Änglarna via Ann Albers, 29 juni 2019

Änglarna, 29 juni 2019

Via Ann Albers

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Den här veckan går vi djupare in i vår diskussion om förlåtelse, så att ni kan befria er från det förflutnas smärtor och återta er födslorätt av Gudomlig glädje.

Om ni omfattar denna diskussion, älskade själar, då kommer återtagandet av er Gudomliga glädje att bli så mycket enklare, för bakom varje upprördhet, varje frustration, varje känsla av ilska mot någon okänslig, kränkande eller omedveten själ finns bara en känsla, en tanke, som binder er till smärta.

Det finns bara en illusion bakom all upprördhet som håller er fångna till det förflutna, och det är övertygelsen om att någon eller något annat ”bär skulden” till att ni har glömt den kärlek som ni är.

Ni är alltid älskvärda. Ni vill alltid vara kärleksfulla. Det sårande beteendet hos andra visar på de områden där ni inte älskar er själva, eller där ni finner det svårt att vara kärleksfulla.

Ni kanske invänder och säger: ”Änglar! Ni förstår inte! Jag blev våldtagen! Jag blev misshandlad! Jag blev övergiven! Man ljög för mig, jag blev sviken, förminskad … jag har rätt att bli upprörd på den andra personen!” Och vi skulle svara: ”Ja det har du.” Det finns absolut något som heter rättfärdig vrede. Själen vet att den förtjänar att behandlas med kärlek.

Men med all kärlek i våra hjärtan skulle vi säga, att efter att den första kränkningen har lagt sig och om ilskan blir kvar, finns det en djupare upprördhet inom er. Ni är – på djupet av er själ – upprörda över att de negativa och smärtsamma beteendena har fått er att glömma hur älskade och kärleksfulla ni verkligen är.

Om ni kunde känna den kärlek som Gud hyser för er och den sanna karaktären av er kärleksfulla själ, skulle smärtan från ert förflutna försvinna omedelbart.

Ljuset inom er är starkt. När ni inte kan känna kontakten med det är ni sårbara, klandrar andra och klagar på det som varit. Det är mycket mänskligt. Det är inget att skämmas över. Sårande handlingar är aldrig ”OK”. Men om ni kan ta till er det här konceptet, att er djupaste önskan är att uppleva er själva som kärleksfulla och älskvärda varelser – för evigt anslutna till Källan – då kan ni befria er själva och anamma den glädje som är er!

Säg till er själva: ”Jag är upprörd över smärtan i mitt förflutna, men ännu mer upprörd är jag att det fick mig att glömma kopplingen till den Kärlek som finns inom mig. Jag kan inte ändra på det förflutna. Jag kan inte förändra dem som har sårat mig. Men jag kan nu välja att fokusera på att återansluta mig till den Kärleksnärvaro som finns inom mig. Det är vad jag vill mer än någonting annat.” Det är den Kärlek som er själ längtar efter bortom alla andra önskningar.

De människor som sårar er är era katalysatorer, eller era stödjande aktörer i ett drama där ni önskar att vara hjälten, Kristus, ljuset och kärleken i era egna liv. Ni vill minnas er egen kraft, ert ljus, er kärlek och er älskvärdhet. De andra smärtsamma minnena vill ni helst glömma.

Nu när ni vet det här kan ni säga (tyst för er själva) till dem i ert förflutna:

”Jag ser mitt ljus klart och tydligt nu! Du gjorde så att jag kände mig oren, men nu vet jag att min oskuld är obefläckad. Du talade om för mig på vilket sätt jag var ovärdig, men nu ser jag lögnen i denna bild av mig. Jag förtjänar kärlek. Du visade mig varför jag var oälskad, övergiven och sviken, och ändå vet jag nu att JAG ÄR alltid älskar mig och aldrig kommer att svika mig. Jag kommer att välja att fokusera på Källans kärlek som aldrig kommer att lämna mig – den Gudomliga Kärleken.”

Andas djupt och uttala följande med vår hjälp:

”Med blotta kraften i min intention och vilja, befaller jag nu det Gudomliga ljuset att Stiga Upp inom mig och utplåna illusionen om att jag någonsin skulle kunna vara kärlekslös, ovärdig, övergiven, ofullkomlig, förrådd eller en skamfläck. Gud jag vill känna Din kärlek till mig nu! Änglar jag vill känna er kärlek till mig nu! Precis nu vill jag känna min värdighet, min oskuld, min fullkomlighet och mitt ljus!”

Andas och förvänta dig att känna denna kärlek tills du gör det.

När er vilja att känna kärleken inom er blir stark nog, och när ni är redo att andas och tillåta det hända, kommer ert förflutna att brännas bort i ljuset av en större sanning … Ni Är Älskade. Ni ÄR värdiga. Ni ÄR oskyldiga, obefläckade, rena. Ni kan inte svikas av det Gudomliga. Ni kan inte överges av det Gudomliga på samma sätt som en våg inte kan överges av havet. Ni ÄR dyrbara, älskade, guidade, assisterade och nu vet ni att ert ljus återigen är skyddat av den Gudomliga vibrationen inom er.

Sitt med Gud varje dag, även om det bara är i några minuter. Be om att få känna Närvaron inom er, med viljekraft och övertygelse. Andas. Räkna med att känna er älskade. Fokusera på känslan av kärlek, stor eller liten, och andas medan den förstärks.

Mina kära, allt ni verkligen vill är att känna er älskade och känna er kärleksfulla. När andra gör det svårt för er, återvänd till Källan av all kärlek. Tänk er tillbaka till upplevelsen av den Ende som aldrig skulle lämna er, som alltid älskar er och vill fylla er med kärlek som är bortom mänsklig kärlek. I det läget är förlåtelse inte en stor sak. Ni är fria!

Gud Bevara Er! Vi älskar er så mycket.

Änglarna.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...