliga form. I en grundläggande skapelse av varje själ på jorden har alla en unik sammansättning av energi som tillsammans gör er till den ultimata sammansättningen. De energier som nu tvingar er tillbaka till er själva i extrema former gör er till en egen unik energivarelse.

Det saknas ord för hur vackert detta är på en energimässig nivå av varande. I vårt gemensamma kristallina team har vi under långa perioder inflikat i era meddelanden att ni är unika och att ni på intet sett ska vara som alla andra men som ni vet är livet i den fysiska verkligheten mycket svårt att stå emot när jordens befolkning till stor del är mycket angelägna att upprätthålla vissa tredimensionella sanningar egoistiska själ.

Kraftfullt ljus flyter nu in över er och hjälper er att renodla er själva så att ni med er unika energi kan bidra till en uppstart av det femdimensionella livet på jorden. Den Nya Tiden är på plats och ni har alla tillgång till den men av förklarliga själ har ni inte haft utrymme att se den ännu.

Att våga släppa den tredimensionella sanningen om att era förhållanden på jorden under dessa tider är förkrossande och förödande kan kännas svårt för er och näst intill omöjligt för den vanliga människan. Men av alla kristallina sanningar vi har förmedlat till er genom åren önskar vi nu att speciellt tydligt förmedla att DET ÄR INGEN KATASTROF SOM PÅGÅR PÅ JORDEN. DET ÄR DEN TREDIMENSIONELLA JORDENS STRUKTUR SOM RASAR OCH AV ALLA DRÖMMAR NI HAFT SEDAN NI KOM TILL JORDEN ÄR DENNA DEN NI DRÖMT OM MEST.

Vi önskar sända in det kristallina ljuset i varje själs hjärta och väcka upp de sanningar som ni nu behöver för att gå in i fridfulla tankar. Ni har många pågående uppvaknanden i er själva som gör er mycket glada och till freds med er själva när ni väljer att höja er sannings frekvens. Ni har gåvor som finns placerade i er själ som ni lätt kan nå när ni i stillhet och ro får vara i er egen energi och känna era egna känslor. Ni har inga drömmar som är större än dessa så låt oss få hjälpa er att vakna upp till ert egna unika jag.

Att öppna upp er själva kommer att göra er mer friska än någonsin. Ni har inga sjukdomar som ligger latent i er högre energi och när ni släpper all er gamla energi kommer era kroppar inte längre vara intonade på den energi där sjukdomar finns.

Att öppna sig för alla de unika energierna som är just era egna har alltså alltid varit er önskan under ert liv på jorden. Men i den gamla tiden har ni inte haft det lätt att göra de förändringar som krävts för att ni ska kunna gå er egen unika väg. I dessa turbulenta tiden kommer ni öppna upp er för er själva utan att någon kommer att reflektera över det. Det finns ingen människa just nu som har sitt fokus på en annan varelse utan alla är nu i sin egen energi. Att ge er själva tillbaka till ert Jag är allas vår avsikt.

Jag sänder er alla FRID.

Du gillar kanske också...