En Mästare från Kristallriket via Carina, 2 juli 2019

En Mästare från Kristallriket genom Carina, 2 juli 2019

 

Kära Ljusvarelser, kära människor på jorden,

Det finns de av er som undrar varför ni inte känner ett glädjefyllt spann av känslor i den Nya Tidens första intervall. Ni har väntat länge på den Nya Tiden och era föreställningar om den har varit många. Ni är nu inte alls till freds med hur ni upplever er själva eller det som ni så länge väntat på i den Nya Tiden.

Till alla er som är arga, ledsna, uppgivna och kanske förtvivlade över det ni nu upplever önskar vi förklara att det inte är ljuset i den Nya Tiden som gör att ni mår dåligt utan det faktum att det nya ljusets närvaro i er nu lyser upp de mest lågfrekventa delar av er som ni burit på i eoner av tid. Dessa mörka känslor har styrt ert liv och när nu det nya ljuset lyser på dem tvingas ni se dem och då gör det ont, känslokaos upplevs och ni förstår helt plötsligt ingenting.

I er egen känslobägare har ni mängder av gamla känslor som styrt ert liv på en nivå som tidigare inte varit medvetet tillgänglig för er. Ni har helt enkelt inte haft ”lungkapacitet” att simma ner på botten av er egen bägare då djupet i den är större än ni tidigare anat. Ni har många gånger upplevt att ni inte kunnat skapa det ni tidigare önskat men ni har inte förstått varför ens när ni mediterat, kommunicerat med guider och gjort ert bästa för att förstå. Det har varit jobbiga tider för er men i sanning har många av dessa lågfrekventa delar inte bara varit obekväma för er, ni har faktiskt inte velat leva utan dem heller och när dessa delar nu lyses upp blir era gamla strukturer plötsligt ifrågasatta och era liv sätts i gungning.

Det finns de av er som inte är intresserade av att rota i ”gamla sopor” i er själva. För er ser resan nu annorlunda ut. Ni väljer att gå vidare in i ljuset utan att föra ner ljuset i er gamla känslobägare och komma till insikt med vad ni egentligen haft för er under de senaste hundra liven eller så. Ni har stakat ut en ny väg för er själva och väljer helt enkelt att lämna ert gamla känsloliv och gå vidare utan vidare analys.

Flera av er är inte redo att släppa taget om era gamla känslor ännu. Ni kommer inte alls att sörja över detta utan kommer att följa er egen riktning och vara till freds med den. Ni kommer inte att uppleva att ni hamnat på efterkälken utan känner att ni nu äntligen vill skapa er ett tredimensionellt liv som ni är mer till freds med än tidigare.

Det finns oändligt många fler vägar att gå för er nu, detta är bara några få av dem. Man skulle kunna säga att ni nu är framme vid ett vägskäl där ni har fler valmöjligheter än någonsin när det gäller er fortsatta väg. Gemensamt för er alla är att ni inte kommer att tveka på er fortsatta väg. Ni kommer alla att tydligt känna huruvida ni vill skapa er ett tredimensionellt liv som ”äntligen fungerar för er” eller om ni hellre vill gå vidare in i en mer högfrekvent värld där ljus och kärlek är viktigare än hög materiell status och kraftfullt mod att vara de som ni känner att ni alltid velat vara. Alla vägar är skapade av er själva och ingen är sämre eller bättre än den andra. Alla val görs utifrån de önskningar och behov av upplevelser som era själar har. Alla själar har med sig en plan som gör er trygga när ni nu ska gå vidare in i den Nya Tiden på ett sätt som passar just er och alla guider, änglar och ljusvarelser är fullkomligt medvetna om vad just er själ har för plan för er.

Med dessa ord önskar vi alltså förklara för er att alla känslor som just nu blommar upp i er är helt i sin ordning. De av er som går vidare utan att komma till insikt om det gamla har en enkel resa rent känslomässigt just nu men ni har och kommer att ha stunder av känslomässig tomhet istället. Alla har ni en väg att vandra som är fantastisk för just er och tillsammans utgör ni en extremt exemplarisk väv av upplevelser som ur ett högre perspektiv är ett sant energimässigt mästerverk att beskåda.

Vi föreslår alltså att ni slår er till ro, slår rot, i er själva och låter ert eget varande, era egna känslor och era egna önskningar vara de som styr just er. Var medvetna om att ni nu alla är ledare i ert eget liv och att endast ni själva vet exakt vad ni vill. Tillåt er inte att bli påverkade av andras val av väg då dessa vägar kan se fantastiska ut vid första anblicken men helt säkert inte passar er då ni har er egen väg att gå. Känn efter en stund varje dag hur ni står stadigt jordade i er själva.

Vi älskar er alla och önskar att ni respekterar, accepterar och är till freds med den väg som ni nu valt för er själva samtidigt som ni i ert hjärta väljer att acceptera och älska alla andra i er närhet som valt att vandra andra vägar. Ni har skapat en ny utgångspunkt för den ni är och kommer att vara från nu och in i den Nya Tiden. Det finns bara rätta vägar och alla kommer helt naturligt att finna sin även om det just nu känns tveksamt för många av er.

Minns att ”ur de största kaosen kommer de största insikterna”.

 

Du gillar kanske också...