En Mästare i Kristallriket genom Carina, 26 december, 2020

 

En Mästare i Kristallriket genom Carina, medvetandegjord 2020-12-26

Kära Medvetanden på jorden,

En ny telepaterad värld öppnar upp sig för alla som valt att återvända till ljuset med hela sitt medvetande. Det finns inga fler svårigheter kvar att lösa upp för er och ni kan andas ut. För dem av er som rest tillbaka in i ljuset med ert fulla medvetande önskar vi säga ”välkomna hem”. För dem av er som fortfarande känner er som en del av det skådespel som pågår på jorden önskar vi säga ”håll ut, ni är snart hemma i ljuset igen”.

Ni har kämpat och ni har på riktigt känt er delaktiga i den gemensamma tredimensionella medvetandeskapelsen som ni levt i på jorden. För dem av er som nu hittat hem till ljuset har skådespelet avslöjats och därmed är alla känslor i form av rädslor, ilska, sorg och smärta borta.

För er som kommit hem till ljusets fulla medvetande väntar nu en helt ny värld av liv och skapande. Ni minns att ingen människa är förlorad eller vilse och ni minns att oavsett vilken typ av själ som ni har skapat för er själva så kan ni nu återvända till rent ljus i medvetandet och därmed är själens spel över i den form som den skapades av er innan ni lämnade ljuset med ert fulla medvetande.

Ni som avslöjat illusionen i sin skapelse kommer nu att skapa en helt ny tillvaro för er själva på jorden. Ni kommer att skapa direkt ifrån ert högre medvetande rakt in på jorden där ni befinner er med er fysiska kropp. Ni kommer inte längre vara beroende av att delta i den tredimensionella medvetandeskapelsen som de flesta fortfarande ”sitter fast i”. När ni återvänder till fullt ljus i ert medvetande minns ni att ingen av era medmänniskor på jorden är vilse och förlorade på riktigt utan var och en av dem har ljuset inom räckhåll när deras högre medvetande spelat färdigt det spel som ni tillsammans med andras högsta medvetande skapat till er själva för att uppleva annat än bara ljus.

I det högsta medvetandet av ljus ligger, förutom konstanta känslor av kärlek, glädje, ro och harmoni, en konstant och aldrig sinande lust att SKAPA. Ni kommer att känna den lusten tydligt när ni återvänder till ert fulla medvetande och tillsammans med andra som återvänder till fullt medvetande kommer ni att börja skapa en parallell värld till det tredimensionella medvetandets skådespel som kommer att fortgå på jorden under ännu en lång tid.

Ni kommer i er nya parallell att leva med de varelser av ljus som de flesta av er redan är bekanta med även om de inte är förkroppsligade i den tredje dimensionens medvetandeskapelse. Dessa kärleksfulla ljusvarelser kommer att finnas vid er sida under resten av ert liv på jorden. De kommer att vara era vänner och kamrater. Det kommer att göra er mycket gott att medvetet ha dem vid er sida och tillsammans kommer ni att skapa en helt ny värld av ljus till er själva.

Ni kommer inte att lämna era fysiska kroppar när ni träder in i er nya värld och för alla dem som väljer att fortsätta leva i den lägre medvetandeskapelsen av liv på jorden, kommer ni inte vara särskilt annorlunda än ni är nu. De kommer inte att märka någon större skillnad på er och de kommer inte att uppfatta att ni lever i en egen värld av ljus. Det är helt i sin ordning då deras fortsatta val av lägre medvetande inte kan uppfatta det som skapas i ett högre medvetande.

Ni kommer alltså att leva parallellt med den tredimensionella medvetenhetens skapelse. Ni kommer att leva ert eget liv i den högre medvetandeskapelsens parallell och vara medvetna om allt som händer i båda parallellerna. Ni kommer, tillsammans med andra som lever i den högre medvetandeskapelsen, att bygga nya världar av ljus inom den fysiska skapelsen. För er kommer inte skapandet längre handla om hårt arbete och slitsamma insatser. Nä, för er kommer skapandet bli på en helt ny nivå av energi vilket gör att ni kommer att telepatera in en ny värld för er själva på jorden precis på samma vis som när ni skapade den värld ni lever i nu utifrån ert högsta medvetande av ljus.

För dem av er som återvänt till ert högsta medvetande av ljus verkar det nya telepatiska sättet att skapa både logiskt och naturligt. Ni kommer att minnas hur ni medvetandegör det ni önskar skapa och sen låter det anta en fysisk form i ert liv. För dem som ännu inte återvänt verkar det kanske som en fantasi som aldrig kan bli möjlig. Förstå att ni ska vara exakt i det medvetande som ni är och att inget i den Nya Världen är omöjligt men att var sak har sin tid och nivå av skapande.

För er som återvänt till fullt medvetande av ljus väntar nu en tid av skapande från hjärtat. Ni kommer att känna ett behov av att skapa nytt för er och ni kommer på ett intuitivt plan veta när ni måste lämna det gamla för att komma in i er nya värld. Alla rädslor och allt ifrågasättande av det ni vill skapa försvinner helt. Ni ÄR ljuset och ni ÄR kärleken. Ni ÄR skaparkraften och ni ÄR uppfinnaren av er själva och ert nya liv på jorden.

Ni kommer att söka er till likasinnade och tillsammans kommer ni att skapa något helt nytt på jorden för er själva precis på samma sätt som ni skapade den tredimensionella medvetandevärlden som ni levt i med era kroppar fram tills nu. Ni Är telepatiska varelser av ljus och ni är högteknologiskt utvecklade på ett plan som ni inom kort kommer att minnas. För i ljuset ligger all den information ni behöver för att minnas och när ni rensat färdigt det som håller er kvar i det skådespel som ni skapat på jorden, då minns ni. Det här är glädjens dag för oss

Du gillar kanske också...