En Mästare från Kristallriket via Carina, 2 november, 2019

Till alla människor på jorden 2019-11-02

Kanaliserat genom Carina

Kraften inom er ökar och ni känner er starkare för var dag som går. Det är ljuset som drar in och ni låter det aktivera era redan befintliga ljuskoder. En del av er blir mycket trötta av dessa uppladdningar, en del får mer energi än vanligt och andra känner sig emotionella och gråter lätt. En del av er upplever att ni inte längre har något vakuum, dvs ni hinner inte hämta andan från den ena uppladdningen innan det är dags för nästa. Och det stämmer, energiladdningarna pågår mer frekvent nu och låter er sällan slappna av och återgå till det gamla.

Ni behöver hela tiden aktiveras med ny energi eftersom ni hela tiden efterfrågar den Nya Tiden som är på gång in i er värld. Den Nya Tiden, eller kanske snarare, Den Nya Världen, är en värld fylld av glädje och kärlek där ni kommer att ta kontroll över era egna liv, göra det ni själva önskar göra och förverkliga gamla drömmar som grott i er länge. Den Nya Världen är en dimension som ni nu sakta men säkert flyttar över i. En liten energimillimeter i taget kliver ni över i takt med att ni lämnar den gamla.

För de flesta av er har resan fram till nu varit mycket jobbig och ansträngande men vi känner oss ganska säkra på att ni nu snart kommer att börja känna annorlunda. Vi tror att ni inom kort kommer att börja känna en genuin glädje över att just ni är ni och att ni valt att gå den väg ni gjort. Ni kommer inte längre sörja att ni inte kunnat vara en, vad ni kallat, vanlig människa med ett vanligt liv, utan tvingats ägna ert liv åt att rensa gamla karman och växa inombords.

Ljuset inom er är nu mycket kraftigt och det kommer att fortsätta växa. Inom er har ni en låga som till stor del varit gömd för er själva på det plan ni befunnit er. Men nu kan ni börja känna denna låga när ni slappnar av och känner in den. Ni kan ta in den här lågan i ert liv här på jorden genom att börja fokusera på den. Ju mer ni ägnar er åt att känna efter om ni känner lågan ju tydligare blir den för er och ju mer manifesterar ni in den i ert liv. Lågan är den lågan som driver er själ här på jorden. Den ger er livskraft och brinner stadigt och klart så länge ni stannar i er kropp och när ni inte längre vill vara kvar här utan återvänder till er själva i ljuset så slocknar lågan. Att fokusera på sin egen låga ökar den egna livskraften och ökad livskraft är bra för när ni orkar transformera er själva till den person ni verkligen är i det här livet, stå stadigt i er själva och stråla som exakt den ni är, då mina vänner, då har ni kommit i mål med er själva som människa på den här resan. Ni är här för att visa världen vem ni är och för att orka göra det utan att be om ursäkt, utan att vackla och utan att be om andras tillåtelse först, behöver ni denna kraft, er egen lågas kraft.

Ni kan när ni lärt er känna in och se er egen låga även börja se andras. Ni kommer att notera att ni ser en del människor med stora lågor och en del med små lågor. Dessa olika storlekar symboliserar INTE huruvida dessa människor håller på att lämna jorden eller ej. De olika storlekarna är en markering, eller snararare en upplysning till er själva huruvida ni har en stark koppling till personen eller ej. Även på en själslig nivå är ni kopplade olika start till olika människor. En del av dem ni har i er närhet är ni mycket starkt kopplade till. Ni känner det ofta genom att ni tycker väldigt mycket om dem och känner att ni hör samman medan andra kanske inte betyder så mycket för er även om ni inte tycker illa om dem.

Kraftfulla energiområden har tagit sig in mot jorden under det sista årtiondet och nu har de accelererat ytterligare. Ni har en stor händelse framför er nu när ni passerar gränsen vid mörkrets mörkaste dag, vintersolståndet. Det är den tid när allt ska slå i botten och vända för att styras mot det nya. Det vi menar är i första hand rena energiriktningar men dessa är grunden som ni sen tar spjärn emot när ni ändrar era uppfattningar om vad som är viktigt i livet och börjar gå i en ny riktning. Alla på jorden kommer att påverkas av denna nya energiriktning. För många av er som redan är vakna och medvetna innebär dessa förändringar mest glädje och lätthet då ni redan städat upp all gammal karma och valt att redan tona in er på den Nya Tidens tankar och känslor. Men för många människor på jorden kommer detta bli en turbulent tid när tidigare rädslor hindrat dem ifrån att fatta beslut om att förändra sina liv och lämna sådant som gjort sitt. Nu kommer energierna trycka på och de av dem som krampaktigt håller kvar vid det gamla kommer att få kämpa ända tills de till slut kapitulerar och följer med flödet in i den nya glädjerika tiden.

Alla kommer att må bra av att släppa taget om det gamla hur rädda de än är. Ingen är en förlorare i den Nya Tiden utan alla är vinnare eftersom alla då finner sin egen kraft och styrka att vara de som de i sanning är. De som i dag känner sig mycket rädda att släppa taget om gammal makt och manipulativ styrka kommer fattas oss i den Nya Tiden ända tills de släpper taget om sitt gamla jag och går in i sitt nya vackra jag. Dessa människor kommer att vara mycket välkomna in i den Nya Tiden och de kommer uppleva den kärlek de saknat och som var grunden till att de blev maktlystna och elaka i den gamla tiden. Ingen människa är i avsaknad av en själ. Alla levande varelser i vårt Universum är en själ och därmed vill vi att ni släpper de eventuella snedvridna tolkningar av kanaliserat material som hävdar något annat och mycket skrämmande, punkt.

Vi älskar er alla och finns här för alla och en var när ni så önskar samtala med oss eller bara vara oss nära.

Vi önskar er alla en trevlig helg av ljus.

 

Du gillar kanske också...