En Mästare från Kristallriket via Carina, 18 december 2018.

En Mästare från Kristallriket via Carina, 18 december 2018.

 

Kära Ljusvarelser, kära människor på jorden!

De mest kraftfulla ljusvågor ni någonsin upplevt drar fram på jorden just nu. Det är hög tid för er att släppa taget om illusionen och ni har stark draghjälp av kommande vintersolstånd och påföljande fullmåne. Många av er är extremt kraftlösa i kroppen samtidigt som ni känner en inre stress och otrevliga känslor. Stressen kommer ifrån den kollision som uppstår inombords när det starka ljuset möter era gamla uppfattningar och inre mörker. De otrevliga känslorna är själva utrensningen som passerar genom er när de lämnar er för gott.

Många av er har, tillsammans med de högre delarna av er själva, valt att ni ska nå ett visst mål innan den Nya Tidens portar öppnar sig mer i början på nästa år. Ni har bestämt er för att göra upp med beteende, tankar, föreställningsramar och mönster som varit en skapelse av illusionens mörker varför intensiteten i er utveckling nu är så kraftfull att många av er inte förstår hur ni ska orka vidare. Minns att ni aldrig någonsin utsätts för något som ni inte är förberedda att klara av. De intensiva rensningarna kommer att stilla ner sig efter nyår och ersättas av inre kraft och styrka.

Det är många olika saker som rensas ut i er nu men de flesta av er ägnar er åt att höja ert eget värde inför er själva. I den gamla tiden har många av er Ljusarbetare lidit av låg självkänsla och dåligt självförtroende enbart för att ni TROTT att ni borde vara på ett annat sätt än ni är. Era kollektiva uppfattningar på jorden om rätt och fel, bra och dålig har varit mycket starka på olika sätt i olika delar av världen. Det har misslett er att tro att ni måste vara på ett visst sätt för att ha ett högt värde som människa.

Ni öppnar nu upp nya kanaler av ljus som gör att nya delar av er själva nu kommer att belysas. Sidor av er som är fantastiska och unika som alltid funnits där utan er medvetna vetskap och som kommer att göra att era liv tar en ny riktning. Ni kommer att gå ifrån att inte tro på er själva till att känna start tillit till er själva. Ni kommer att känna er starka inombords och ni kommer att känna stor lust att lära känna er själva, ert eget verkliga JAG.

Många av er Ljusarbetare har skapat en bild av den ni är utifrån ANDRAS uppfattningar av er. Då alla Ljusarbetare är mycket inkännande och känsliga har ni uppfattat det som andra tyckt, tänkt och känt om er som er egen sanning och vilseletts att tro att det är den ni är. Många av er har dessutom byggt upp ett starkt skydd kring hjärtat för att orka leva på jorden med alla lågvibrerande känslor och energier som ni känt från andra. Det har i sin tur gjort att ni har haft svårt att känna era egna känslor i hjärtat.

Det som nu händer med er är att alla de uppfattningar om er själva som inte kommer ifrån er själva håller på att lämna er. Likt en gigantisk genomskinlig plastfilm har andras uppfattningar om er legat fastklistrad i er kropp och i ert sinne. Ni har uppfattat och skapat er själva utifrån andra uppfattningar vilket gjort er olyckliga. Många av er har stannat i relationer för att andra tycker att ni ska vara kvar i dem, inte för att de tillför er själva något längre. Just nu dras dessa genomskinliga plastfilmer bort från er och andras uppfattningar om er följer med. Processen är smärtsam för er då ni initialt upplever det som att ni tappar bort er själva men jag lovar er att när processen är över kommer ni att känna en spirande lycka över att äntligen få lära känna er själv som ni är och dessutom acceptera er själv exakt som den ni är.

När ljuset nu helar er uppfattning om Er själva kommer även er uppfattning om andra att förändras. Även denna process kan vara smärtsam för er då ni plötsligt ser att nära, kära, arbetskamrater osv inte alls är de som ni tidigare trott. Det finns de av er som inte längre kommer att var kvar i förhållanden eller på arbetsplatser. Ni har trott att ni varit där för att det varit er egen önskan men nu ser ni kanske att ni varit där för att andra vill ha er och ert ljus där. Minns att denna process är nödvändig för ert fullständiga uppvaknande till lycka och glädje. Allt kommer att ordna sig mycket bra för er och jag lovar er att ni inte kommer att vilja skruva tiden tillbaka.

För att underlätta processen föreslår jag att ni ber era änglar, guider och ljusvarelser om hjälp med era utrensningar och insikter. Prata med dem varje dag. Berätta för dem om era känslor och om det känns rätt för er, meddela dem att de har fullt tillträde till er energi för att hjälpa er igenom denna utrensningsfas.

Kära Ljusarbetare, kära människor på jorden, som ni ser i media är det inte bara ert eget inre som nu lyses upp av ljuset så att minsta dammkorn syns i hörnen. I länder världen över protesterar människor när ljuset drar fram och sanningen uppdagas. Ha tillit till processen. Ni kommer alla att finna kärleken i er själva. Ni är de första att stiga upp i ert eget ljus, de första att komma hem till er själva efter en mycket lång resa. Ni kommer att få beskåda hur andra sen följer efter. I takt med att fler människor kommer hem till sig själva, till kärleken i dem själva, kommer freden på jorden sprida sig på jorden. Den som älskar sig själv kan inte hata andra.

Om ni önskar mitt sällskap på vägen finns jag här för er. Jag älskar er alla innerligt.

 

 

 

Du gillar kanske också...