Operation Disclosure: GCR/RV Intel Alert 18 mars 2019

Operation Disclosure: GCR/RV Intel Alert 18 mars 2019

Per Staffan 18 mars 2019

RV / INTELLIGENCE ALERT – 18 mars 2019

(Ansvarsbegränsning: Följande är en översikt över den nuvarande situationen baserat på underrättelseläckor mottagna från flera källor, som kanske eller kanske inte är korrekta. Andra bekräftade källor kan också ingå i denna översikt.)

Enligt källor avblockerades QFS-åtkomstkoderna för att förbereda den nära förestående RVn.

April är det förväntade måldatumet för slutförande av RVn.

Jordalliansen har en strategi för att säkerställa fullbordandet av RVn när den väl börjar.

Eventuell kabalhämnd kommer att mötas med motsvarande kraft.

Jordalliansens underrättelseoperatörer har positionerats över hela världen för att säkerställa slutförandet av övergången.

Dessa underrättelseoperatörer är inbäddade i banker, regeringar och andra organisationer.

Det allseende ögat har omdirigerats mot Kabalen/Deep State istället för folket.

Det finns ingen utväg för Kabalen/Deep State

Övergången börjar med RV.

Källa: Operation Disclosure
__________________________

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...