En Mästare från Kristallriket via Carina, 8 november 2019

En Mästare från Kristallriket via Carina, 8 november 2019

 

Till alla människor på jorden!

Öppna upp dig för ditt eget jag. Du är en fantastisk energi av ljus och nu ska du ta till vara DIG i denna inkarnation. Var i din energi och låt den vägleda dig. Var i din egen energi och låt dina känslor och tankar handla om dig, inte om andra som har en helt annan energi. En energi som inte alls har med ditt eget jag att göra. Följ din egen rytm och förstå att du är en unik energisammansättning som ingen annan är en kopia av och därför mina vänner måste ni ägna er åt att lyssna på er själva, inte följa andra eftersom de har sin energisammansättning.

Du är kraften i din egen tillvaro. Du är energin som ska vägleda ditt jag vidare in i den Nya Tiden, in i din Nya Värld. Var i din energi och låt den vägleda dig.

Den Nya Tiden är inte en och samma uppenbarelser för er alla. Ni måste själva hitta er egen väg i den Nya Tiden och för att hitta dit måste ni gå inom er själva. Ni måste lyssna på er själva och ni måste vara dem som ni är, inte en kopia av andra. Den Nya Tiden leder er in i den Nya Världen och i den Nya Världen har alla en unik plats som är exakt skapt för var och en att vara lyckliga. Konkurrens och stridigheter faller eftersom ingen behöver kämpa för att ta en viss plats. Men hur ska jag veta vad som är rätt för mig frågar ni? Det är lätt, NI VET! Ni har glömt och nu ska ni säga högt att ni väljer att minnas för ni vet och ni har alla svaren på era frågor, alla!

I verkligheten har ni inga andra energier än de som ni själv skapar och upplever. Det är genom dina egna energier som du stör dig på andra, känner kärlek mot andra och älskar dina barn. Allt i ditt liv är en reflektion av ditt eget jag just nu, din bild av dig själv och din egen energi.

Om du ser någon framför dig som har en innerlighet och finstämdhet som du beundrar har du det inom dig själv annars skulle du inte kunna uppleva det. Hur skulle DU kunna känna något som inte finns inom dig?? När du är ilsken och arg över att en annan människa beter sig på ett oförskämt eller kontrollerande sätt har du även det inom dig. När du känner dig svartsjuk eller fylld av hat är det dina känslor som personen du är svartsjuk på framkallar. Om du inte hade dessa känslor skulle du inte kunna uppleva dem. Förstår du? Inget som du inte har inom dig själv kan du uppleva. Människor runt omkring dig hjälper dig att upptäcka dina lågfrekventa känslor genom att de gör något som upplyser dig om att du har otrevliga energier i dig som du behöver jobba med och släppa taget om. Du kan bara känna känslor som du har inom dig.

Du är inte en mästare av någon energi i Universum som du inte har träffat, en Gud som du tror existerar i nån himmel där du inte är välkommen förrän du är på ett visst sätt. Du är en mästare av och i din egen energi. Det finns ingen annan än du i ditt Universum. Du är allt och allt är du.

Genom att uppleva att Gud är någon som är någon annan stans i ett Universum som ligger utanför dig själv har du valt att uppleva att DU är separerad från dig själv. Den separationen är mycket smärtsam varför du ägnar dig åt att konstant söka efter dig själv. Du ska nu känna in att DU är den enda Gud som finns inom dig. Gud är en energi och DU min vän är den energin precis som du är energin Villkorslös kärlek, Ärkeänglarnas energi och Kristallin ljusenergi.

Du är (precis som alla andra) som en färgpalett av olika energi och den högre energin som nu drar in över jorden tvingar dig att göra dig av med de mer lågfrekventa färgerna på din palett. Förstår du? De gråa färgerna som känslomässigt kan jämställas med deprimerande känslor måste lämna dig när du går in i den Nya Tiden (som i sin tur leder till den Nya Världen) då de inte har någon plats där.

Analogt kan man säga att du måste vara villig att ändra dina tankar, släppa taget om fördömande och villkorande av när du och andra är värda energin kärlek, om du vill vara en del av den Nya Tiden som leder till den Nya Världen. Förstår ni? I sanning är allt bara energi. Känslor är energi, upplevelser är energi och tankar är energi. Ni har alla former av energi i ert eget Universum och ni gör just nu en resa inom er själva från de mörka energierna till de ljus energierna. Ni har dem alla inom er men nu ges ni förutsättningar att höja upp er energi och MINNAS dem, de ljusa energierna. Ni går alltså från att bara se de gråa, bruna och svarta färgerna på er palett till att se de gula, gröna, orangea, rosa osv tydligare och tydligare. I takt med att ni upplever mer av de färgglada, högvibrerande färgerna kommer ert liv få en helt ny mening. Är ni med??

Ge dig själv utrymma att vara den du är. Res in din egen energi en stund varje dag och var medveten om dina egna känslor när du lever ditt jordeliv. Känslorna kan uppfattas som din värsta ovän och ditt största problem på jorden men i sanning är de din kompass in i den Nya Tiden och därmed till dimensionen som vi kallar den Nya Världen. När du upplever lågfrekventa känslor som t ex ilska, sorg, vemod och svartsjuka, stanna upp och reflektera. Vad är det jag är rädd för?? Var i mig finns dessa känslor som gör så ont?? Är det min kontroll som inte litar på att mina egna energier vill mig väl? Vad är det jag behöver se här för att minnas de klara färgerna på min färgpalett istället?? Be oss hjälpa dig att se ”haken” så att du blir fri från det som är jobbigt för dig.

Att resa i sig själv är ett arbete, ett arbete som ni frivilligt valt att komma hit och göra. Att väva samman relationer är också ett arbete, ett arbete som ni och dem ni har omkring er också har valt att komma hit att göra. I den Nya Tiden kommer ni att förenas med dem som själsligt står er mycket nära. Dessa människor kommer att se er för den ni är i takt med att ni tillsammans löser upp gamla gråa färgskalor tillsammans tills endast kärleken återstår.

Vi är med er på er resa och vi beundrar er för det mod ni haft att sänka ert medvetande så lågt att ni tappat bort er själva. Vi har ett starkt band av kärlek mellan oss då ni alla har samma energi i som oss i er egen sfär, ert eget Universum, men att ni just nu inte är medvetna om det. Vi lämnar er aldrig och när ni höjt er energi till samma frekvens som oss kommer vi äntligen mötas. Det mötet, den återföreningen, ser vi mycket fram emot. Under tiden önskar vi att ni drar er till minnes och känner efter i er själva, var har ni er kristallina energi och hur känns den. Välja att minnas.

 

Du gillar kanske också...