En Mästare i Kristallriket via Carina Davidsson, 30 oktober, 2020

 

En Mästare i Kristallriket, kanaliserat genom Carina Davidsson, 2020-10-30

 

Kära Ljusarbetare, kära människor på jorden,

Som ni märker går vår vägledning in i en mer praktisk fas. Det beror på att tiden nu förändras och att det nu är dags att börja leva er högre sanning. Ni som läser dessa meddelanden kommer från olika delar av Universum där ni har levt högfrekventa liv tidigare. Ni har, precis som alla andra människor på jorden, med er minnen från era tidigare liv men det som skiljer er från alla som inkarnerat på jorden som förstaplanet är att ni har minnen och erfarenhet av att leva i den typ av värld som jorden nu håller på att utvecklas till.

Vi är alltså helt säkra på att alla ni som läser detta har erfarenheter som ni fram till nu inte minns och det vi önskar är alltså att väcka upp de minnen som ni har, inte lära er något nytt som ni aldrig kunnat.

Vi har tidigare uttryckt att ni till stor del inte bara jobbat med att återta ert högre medvetande utan att ni också har fått ägnat er åt att stiga ner i era kroppar och jorda er för första gången på riktigt. Ni har tidigare känt en olust över att vara en del av denna lågfrekventa värld då ni i sanning inte har varit bekväma med det som uppfattats som normalt av jordens flesta invånare. Ni har, trots en sänkning och anpassning av era energier till de lägre nivåerna på jorden, ändå känt att ni inte hört hemma här då ni haft svårt att helt avprogrammera era tidigare högfrekventa erfarenheter.

Att anpassa sig till ett liv på jorden har, för alla er som läser detta, varit mycket svårt och i sanning har det heller inte varit er avsikt. Ni har liksom gått i väntans tider och nu äntligen kan ni börja andas ut och slappna av när energierna höjs och ni kan börja vara er själva.

Ni har alla mycket att minnas och vi ber er att gå inombords, på det sätt som passar er bäst, för att återansluta er till er själva. Ni har alla erfarenheter från liv på andra planeter i andra dimensioner och i sanning vet ni att er enda uppgift här på jorden är att skapa er ett högfrekvent liv för att på så vis visa de själar vägen som energiskapats på ett sätt att jorden passade dem bäst som första planet att inkarnera på.

Minns att det inte finns någon Gud som förväntar sig något av er. Minns att ni är er egen skapare och att ni är designade att skapa ett fysiskt liv på jorden utifrån era egna bästa förutsättningar. Ni är alla unika i er energisammansättning och det som är rätt väg för den ena är fel väg för den andra varför ni aldrig kan hitta hem till er själva genom att kopiera andras väg. Släpp taget om alla era egna tidigare erfarenheter från att ha kämpat för att skapa ett tredimensionellt liv som alla andra har på jorden. Det är inte det ni är här för och det ligger inte i era ”energimässiga gener” att vara en kämpande varelse på jorden som hela tiden älskar att utmana sig själv i tävling, kamp och smärta.

Vi förstår att det är många av de tredimensionella ”sanningar” som ni lärt er att tro på som nu faller och kanske är det just de sanningarna som kommer att göra er lyckliga när ni släpper taget om dem. Kanske har drömmen om en viss typ av partner hållit er fängslad i en illusion om att ni inte kan vara lycklig utan ett liv med just en sådan partner. Kanske har ni trott att ni måste ha en viss summa pengar för att kunna vara lycklig och så har ni inte kunnat vara lycklig för att ni inte vet hur ni ska skaffa dessa pengar. Ni kommer inte längre önska er samma saker som stått på er önskelista i era livstider på jorden. Ni kommer säkerligen skaffa er en mycket trevlig partner och ni kommer säkert leva i ett överflöd av pengar men inte av den anledning som ni hittills drivits av. En trevlig partner och ett överflöd av pengar underlättar och förgyller livet på jorden och det kommer ni att skapa lätt och enkelt när ni släpper taget om uppfattningen att ni måste ha det för att vara lyckliga.

Den mänskliga rasen kan ännu inte se eller förstå det liv ni väljer att leva men de kommer att vakna då deras liv i den tredje dimensionens medvetande nu vittrar sönder och tvingar dem att tänka om.

Många av er känner av det som händer på jorden i era egna känslor och kroppar. Ni är mycket öppna, telepatiska och intuitiva. Vi ber er därför att ta ett kliv tillbaka och förstå att det kaos som nu råder på jorden är en viktig del i den evolution och högfrekventa utveckling som jorden står inför. Välj att fokusera på ert eget liv och rör er i det lilla. Ju mindre steg, ju mindre kaos. Skapa den förändring som ni själva önskar i era kroppar, hus och hem och förstå att ni inte kan göra något åt det kaos som råder. Ni har inget uppdrag att ta ansvar för det som sker i världen utan ert ansvar är att ta ansvar för er själva och skapa det högfrekventa liv som ni i sanning vill ha inom er och i er yttersta närhet.

Att ta ansvar för sig själv och sitt eget återtagande av sig själv, sina rättigheter att vara den ni känner att ni i sanning är, är fullkomligt tillräckligt för er. Ni har fullt upp med att väcka upp era minnen, acceptera de sanningar som flyter upp och kalibrera er kroppsliga energier med det som ni upplever i ert medvetande. Ni minns och ni vet varför ni kommit hit. Gå inte på allt tidigare trams om att ni saknar kraft att förändra era liv och att ni är ansvariga för andras välbefinnande och välmående. Ni har alla samma kraft inom er och genom att hjälpa andra i absurdum så dränerar ni er själva samtidigt som ni tar ifrån andra människor möjligheten att vända sig emot sina egna själar för den vägledning som gör att de blir de som de är designade att vara.

Låt oss få vägleda er in i den Nya Tiden där allt bygger på att alla människor ska hitta sitt sanna jag, sina egna gåvor och unika energidesign. Lyssna och ta till er det som resonerar med er själva och er inre röst. Ni har inga krav från oss eller någon annan att gå i en viss riktning. Ni väljer utifrån det som är ni. Världen är en perfekt sammansättning av själar och tillsammans gör ni ett enormt arbete genom att återskapa er själva till ett högre medvetande. Släpp världen i ert medvetande för en tid och gå in i ett fokus av er själva. Fortsätt göra allt det som ni måste göra för att upprätthålla ert fysiska välmående i form av att jobba, tjäna pengar, ta hand om era barn och era gamla. Gör det som ni måste göra som människa men VAR i ert eget medvetande och låt de som valt ett liv i olika ledande ställningar på jorden göra det som de kommit hit för att göra. Släpp taget om det ni inte kan påverka och lev i daglig acceptans så kommer ni vidare in i er egen Nya Tid.

Vi älskar er alla och vi följer er resa närmare än ni kan förstå.

 

You may also like...