Judas Iscariot via Ann Dahlberg,  8 november 2019

Judas Iscariot via Ann Dahlberg,  8 november 2019

 

Jag är Judas och jag undrar idag hur många av er det är som söker ljuset i ert inre. Hur många av er har upptäckt ljusglimtar som strömmar fram lite då och då från ert hjärta. Jag undrar också om ni söker dem igen och försöker hålla kvar dem, eller om ni gömmer dem för att ni inte våga träda fram i ljuset. Ljuset är avslöjande och det visar på alla skavanker som vi bär på. Vi bär dock alla på skavanker ända tills ljuset har lyst färdigt, och vi har släppt allt det gamla som har legat och hindrat oss, för att gå framåt i vår utveckling i den ljusa bana som nu har föreskrivits oss. En utveckling som leder oss till en större insikt, en större förståelse för livet, oss själva, och våra medmänniskor. Dessa ljusstrålar lyser obarmhärtigt på oss tills vi öppnar upp och låter oss ledas in i ljuset. Ljuset skänker oss frid och harmoni, det visar en annan bild av verkligheten än den du har blivit van att se. När vi ser genom ljuset så träder vi in i en fullkomligare värld, en värld som får ett kärlekens skimmer över sig, och du ser och förstår vart du är på väg, och vilka som följer med dig.

Det är dags att gå till ljuset, kära barn, ljuset inom er som förvandlar allt gammalt till nytt. En ny pånyttfödelse startar i samma ögonblick som ni väljer att följa ljuset och låter det leda er fram till evighetens port av ljus och kärlek. Det är dags att lämna den mörkare zonen i ert liv för att träda in i en ljusare zon av förväntan, hopp och glädje. Den ligger endast ett litet steg bort. Det finns ingen anledning att tveka, för ert liv kan endast bli bättre när ni har uppammat modet att möta er själva i ljusets sken. Bakom er illusoriska förklädnad väntar ett barn av ljus. Det barnet är ni, kära Jordbor, Förväntan och glädje lyser i era ögon. Skratt och tårar avlöser varandra, ty nu har ni hittat hem. Ni har funnit ert ”Jag”, ert ”Själv” och det känns som om tiden stått still och så är det ju på sätt och vis. Använd ert inre barn för att finna det ni söker, det kommer att visa er vägen hem till er själva.

Ta det första steget idag och fortsätt sedan med nästa och nästa … tills ni når målet av frid och kärlek. Det är när ert sinne och ert hjärta fylls av frid och kärlek som ni är hemma hos er själva och det ljus som brinner inom er. Ni har säkert upplevt det många gånger och förnummit det i era stilla stunder. Det är en god början och en del steg har tagits för att ni ska kunna finna denna frid och kärlek. Utmaningen blir nu att försöka behålla det i ert dagliga liv. Små portioner av frid och kärlek som sakteliga ska övergå till större och större portioner av frid och kärlek. Så småningom ska detta sinnestillstånd bli en stor del av ert dagliga liv. Ni lever i frid med er själva och de ni möter på er väg. Friden som ni utstrålar förs vidare till era medmänniskor och den påverkar i sin tur deras sinnestillstånd, en gnista som tänds i deras inre, och som nu får en chans att blossa upp, en förändring sker eller är på väg att ske, som i sin tur kommer att påverka deras vardag och människor som de möter på sin väg.

Det här är viktigt, kära Jordbor, ju fler människor som söker och finner sin inre frid, desto fridfullare blir världen. Det är så enkelt men kan ändå verka så svårt. Er Fader lyser med sin frid inom er och den som söker kommer att finna, för så är det sagt och så är det skrivet. Sök nu, kära Jordbor, några måste starta för att visa vägen för andra, ni har alla en uppgift i detta. Ni har alla någon som följer … och så är det.

Stor kärlek

Judas

You may also like...