En Mästare från Kristallriket via Carina, 7 december 2019

En Mästare från Kristallriket via Carina, 7 december 2019

Kära medarbetare på jorden,

Det krävs mod att beskåda alla de tidslinjer som ni varit inkarnerad i. Det krävs mod att zooma ut och beskåda alla de liv ni varit i och betett er mörkt och skoningslöst mot er själva och mot andra. Men faktum är att ni alla varit där. Faktum är att det var en del av den plan ni hade för er själv när ni som själ inkarnerade i den här delen av energierna, den här delen av Universum.

Ni har varit skoningslösa mot er själva och andra under många livstider och det får ni ”sota” för nu när ni på ett högre plan valt att stiga upp till den femte dimensionen med er energi. Ni har under de senaste årtiondena ägnat er åt att fläta samman alla de tidslinjer som ni levt i för att låta erfarenheterna av dem bli en del av er livsväg in i den Nya Tiden.

I det arbete ni gör med er själva tvingas ni möta er själva i alla inkarnationer ungefär som den reflekterande skärseld ni hört talas om att ni får gå igenom när ni lämnar er fysiska kropp och går tillbaka till den andra sidan. Reflektionerna är på intet sätt en bestraffning som många människor tror utan är helt enkelt ett sätt att titta över vad ni upplevt i ert jordeliv, dra slutsatser och lärdomar om det inför framtida liv.

Den Nya Tiden är ett kristallint äventyr och vi vill poängtera att ni alla har med er nya och viktiga erfarenheter in i den Nya Tiden från hela er inkarnation i den tredje dimensionen. Alla de erfarenheter ni samlat på er genom alla liv i mörkret är viktiga erfarenheter om er själva och era närmast stående själar. Ni tar med er allt detta i er själsliga minnesbank men kommer känslomässigt lämna det bakom er på ett sätt som gör att ni inte blir påverkade negativt av det längre.

Ni kan nu vända er mot er själva och tacka för allt som ni fått uppleva i de lägre dimensionerna av er själva. Ni kan tacka alla de låga energier som hjälpt er uppleva allt elände, all ilska, sorg, maktmissbruk och annat som den tredje dimensionen erbjudit er. Det finns inget mörker där ni är nu utan allt ni upplever som jobbigt och mörkt är efterdyningar och fantomsmärtor från det som varit. Det gamla har i sanning lämnat plats för det nya nu när den sista sammansmältningen av era tidslinjer pågår.

Vi vill uppmana alla att ta in ljuset från de högre kristallina sfärerna samtidigt som ni låter dem gå rakt igenom er och vidare ner i de kristallina energierna i jordens eget energifält. Dra sen upp den kristallina energin från jorden upp igenom er själva och vidare upp till de kristallina sfärerna ovanför er. Genom att få igång flödet av det kristallina ljuset i er själva på alla plan och genom alla tidslinjer gör ni underverk för er egen utveckling. Det hjälper er att minnas ljuset i er själva och det hjälper er att lämna det gamla bakom er. Genomlys er själva med det kristallina ljuset så snart ni har möjlighet och låt det bli en del av er vardagliga rutin.

Säg också dagligen högt för er själva:

”Jag har med mig viktiga erfarenheter från de liv jag levt. Jag har med mig viktiga upplevelser från den gamla låga energitiden. Erfarenheter som jag ska använda för att stiga upp till högre höjder av mig själv och ljuset. Låt allt det gamla bli en fantastisk del av mig själv. Låt allt det gamla vara en viktig del av mitt liv här på jorden. Låt allt få sin mening tillbaka så att jag kan få frid”.

Vi älskar er villkorslöst och vi finns här för er som vill vara en del av vårt team.

 

 

 

Du gillar kanske också...