En Mästare från Kristallriket via Carina, 4 januari 2019

 

En Mästare från Kristallriket via Carina, 4 januari 2019

 

Kära Ljusvarelse, kära människor på jorden,

Den Nya Tiden är här nu! Den Nya Tiden som gör det möjligt för alla och envar att äntligen blomma ut i sin fulla potential och vara den som ni i sanning känner att ni är.

Ni har alla förmågan att SKAPA ERT LIV MEDVETET. Många av er Ljusarbetare har under lång tid varit medvetna om att ni, i brist på den maskulina kraftfulla göra-energin, kan skapa era liv medvetet med hjälp av energiarbeten istället för att jaga skapelserna genom fysiskt görande. Men energierna i den gamla tiden har inte varit tillräckligt höga för att ni skulle kunna manifestera de skapelser som ni önskat.

Ni har under eoner av tid väntat på den tid som nu har kommit. Den Nya Tiden för med sig möjligheter som ni tidigare bara kunnat drömma om. De kraftfulla energihöjningarna i slutet av december har inneburit att flera av er släppt taget om det som hindrat er från att lyssna på er själva och gå er egen väg när det gäller er skapelse av liv. Ni har inte längre något behov av att tillfredsställa andra. Ni har inte längre någon vilja att tillmötesgå andra såtillvida det inte harmonierar med den väg som ni själva valt att gå. Ni har släppt allt känslomässigt ansvar för andra och ni har släppt allt dömande av andra när de väljer att gå sin väg oavsett vad det innebär. De av er som släppt dömandet av och ansvarstagandet om andra känner er FRIA för första gången i era liv.

I samma stund som ni slutar döma andra slutar ni också att döma er själva. Ni känner att kärleken från de högre delarna av er själva strömmar ner till ert medvetna jag och ni släpper taget om att rannsaka er själva i allt ni gör, säger och känner. Den kravlösa kärleken till er själva är en naturlig del i de högre aspekterna av er själva. Då ni tidigare inte kunnat hålla fokus på dessa höga delar av er själva har ni helt enkelt inte kunnat älska er själva kravlöst även om ni förstått att ni haft förmågan under de stunder ni befunnit er i ett meditativt tillstånd.

Det Nya Ljuset är mycket avslöjande och flera av er har redan uppdagat sanningar om andra som ni tidigare inte kunnat se. Kanske har ni trott att vissa av era medmänniskor har haft bättre vetskap än ni själva om vad som är rätt och fel, bra och dåligt i era liv. Er bristande tro på er själva har gjort att ni har vilseletts att gå på vägar som tillhör andra istället för er själva vilket inneburit att ni aldrig någonsin kunnat nå era mål. Nu ser ni tydligt att ni själva är er bästa vägvisare, att er EGEN intuition är er enda rätta kompass och att när ni följer era egna känslor, råd och kompass tar ni tillbaka makten över era liv.

Den Nya Tiden är fantastiskt. Men vi i kristallriket har noterat att flera av er till en början känner er vilsna, rädda och bedrövade. I den Gamla Tiden kunde ni känna en trygghet i att ”ta rygg” på andra när de skapade i sina liv. Alla de rätt och fel som var er gemensamma sanning utgjorde en typ av ledstång för er och ni kände er trygga när ni följde och agerade så som alla förväntade sig att ni skulle agera. Ni skapade era liv utifrån en gemensam norm om vad som var rätt och fel.

Den Nya Tiden kräver att ni börjar känna tillit till er själva istället för andra. Den kräver att ni börjar stå upp för er själva och att ni väljer er väg oavsett vad andra tycker och tänker. Älskade Ljusarbetare, ni är fullständigt kapabla till allt detta men omställningen är stor så ha tålamod mer er själva om ni tycker det är jobbigt. I takt med att tiden går kommer er självkänsla växa och ni kommer inte längre bry er om vad andra har för uppfattningar och åsikter om era val i livet. Om andra opponerar sig mot dina val, minns att de flesta runt omkring er inte alls är vana vid att ni har en egen åsikt och säger ifrån när det inte passar er. De kommer att vänja sig vid att de tvingas börja ta ansvar för sig själva, sin val och sina liv.

När den Nya Tiden nu skalat bort de gamla normerna för rätt och fel måste ni vända er inåt i er själva för att ta reda på vad som är rätt att skapa för just er. Antalet vägar att gå i livet är oändligt många fler än det finns inkarnerade människor på jorden. För att hitta en väg som passar er och nå era egna mål är det nu viktigare än någonsin att ni söker er inåt i er själva för att få kontakt med er intuition, era guider, änglar och andra högre aspekter av er själva. Ni är alla ert eget universum. Ni har nu börjat avslöja sanningen om den Gud som ni tidigare trott var en energi utanför er själva. Ni börjar sakta men säkert bli trygga i det faktum att Gud är en del av er själva. När ni mediterar och tar kontakt med Ljuset tar ni i själva verket kontakt med en hög aspekt av er själv och ert eget Universum. Ni innehar själva all den kraft ni behöver för att må bra och skapa ert liv på jorden. Vetskapen kan vara omtumlande för er men kommer att göra er mycket stark.

Ge dig själv möjligheten att gå den väg som är i harmoni med ditt livsyfte här på jorden. Ge dig själv möjligheten att släppa taget om allt det som gjort sitt i ditt liv. Ge dig själv möjligheten att gå inom dig var dag och söka kontakt med DIN inre sanning om den du är och den väg du ska gå.

Om du vill ha sällskap av mig på din väg ber du mig att slå följe med dig. Jag visar dig gärna var du finner din sanning om dig själv. Du är en fantastisk varelse på jorden som kommit hit för att vara exakt den som du i sanning känner att du är. Gå den väg som passar dig själv bäst och släpp allt dömande av dig själv och andra. Din lycka och framgång är garanterad.

Du gillar kanske också...