Mästaren i Kristallriket via Carina, 22 maj, 2022

Älskade Ljusvarelser, älskade människor på jorden,
Ni står i en mycket expansiv tid. Era förfäder och föregångare på jorden har under denna tid gjort allt de kan för att hjälpa er stiga upp till er egen högsta energimässiga nivå. De har räckt ut sina energimässiga händer för att stödja, stötta och lotsa er vidare inom er själva.
Älskade Ljusbarn, ni har lämnat ett tungt täcke av mörker bakom er. Ni har genom ert arbete indirekt hjälp de som kommit vilse att få ta del av det nya genom att ni axlat det stora ansvaret i den kollektiva världens uppstigning. Ni är fantastiska och vi tackar er genom vårt gemensamma hjärtas energimässiga solsystem, tack!
Kraften i er själva har inte bara expanderat till en ny nivå av frid och glädje. Det svåraste ni haft på jorden är att återigen börja samverka inom er själva, som en egen enhet och fulländat system.
Ni har under denna inkarnation inte varit fullt sammankopplade inom er själva mellan ert feminina och maskulina jag. Även om ni varit mycket medvetna om ert ursprungliga jag som högfrekvent energi, som själ inkarnerad från högre stjärnstrukturer, så har samverkan inom ert mänskliga liv på jorden varit omöjlig för er på många vis. Ni har förstått men inte fått ihop det. Ni har varit antingen i ert andliga jag under en dag, eller ert mänskliga jag. Ja, ni har ”hoppat emellan” för att få dagen och livet att fungera..
Tiden är nu inne för samverkan!! Era energikopplingar mellan det maskulina och feminina ”monteras” samman och ni kan äntligen börja ta livsinstruktioner från ert feminina jag i ert görande istället för att följa alla de konstgjorda system som skapats utanför er själva på jorden för att ni ska veta vad ni ”vill” att ni ska göra.
Ja, såklart kommer detta skapa en del förvirring på jorden men faktum är att jordens folk nu är mycket redo för denna omkoppling inom sig själva och kollektivet varför vi tror att utfallet kommer att bli mycket gott.
Ni går en oändligt mycket ljusare framtid till mötes nu. Ni kan börja känna era egna känslor och önskningar tydligare och det som andra styrt er med kommer att falna. Ni är ingen annans slav eller skapare. Ni har fulländad kompetens att skapa era egna liv utifrån era egna energiers skaparintentioner. Ni blir er egen chef och bästa medarbetare. Ni blir de kraftfulla energivarelser som ni i sanning är i er mänskliga kropp.
Vi älskar er helt utan förbehåll och helt utan krav, ni är ljuvliga och fantastiska – alltid, alltid, alltid!!

Du gillar kanske också...