Sanat Kumara via Kerstin, 17 december, 2018

Sanat Kumara genom Kerstin 17 december 2018
Hej Vänner! Jag är Sanat Kumara.
Vi går tillsammans en spännande och ljus tid till mötes. Vi är alla ett. Vi är alla med er, men det är ni som gör det stora arbetet i detta nu. Jorden omvandlas, förvandlas och blir till den Gaia, den levande planetkropp som hon alltid har varit. Kanske har hon sovit, precis som ni har gjort?
Allt fler av er vaknar i snabb takt och drar ständigt i trådar som får fler och fler och fler att vakna. Kanske vet ni inte om det, men ni gör det ändå. Ni gör precis det jobb ni har väntat länge på att göra. Och ni ser Gaia, ni ser hennes storhet och ni hjälper henne upp i dimensionerna, upp i sfärerna hon en gång kom ifrån.
När ni också ser alltmer av er själva, ser er egen storhet, minns er bakgrund, minns vilka ni är i er själ, då växer ni snabbt. När ni nu ser och känner Guds kärlek i allt levande då växer ni ännu snabbare. Ni ser genom slöjorna, ni ser det som varit i begynnelsen i det som nu är. Ni ser att allt återställs, reset knappen är intryckt.
Ni har uträttat storverk människor, kan ni förstå det? Ni är många, många som har fått hjulen att snurra och framtiden kommer att överstiga era förväntningar med råge. Nu är det dags att njuta av livet. Att skörda sådden. Eller åtminstone ta en paus under jul i frid och kärlek. Så inom, så utom. Stråla ert ljus Vänner.
Min innerligaste kärlek och tacksamhet. Sanat Kumara

 

 

Du gillar kanske också...